Капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степана Тисляка Городоцького району Львівської області

Анотація проекту

Додаток 2

ФОРМА 
інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку,

що може реалізовуватися за рахунок коштів

державного фонду регіонального розвитку

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ

ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степана Тисляка Городоцького району Львівської області

Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)

Городоцька районна державна адміністрація

Тематичний напрям реалізації проекту

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Відповідає цілям Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року – ціль №2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток». Завдання 3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини, незалежно від місця її проживання.

Відповідає цілям Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року

Ціль 4 Розвинути село.

Завдання 2. Соціальні стандарти.

Період реалізації проекту

(з (місяць / рік) - до (місяць / рік))

з квітня 2018 р.   до жовтня  2018 р.

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

 1300,0

 

 

1300,0

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн.

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Разом

 153,957

 

 

153,957

Назва регіону, в якому реалізується проект

Львівська область

Назва району, в якому реалізується проект

Городоцький район

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Ременяк Володимир Васильович

Телефон, факс, e-mail заявника

0(231)30-533, 0(231)30-131,  gorodokrda@loda.gov.ua

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

Керівник відділу освіти Городоцької РДА Яскевич І.А.

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

0(231) 30462, 33254

gorodokrvo@gmail.com

        

Голова Городоцької РДА              ______________________   Ременяк В.В.

(дата, підпис)

М.П.

ІІ. ЗМІСТ ПРОЕКТУ

 

І.

Реєстраційна картка проекту

с. 1

ІІ.

Зміст проекту

с. 2

ІІІ.

Проект

с.

1.

Анотація проекту

с.

2.

Детальний опис проекту

с.

2.1.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

с.

2.2.

Мета та завдання проекту

с.

2.3.

Основні заходи проекту

с.

2.4.

План-графік реалізації заходів проекту

с.

2.5.

Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту

с.

2.6.

Інновації проекту

с.

ІV.

Бюджет проекту

с.

4.1.

Загальний бюджет проекту

с.

4.2.

Розклад бюджету за статтями видатків

с.

4.3.

Очікувані джерела фінансування

с.

4.4.

Локальний кошторис

с.

V.

Інформація про учасників реалізації проекту

с.

VІ.

Додатки

с.

 

 

ІІІ. ПРОЕКТ

1.     Анотація проекту.

Назва проекту: капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степана Тисляка  Городоцького району Львівської області

Актуальність проекту:

Відповідно до Закону України "Про освіту" основними принципами освіти в Україні є:

- доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

- рівність умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку.

Розвиток освіти, підвищення її якості, виховання здорового майбутнього покоління є гострою проблемою для громади с. Мшана. Першочергове завдання полягає у тому, щоб створити для наших дітей належні умови навчання.

Цей проект є актуальним для населення с. Мшана, оскільки опалювальна система НВК потребує повної зміни через тривалий термін експлуатації та малоефективну обігрівальну дію. Теплове обладнання корпусу № 2 введене в експлуатацію у 1965 р., корпусу №1  - у  1987 році.  За   роки служби  неодноразово  було проведено деякі зміни у розгалуженні опалювальної мережі у зв’язку із реконструкцією  приміщень освітнього закладу. Капітальний ремонт мережі опалення ніколи не проводився, за винятком  поточних  ремонтів. І хоч протягом останніх років в НВК поміняно  70% вікон на металопластикові, бажаного тепла ні учні, ні працівники не відчули через те, що внутрішня система теплопостачання знаходиться в аварійному стані, до подальшої експлуатації не придатна та потребує капітального ремонту.

Перелік заходів проекту:

 •  виготовлено ПКД та проведено експертизу проектно-кошторисної документації.
 • проведено процедуру державної закупівлі відповідно до законодавства України.
 • виконання робіт згідно з проектно-кошторисною документацією по капітальному ремонту системи опалення. презентація нової школи та початок її роботи.
 • висвітлення інформації про реалізацію проекту в ЗМІ.
 • Проведення урочистих заходів.
 • підведення підсумків, поширення позитивного досвіду реалізації проекту.

У результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних соціальних та економічних ефектів, котрі дадуть змогу значно покращити умови перебування учнів та вчителів в освітньому закладі. Зокрема, безпосередніми продуктами втілення проекту будуть:

 1. Нова та сучасна система опалення  приміщень НВК.
 2. Забезпечення необхідних відповідно до чинних стандартів побутових і санітарно-гігієнічних умов навчання, перебування та виховання учнів у навчальному закладі.
 3. Отримання можливості якісного навчання в сучасній школі, відповідно до сучасних освітніх стандартів.
 4. Підвищення енергоефективності і зменшення відповідних бюджетних витрат за рахунок капітального ремонту системи опалення НВК.
 5. Цільові групи  проекту:
 1. Діти – учні  та вихованці НВК (370  осіб);
 2. Батьки, діти яких відвідуватимуть НВК.

Для реалізації проекту необхідно всього  1453,957 тис. грн., зокрема:

з ДФРР – 1300,0 тис. грн., з місцевого бюджету – 153,957 тис. грн.

Для реалізації проекту в 2018 бюджетному році необхідно всього                1453,957 тис. грн., зокрема з ДФРР – 1300,0   тис. грн., з місцевого бюджету –  153,957 тис. грн.

Розподіл функцій учасників реалізації проекту:

1. Державний фонд регіонального розвитку – співфінансування.

2. Львівська обласна рада – співфінансування.

3. Городоцька районна рада – співфінансування

 

2. Детальний опис проекту.

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямований проект.

С. Мшана знаходиться на відстані 16 км від м. Львова. Воно перспективне. Тут  є амбулаторія, у 2017 р. введений в дію народний дім. Центром освітнього життя села є Мшанський НВК  імені Степана Тисляка. Він  складається з двох корпусів. У корпусі № 2, який збудовано у 1965 році,  розміщено ДНЗ «Казка» ,  приміщення початкових класів (1-4 класів) та автокласи, де відбувається профільне навчання.  Корпус  № 1 побудований у 1987 році. У ньому  навчаються учні 5-11 класів.

Жителі с.Мшана ніколи не стояли осторонь потреб школи, докладали зусиль до залучення допомоги на їх вирішення звідусіль – з районного, сільського бюджетів та за власні кошти. Але зібраних ними фінансових ресурсів було недостатньо для реалізації масштабних перетворень. Зазвичай  робилося те, що вже «горіло». Отже,  потрібне масштабне рішення – таке, яке б дозволило змінити хід речей, створити дієві механізми не лише для планування змін, але й для реалізації планів, доведення їх до результату.

За час експлуатації будівлі школи, навіть у скрутні часи, проводились поточні ремонти. Спільними зусиллями працівників школи, громади, спонсорів та влади  забезпечено їдальню гарячою водою, облаштовано п’ять внутрішніх туалетів. На всі ці заходи було використано близько 100 тис. грн. Для зменшення витрат у НВК  та для покращення теплового режиму провели заміну старих вікон на нові. Замінено 70% вікон. Частина цієї роботи зроблена  завдяки участі ініціативної групи НВК в обласному конкурсі мікропроектів. У результаті реалізації проекту було залучено 113 тис. грн.  Проведена  гідрохімічна промивка системи опалення на суму 60 тис. грн., яка не дала  результату  через застарілість системи опалення.

Незважаючи на проведені заходи в НВК, у приміщеннях недотримується належний температурний режим, діти часто хворіють в опалювальний  період.

Тому першочерговим завданням на сьогодні є збереження тепла у приміщенні взимку. Для подальшого зменшення витрат на енергоносії та покращення умов праці педагогічного колективу, технічного персоналу, навчання учнів НВК, збереження та підвищення теплового режиму у приміщеннях, планується подальше вирішення проблеми із капітальним ремонтом системи опалення.

Мшанський НВК імені Степана Тисляка знаходиться у комунальній власності Городоцької РДА, фінансується районним відділом освіти.

 На даний час в НВК навчається 316 учні, 54 вихованці дошкільної установи, працює 57 працівників.

Впродовж останніх років спостерігається збільшення кількості дітей дошкільного віку, яких зараз налічується більше 250 і які згодом стануть учнями Мшанського НВК . Також в останні роки з’явилася тенденція збільшення учнів, які продовжують навчання у школі ІІІ ступеня.

