Розроблення проектної документації «Капітальний ремонт (термомодернізація) Володарської гімназії «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеню № 2 Донецької області», що фінансуватимуться за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлен

Анотація проекту

Проект «Розробка проектної документації до проекту термомодернізація Володарської гімназії «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеню № 2 Донецької області» фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб.

Запровадження системного підходу до вирішення завдань енергозбереження на місцевому рівні передбачає втілення відносних інновацій: організаційної – запровадження науково-обґрунтованого комплексного підходу до прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів термоса нації будівель  інфраструктурного забезпечення; технологічної – застосування сучасних технологій і інноваційних матеріалів з наданням переваги вітчизняним виробникам.

Основні очікувані результати Проекту: розроблення проектно-кошторисної документації та техніко-економічних обґрунтувань по пріоритетних заходах проекту термомодернізації Володарської гімназії «Софія» із загальноосвітньою школою І ступеню № 2, що потребує фінансування за рахунок міжнародних кредитних ресурсів за програмою Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». У подальшому: задоволення потреб населення та  внутрішньо переміщених осіб у високоякісних умовах навчання через оптимізацію температурного режиму у приміщеннях, естетичне вдосконалення та створення умов комфортного перебування у навчальному закладі; зменшення тепловтрат через огороджувальні конструкції будинку та відповідно зменшення споживання теплової енергії; зменшення витрат бюджетів  місцевого рівня на утримання закладу.

Зацікавлені сторони Проекту: Володарська селищна рада; громадські об’єднання (включаючи ініціативні групи та інші форми об’єднання  тимчасово перемішених осіб); підрядники на виконання послуг з розробки проектної документації.

Кінцеві бенефіціари: діти внутрішньо переміщених осіб, що будуть навчатися у модернізованій гімназії смт. Володарське, які відчують переваги оптимізації температурного режиму у приміщеннях в наслідок термосанації будівлі.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту у 2015 році: пропонується фінансувати розробку проекту за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету у розмірі 670,122 тис.грн. та 74,458 тис.грн. відповідно. Період  реалізації  проекту 3 місяця. 

 

Фотозвіт про виконання проекту
15.04.2016 Сводно-сметный расчет
15.04.2016 Експертний звіт