Розробка проектної документації до проекту "Капітальний ремонт (термомодернізація) Першотравневої центральної районної лікарні", що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання про

Анотація проекту

Проект Розробка проектної документації до проекту «Капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі Першотравневої ЦРЛ», що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів, спрямованих на відновлення Донецької області та розв’язання проблем внутрішньо переміщених осіб.

Проектом, що фінансуватиметься за рахунок міжнародних кредитних ресурсів (зокрема коштів Європейського інвестиційного банку в рамках проекту «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»),  запропоновано термомодернізація   будівлі  центральної районної лікарні, що розташована за адресою: Донецька область, смт. Мангуш,  вул. Поштова, будинок 22.

Запровадження системного підходу до вирішення завдань енергозбереження на місцевому рівні передбачає втілення відносних інновацій: організаційної – запровадження науково-обґрунтованого комплексного підходу до прийняття управлінських рішень щодо реалізації проектів  термомодернізації  будівель  інфраструктурного забезпечення; технологічної – застосування сучасних технологій і інноваційних матеріалів з наданням переваги вітчизняним виробникам.

Основні очікувані результати Проекту: розроблення проектно-кошторисної документації та техніко-економічних обґрунтувань по пріоритетних заходах проекту термомодернізації  будівлі   центральної районної лікарні у смт. Мангуш, що потребує фінансування за рахунок міжнародних кредитних ресурсів за програмою Європейського інвестиційного банку «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України». У подальшому: задоволення потреб населення та  внутрішньо переміщених осіб у високоякісних медичних послугах  через оптимізацію температурного режиму у приміщенні лікарні, естетичне вдосконалення та створення умов комфортного перебування у лікарні, зменшення  споживання теплової енергії; оптимізація витрат бюджетів  місцевого рівня на утримання зазначеного об’єкту .

Зацікавлені сторони Проекту: Першотравнева районна адміністрація, депутати районної ради, територіальна громада,  тимчасово перемішені особи, підрядники на виконання послуг з розробки проектної документації.

Кінцеві бенефіціари: місцеві жителі, відпочиваючі, внутрішньо переміщені особи, що будуть отримувати якісні медичні послуги у приміщенні відповідного рівня у смт. Мангуш. Громада   відчує переваги та результат впровадження сучасних підходів, в тому числі і шляхом  впровадження технічних рішень до важливих питань охорони здоров`я людини.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту у 2015 році: пропонується фінансувати розробку проекту за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету у розмірі 627,82 тис.грн. та 69,76 тис.грн. відповідно. Період  реалізації  проекту  до кінця поточного року.


 

Фотозвіт про виконання проекту
25.03.2016 Проект реалізовано
24.03.2016 Експертний звіт