 

2.2. Мета та завдання проекту.

Метою проекту є створення сприятливих умов для подальшого удосконалення загальної середньої освіти, підвищення якості освітніх послуг та забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, забезпечення високих стандартів навчального процесу, виховання нового покоління, збереження здоров’я дітей та створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації учнів та педагогів.

 

2.3. Основні заходи проекту.

1.   Демонтаж старого обладнання.

 1.  Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб.
 2. Монтаж нового обладнання.

4.   Випробовування системи опалення.

5.   Введення нової системи опалення  в експлуатацію.

 

Наказом керівника  відділу освіти Городоцької райдержадміністрації від  08.11.2017 р. року № 603 , затверджено проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Капітальний ремонт системи опалення  Мшанського НВК ім. Степана Тисляка Городоцького району Львівської області» в сумі  1453,957 тис. грн.

Експертний звіт в стадії виготовлення.

Загальна кошторисна вартість капітального ремонту становить  1453,957 тис. грн.

Залишкова кошторисна вартість будівництва об’єкта станом на 01.01.2018 року становить   1453,957   тис. грн.

Для реалізації проекту в 2018 бюджетному році необхідно всього                1453,957 тис. грн., зокрема з ДФРР – 1300,0   тис. грн., з місцевого бюджету –  153,957 тис. грн.

Розподіл функцій учасників реалізації проекту:

1. Державний фонд регіонального розвитку – співфінансування.

2. Городоцька районна рада – співфінансування

 

2.4. План-графік реалізації заходів проекту.

Тривалість проекту складатиме  6 місяців

План-графік реалізації заходів проекту у 2018 році

Тривалість

заходу

Захід

Відповідальні особи

  

ІІ квартал

 1. Проведення конкурсу з відбору виконавця робіт.
 2. Демонтаж старого обладнання.
 3. Установлення радіаторів стальних Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб

 Відділ освіти

Підрядна організація

  

ІІ квартал

 1. Монтаж нового обладнання.
 2. Прокладання трубопроводів з поліетиленових труб                
 3. Врізування в існуючі трубопроводи з запірною арматурою.
 4. Випробовування системи опалення.

Підрядна організація

 

 

 

Рік 1

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

ІІ квартал

Капітальний ремонт системи опалення

 948,910

112,377  

 

 

Інші витрати

351,090

41,58

 

Разом:

 

1300,0

153,957

 

Наступні роки

Тривалість

заходу

(по етапах)

 

Коротка назва заходу

Джерела фінансування*

(видатки поточні/капітальні)

тис. грн.

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації-партнери

 

-

-

-

-

 

-

-

-

 

 

-

-

-

-

Разом:

 

 

 

 

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні результати від реалізації проекту.

Кількісні результати

Користь від реалізації проекту отримають:

 • 316 учнів;
 •  Вихованці дошкільної установи (54  дитини);
 • 39 вчителів та 17 працівників техперсоналу;
 • 250 дітей дошкільного віку;
 • Проведено капітальний ремонт системи опалення, яка б відповідала сучасним вимогам

Якісні результати

 • Покращення рівня теплового комфорту в  приміщеннях Мшанського НВК ім. Степана Тисляка шляхом капітального ремонту системи опалення закладу. Досягнення запланованого ефекту від енергозберігаючих технологій (регулювання температури теплоносія, який подається в системі опалення в залежності від температури зовнішнього повітря; оптимізація розподілу теплового навантаження в тепломережі. Скорочення об’ємів використання теплової енергії, зменшення споживання енергоресурсів, досягнення економії бюджетних коштів дозволить використати зекономлені бюджетні кошти на інші проблеми освітнього закладу;
 • Скорочення тепловикористання – 30%.
 • підвищиться працездатність учасників навчального процесу;
 • зменшиться кількість застудних захворювань вчителів та учнів НВК;
 • покращиться естетичний вигляд НВК;
 • витрачатиметься менше коштів на щорічний ремонт приміщень ;
 • забезпечення високих стандартів навчального процесу;
 • збереження здоров’я дітей та створення сприятливих умов для розвитку та самореалізації учнів та педагогів.

