«Придбання сучасного рентгенодіагностичного комплексу на три робочі місця для Богородчанської центральної районної лікарні»

Анотація проекту
  1. Анотація проекту.

Незадовільний стан системи охорони здоров’я є найбільш гострою соціальною проблемою в Україні. Однією з причин такого стану є якраз погане забезпечення закладів охорони здоров’я медичною технікою, виробами медичного призначення відповідними транспортними засобами спеціального призначення.

Медичну допомогу населенню Богородчанського району надають Богородчанська центральна районна лікарня, в якій функціонують 280 стаціонарних ліжок та денний стаціонар на 40 ліжок.

Протягом року в Богородчанській ЦРЛ проводяться флюорографічні та рентгенологічні обстеження населення, яке охоплює близько 50% дорослого населення.

Рентгендіагностичне обстеження має важливе значення в лікувально-діагностичному процесі на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню. В умовах лікарні, це перш за все обстеження хворих пацієнтів, а також скринінгове обстеження здорових людей.

Навантаження на даний апарат з кожним роком збільшується, у зв’язку з чим апаратура довготривало не може працювати, що призводить до технічних поломок. Щомісячні поточні ремонти не вирішують проблему. Тому є необхідність замінити апарат на сучасний, шляхом придбання телекерованого рентгенодіагностичного комплексу на 3 робочі місця, що забезпечить проведення масових флюорографічних обстежень органів грудної клітки пацієнтів, дозволить виявляти тонкі структури легеневої тканини, мікрозапалень, а також інших новоутворень, які вимагають рентгенівського зображення високої якості.

Метою проекту є покращення якості надання медичних послуг населенню Богородчанського району, шляхом придбання телекерованого рентгенодіагностикчного комплексу на 3 робочі місця  для Богородчанської ЦРЛ.

Завдання проекту.

  • зміцнення матеріально-технічної бази Богородчанської ЦРЛ шляхом придбання сучасного рентгенодіагностичного обладнання OPERA – T – 90 esx;
  • застосування сучасних підходів до діагностики захворювань, що забезпечить проведення масових флюорографічних обстежень органів грудної клітки пацієнтів, дозволить виявляти тонкі структури легеневої тканини, мікрозапалень, а також інших новоутворень, які вимагають рентгенівського зображення високої якості.
  • підвищення рівня медичного обслуговування населення Богородчанського району;
  • покращення умов праці медичних працівників Богородчанської ЦРЛ.

Основні заходи проекту.

Захід 1 Проведення процедури  закупівель відповідно до чинного законодавства;

Захід 2 Придбання рентгенодіагностичного обладнання - телекерованого рентгено-діагностикчного комплексу на 3 робочі місця OPERA – T – 90 esx;

Захід 3 Прийняття рентгенодіагностичного обладнання на баланс Богородчанської центральної районної лікарні. 

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

Якісні  та кількісні результати:

  1. Придбано рентгенодіагностичне обладнання - телекерований рентгенодіаг-ностичнй комплекс на 3 робочі місця OPERA – T – 90 esx.
  2. Підвищено якість надання медичних послуг мешканцям району.
  3. Досягнуто мінімальний рівень променевого навантаження на пацієнтів та співробітників при профілактичному обстеженні населення та проведення опису знімків на моніторі одразу після обстеження;
  4. Підвищено рівень вилікуваності та не допущено розповсюдження хвороби серед здорового населення, а особливо дітей;
  5. Покращено умови праці медичних працівників.

Загальний кошторис проекту – 6600,00 тис. грн.

Кошти Державного фонду регіонального розвитку – 5940,00 тис. грн.

Кошти місцевого бюджету – 660,00 тис. грн.