Створення комунального кооперативного навчально практичного дорадчого центру територіального об’єднання Северинівської та Чернятинської сільських рад Вінницької області

Анотація проекту

Мета проекту: Розвиток зайнятості та підвищення прибутковості діяльності дрібних сільськогосподарських виробників шляхом впровадження трьох ланцюгів доданої вартості, створення локального ринку збуту продукції та забезпечення консультаційно-дорадчого супроводу.

 

Завдання проекту:

  • Налагодження дієвої співпраці сільських громад з розвитку зайнятості та само зайнятості з урахуванням перспектив подальшого об’єднання територіальних громад.
  • Створення передумов збільшення доходів місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад.
  • Створення локального комплексного кластеру з навчання, виробництва, переробки та збуту сільськогосподарської продукції на основі діяльності комунального підприємства, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та навчальних закладів.
  • Підвищення прибутковості дрібних товаровиробників та розвиток зайнятості в сільській місцевості