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Забезпечення   теплового режиму і санітарно-гігієнічних норм у НВК

 Недотримання санітарно-гігієнічних норм у НВК

Проведення ремонту системи опалення  у НВК.

  

 

Створення належних умов для отримання якісної освіти

Створення належних умов для отримання якісної освіти,

Створення належних умов для отримання якісної освіти

 Енергетичний аудит

Зменшення  фінансових витрат на енергоносії на 30%.

 Перевитрати енергоносіїв, відсутність ефективності опалення

 Забезпечення належних умов  проведення навчального процесу  у НВК та зменшення витрат на енергоносії

 

 

Економія енергоносіїв на 30%..

Економія енергоносіїв на 30%..

Економія енергоносіїв на 30%..

 Лічильники обліку тепла, води, електроенергії.

Сталість результатів проекту:

а) фінансова сталість.

Балансова вартість приміщень Мшанського НВК ім. Степана Тисляка зросте на суму виконаних в ході реалізації проекту робіт.

Реалізація проекту буде економічним поштовхом для розвитку  соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади, оскільки  буде досягнуто покращення умов для навчально-виховного процесу.

б) інституційна сталість.

Після завершення проекту, будівля буде  перебувати на балансі відділу освітифункціонування буде місцевого бюджету на коштів освітньої субвенції.

Реалізація проекту значно покращить стан комунальної інфраструктури Городоцької районної ради.

2.6. Інновації проекту.

 Інновації відсутні.

 

2.7. Заходи з інформування громади/громад про проект та/або участь громади/громад в його розробленні.

Неодноразово у Городоцькій РДА та районній раді,загальних зборах трудового колективу та батьківських зборах  Мшанського НВК ім. Степана Тисляка,  Мшанській  сільській раді  відбувалися обговорення питання капітального ремонту системи опалення  у школі. І  на всіх них було прийнято одноголосне рішення, що  капітальний ремонт системи опалення в НВК   є першочерговим завданням для громади села.

Для інформування громадськості дане питання було підняте на сільському сході с. Мшанана, зборах трудового колективу та батьківських зборах  Мшанського НВК ім. Степана Тисляка.

 

IV. БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

4.1. ЗАГАЛЬНИЙ БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ

Найменування заходів, що здійснюватимуться за проектом

Загальна вартість

(тис. грн)

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1.  Капітальний ремонт системи опалення

1061,29

 948,910

112,377  

-

-

-

-

2. Інші витрати

 392,670

351,090

41,58

-

-

-

-

РАЗОМ:

1453,957

1300,0

153,957

-

-

-

-

 

4.2. РОЗКЛАД БЮДЖЕТУ ЗА СТАТТЯМИ ВИДАТКІВ

 

Статті видатків

Загальна сума,

 тис. грн.

Джерела фінансування, тис. грн

у першому бюджетному році

у наступні бюджетні роки

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

ДФРР

місцевий бюджет

інші учасники проекту

1. Видатки споживання:

-

-

-

-

-

-

-

2. Видатки розвитку:

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степана Тисляка

1453,957

 

 

 

1300,0

 

 

 

153,957

-

-

-

 

 

 

-

РАЗОМ:

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ОЧІКУВАНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ у 2018 році

 

Джерела фінансування

Сума

(тис. грн)

Частка у % від загального обсягу фінансування проекту

1. Фінансування з ДФРР

1300,0

90 %

2. Фінансування з місцевого бюджету

153,957

10 %

3. Фінансування за рахунок коштів інших учасників проекту, у тому числі за рахунок:

 

-

1) учасників з бюджетного сектору

 

-

2) учасників з підприємницького сектору

 

-

3) учасників з громадськості

 

-

Загальний обсяг фінансування

1453,957

100 %

 

4.4. ЛОКАЛЬНИЙ КОШТОРИС

Локальний кошторис складається згідно з ДСТУ Б Д.1.1-1:2013.

