Реконструкція майстерні (Д-2) ДНЗ "Полтавський центр професійно-технічної освіти" по вул. Геннадія Біліченка 27, в с. Щербані Полтавського району Полтавської області

Анотація проекту

Назва проекту: «Реконструкція майстерні (Д-2) ДНЗ "Полтавський центр професійно-технічної освіти" по вул. Геннадія Біліченка 27, с. Щербані Полтавського району Полтавської області»

 

               Актуальність проекту:

 

Освіта є визначальним чинником не тільки в процесі формування та розвитку кожної, окремо взятої особистості, а й держави в цілому. Від того, наскільки якісною буде освіта на будь – якому її етапі – чи то дошкільне навчання, чи здобуття вищої освіти – залежить геополітичне положення країни у світі: буде вона приймати участь у формуванні світового устрою або стане державою, долю якої будуть вирішувати інші подібні суб’єкти.

У процесі структурних та соціально-економічних змін, що здійснюються в Україні, винятково важливого значення набуває проблема із забезпеченням галузей економіки кваліфікованими робітничими кадрами.

Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня робітників зумовлюють необхідність модернізації та подальшого розвитку системи професійно-технічної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці.

Забезпечення рівного доступу до освіти для всіх громадян, у тому числі і для осіб з інвалідністю, є для нашої країни одним із найважливіших гуманітарних завдань. Це – необхідна умова розвитку будь-якого демократичного суспільства, де забезпечуються права кожної людини, зокрема і право на освіту, і де кожен може відчувати свою причетність               до громадських справ і затребуваність своїх дій. Незалежно від потреб              та особливостей розвитку будь-якого громадянина держава зобов’язана забезпечити для нього можливість повністю реалізувати свій потенціал, приносити користь суспільству і стати його повноцінним членом.

Конвенція про права інвалідів визначає обов’язки держав щодо дотримання та забезпечення рівноправного користування правами людини всім людям з інвалідністю; окреслює сфери, в яких необхідно внести доповнення, що дозволять людям з інвалідністю користуватися своїми правами, та сфери, в яких необхідно посилити гарантії відповідних прав через їх постійне порушення; запроваджує загальні мінімальні стандарти, що мають застосовуватися до кожної особи з обмеженими можливостями в частині забезпечення всіх прав та основоположних свобод людини, поваги до її гідності.

Для надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти в області діє мережа із 38 закладів освіти. 72 % - це заклади ІІ атестаційного рівня, які забезпечують формування відповідного рівня кваліфікації з робітничих професій середньої технологічної складності, та 28% - заклади ІІІ атестаційного рівня, в яких ведеться підготовка з технологічно складних, науковоємних професій та спеціальностей.

У середньому загальний контингент здобувачів професійної освіти складає понад 10 тис. учнів та слухачів, які отримують робітничу кваліфікацію зі 121 робітничої  професії та 7 спеціальностей за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». Підготовка робітничого потенціалу здійснюється для 6 галузей економіки. Майже 70 відсотків учнів одночасно з професією здобувають повну загальну середню освіту, 90 відсотків юнаків і дівчат – дві і більше професій, що підвищує соціальний захист молоді на сучасному ринку праці.

 

З огляду на це для Полтавського центру професійно-технічної освіти гостро стало питання про створення сучасного опорного закладу освіти, що буде не лише надавати високий рівень освітніх послуг, а й закладу, що буде ефективно використовувати бюджетні кошти на своє утримання.

В рамка реалізації проекту заплановано здійснити ремонтні роботи по робочому проекту «Реконструкція майстерні (Д-2) ДНЗ "Полтавський центр професійно-технічної освіти" по вул. Геннадія Біліченка 27, с. Щербані Полтавського району Полтавської області».

Для реалізації проекту «Реконструкція майстерні (Д-2) ДНЗ "Полтавський центр професійно-технічної освіти" по вул. Геннадія Біліченка 27, с. Щербані Полтавського району Полтавської області» необхідно залучити 30284,072 тис. грн., в тому числі заплановано залучити 3028,500 тис. грн. коштів місцевого бюджету та 27255,572 тис. грн. коштів ДФРР