Придбання шкільного автобуса для Есманьської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глухівської районної ради Сумської області

Анотація проекту

Назва проекту: Придбання шкільного автобуса для Есмансьської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глухівської районної ради Сумської області

Актуальність проекту: Актуальність даного проекту полягає в його безпосередній прикладній реалізації, яка слугуватиме важливим внеском у підтримання ефективності освітнього процесу. На сьогодні сформовано опорно-освітній заклад на базі Есманьської ЗОШ І-ІІІ ступенів, який спрямований на вирішення питання надання якісних освітніх послуг для 165 учнів з населених пунктів Бачівськ, Емань, Толстодубове, Пустогород, Фотовиж, Ястребщина.

Згідно з внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року змінами до Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» визначено, що перевезення організовується не тільки для учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, а й для дітей та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Такі зміни унормовують питання забезпечення автобусами вихованців та працівників дошкільних навчальних закладів.

В зв’язку із скороченням чисельності учнів сільських навчальних закладів Глухівського району, виникає потреба у їх реорганізації або закритті тому вирішенням цієї проблеми є підвіз учнів до базових навчальних закладів району. В результаті цього виникає потреба у придбанні шкільного автобуса.

Реалізація проекту «Шкільний автобус як запорука регулярного безоплатного перевезення учнів до місця навчання і додому у Глухівському районі» дасть можливість забезпечити регулярне безоплатне підвезення до місць навчання і додому учнів, що проживають за межею пішохідної доступності, сприятиме подальшому удосконаленню мережі навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації та потреб населення створенню умов для рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості.

Соціально-економічна спрямованість проекту: забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів Есманьської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

Перелік заходів проекту: для досягнення мети проекту пропонується здійснити наступні заходи:

- створення робочої команди проекту;

- проведення процедури закупівлі автобуса з метою визначення підприємства – постачальника;

- придбання автобусу для підвозу учнів Есмансьської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- проведення державної реєстрації автобуса для Есмансьської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- прийняття автобуса на баланс Есмансьської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

-інформаційний супровід проекту.

Бюджет проекту: Загальний обсяг бюджету проекту складає 1820,0 тис. гривень, в тому числі кошти Державного фонду регіонального розвитку – 1638,0 тис. гривень; кошти місцевого бюджету (Глухівський район) – 182,0 тис. гривень.

Результат проекту:

- придбання автобуса для Есмансьської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- підвіз учнів до Есмансьської ЗОШ І-ІІІ ступенів для отримання освітніх послуг.