 

 

 

 

 

V. ІНФОРМАЦІЯ ПРО УЧАСНИКІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

 

УЧАСНИК 1

Повна офіційна назва організації-партнера

Городоцька районна рада

Місце розташування

м. Городок, вул. Б. Хмельницького, 2

Юридичний статус

-

Офіційна адреса

м. Городок, вул. Б. Хмельницького, 2

Контактна особа

Голова районної ради

Більовський Володимир Михайлович

Телефон

(03231) 30-436

Факс

(03231)30-899

Адреса електронної пошти

Gorodok.rada@gmail.com

Роль у підготовці цього проекту

Співфінансування

Завдання, які покладаються на організацію-учасника в реалізації проекту

Співфінансування

 

УЧАСНИК 2

Повна офіційна назва організації-партнера

Державний фонд регіонального розвитку

Місце розташування

м. Київ, вул. Велика Житомирська,9

Юридичний статус

-

Офіційна адреса

м. Київ, вул. Велика Житомирська,9

Контактна особа

 

Телефон

044-284-06-67

Факс

044-284-06-67

Адреса електронної пошти

dfrr@minregion.gov.ua

Роль у підготовці цього проекту

Співфінансування

Завдання, які покладаються на організацію-учасника в реалізації проекту

 

 

Співфінансування

 

 

 

УЧАСНИК 3

Повна офіційна назва організації-партнера

Відділ освіти Городоцької райдержадміністрації

Місце розташування

Львівська обл., м. Городок, вул. Джерельна,16

Юридичний статус

-

Офіційна адреса

Львівська обл., м.Городок, вул. Джерельна,16

Контактна особа

Керівник відділу освіти Яскевич Ігор Антонович

Телефон

 0(231) 30462, 33254

Факс

 0(231) 30462

Адреса електронної пошти

 gorodokrvo@gmail.com

Роль у підготовці цього проекту

Розробка і реалізація проекту

Завдання, які покладаються на організацію-учасника в реалізації проекту

Розробка і реалізація проекту

 

 

Керівник проекту                             _____________                             Яскевич І.А.

 

Печатка заявника

 

 

 VІ. ДОДАТКИ

 

 1. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва
 2. Наказ відділу освіти Городоцької райдержадміністрації  №603 від  08.11.2017  р.
 3. Довідка щодо категорії складності об’єкта.
 4. Довідка про власність
 5. Довідка про підтвердження залишкової вартості
 6. Гарантійний лист про співфінансування на рівні 10 %


 


 

ФОРМА

технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

 

1. Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

 Капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степана Тисляка Городоцького району Львівської області

2. Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

 Відповідає цілям Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року – ціль №2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток». Завдання 3. Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини, незалежно від місця її проживання.

Відповідає цілям Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року

Ціль 4 Розвинути село.

Завдання 2. Соціальні стандарти.

3. Мета та завдання проекту

Забезпечення дітей якісною освітою та вихованням

4. Територія, на яку проект матиме вплив

Мшанська сільська рада

Городоцького рай

Фотозвіт про виконання проекту
10.11.2017 Система опалення Мшанського НВК ім. Степана Тисляка Городоцького району Львівської області станом на 10.11. 2017 р.

Система опалення у Мшанському НВК ім. Степана Тисляка була введена в дію у 1987 р. На даний час вона неефективна, що несе за собою великі затрати на енергоносії. Хоч  була проведена  гідрохімічна промивка системи опалення на суму 60 тис. грн., але  не дала  результату  через застарілість системи опалення.

Незважаючи на проведені заходи в НВК, у приміщеннях не дотримується належний температурний режим, діти часто хворіють в опалювальний  період. 

 

ДодаткиДовідка щодо категорії складності об'єкта "Капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степана Тисляка у с. Мшана Г
Наказ відділу освіти Городоцької РДА " Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва "Капітальний рем
Довідка про власність Мшанського НВК ім. Степана Тисляка
Довідка відділу освіти Городоцької РДА про те, що кошти на об'єкт "Капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степан
Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва "Капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степана Ти
Гарантійний лист про співфінансування на рівні 10 %
Довідка про підтвердження залишкової вартості об'єкту "Капітальний ремонт системи опалення Мшанського НВК ім. Степана Тисляка у