"Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі НВК «СЗШ№2-гімназія» в м. Трускавець (реконструкція)"

Анотація проекту

 Анотація проекту.

Назва проекту: «Створення регіонального центру сприяння здорового способу життя на базі  НВК «СЗШ№2-гімназія» в м. Трускавець (реконструкція)».

Актуальність проекту:

Молодіжна політика в Україні визнана одним із пріоритетних напрямків державної політики. Перспектива успішного становлення української нації пов’язана з пошуком оптимальних шляхів розв’язання проблеми збереження та зміцнення здоров’я населення, зокрема молоді. Це також зумовлено потребою економіки країни, коли від стану здоров’я молодого покоління залежить якість і кількість продуктивних сил та потенціал майбутнього суспільного розвитку. Від здорового розвитку молодого покоління залежить не тільки сучасне, але й майбутнє країни. Тому існує велика потреба у формуванні та популяризації здорового способу життя серед учнівської молоді. 

У 2007 році НВК «СЗШ№2-гімназія» стала дипломантом українсько-польського освітнього проекту «Моніторинг якості роботи школи шляхом її самооцінки». За результатами «Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю, впровадження інноваційних технологій щодо формування культури здоров’я, позитивної мотивації на здоровий спосіб життя учасників навчально-виховного процесу» педагогічний колектив нагороджений Почесною грамотою та Подякою Міністерства освіти і науки України.

Концептуальними основами майбутнього регіонального центру сприяння здорового способу життя є орієнтація дітей шкільного віку на збереження, зміцнення, формування й відтворення здоров’я. Як свідчить статистика, серед випускників вітчизняної загальноосвітньої школи частка здорових дітей становить 5-7%, а в окремих областях - лише 4%. Причиною цього, з одного боку, є невміння вести здоровий спосіб життя як умови, збереження, зміцнення і формування здоров’я, а з другого - незнання основ безпеки життєдіяльності. 

Центр сприяння здорового способу життя матиме за мету:

 • створити безпечні умови навчання та виховання учнів;
 • виховання здорового способу життя;
 • попередження шкідливих звичок, захворювань.

Виходячи з цього перед центром та школою стоять такі завдання:

 1. Створення належних санітарно-побутових умов, шляхом реконструкції та термомодернізації будівлі навчального закладу.
 2. Пропагувати здоровий спосіб життя серед учнів через проведення навчальних семінарів, тренінгів  та політику навчального закладу.
 3. Здійснювати моніторинг здоров’я учнів та підготовку їх до самооцінювання свого здоров’я. Навчити плануванню та здійсненню самовиховання, духовного, психічного і фізичного самовдосконалення.
 4. Економія бюджетних коштів.

Реалізація даного проекту дасть можливість створити сприятливі умови для особистого становлення і творчої самореалізації кожної дитини, більш ширшого охоплення дітей шкільного віку різноманітними заходами з формування та популяризації здорового способу життя. Соціальна спрямованість проекту полягає у зростанні довіри в громаді один до одного, до влади, покращенні матеріально – побутових умов, зміцненні фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, в отриманні якісних освітніх послуг.

Проблемою реалізації даного проекту є недостатність фінансових ресурсів міського бюджету, тому існує потреба в пошуку інших джерел фінансування,  залученні коштів Державного фонду регіонального розвитку.

На сьогодні розроблено проектно-кошторисну документацію (ПКД) та отримано експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертизи» у Львівській області від 03.10.2017р. № 14-2177-17

Перелік заходів проекту:

 1. Мобілізувати кошти на реалізацію проекту;
 2. Здійснити процедуру державних закупівель на будівельно-монтажні роботи.
 3. Укласти договір з підрядною організацією - переможцем тендерних закупівель.
 4. Провести будівельно-монтажні роботи.
 5. Інформувати населення про проект, популяризувати через засоби масової інформації та на презентаційних заходах реалізований проект й економічні та соціальні переваги енергозбереження серед жителів м. Трускавець; опублікувати статті (залучаючи учнів старших класів) про реалізацію проекту в місцевих ЗМІ, звітувати з проекту (фінансовий та описовий звіт)).

Очікувані результати проекту:

Кількісні:

 • покращення умов навчання, виховання та фізичного розвитку 805 учнів та умов праці 109 працівників НВК «СЗШ№2-гімназія» м. Трускавця з розрахунком на один навчальний рік;
 • будівництво мансардних приміщень площею 829м2;
 •  реконструкція фасаду з утепленням мінеральними плитами площею 4447,5 м2;
 • утеплення цоколю загальною площею 1049,81м2;
 • реконструкція покрівлі з влаштуванням шатрового даху загальною площею 4228,79 м2;
 • реконструкція внутрішніх інженерних мереж, а саме системи опалення, холодного та гарячого водопостачання, водовідведення та побутової каналізації;
 • реконструкція електроосвітлення із заміною світильників в кількості 200шт.;
 • реконструкція системи вентеляції.
 • скорочення витрат міського бюджету на теплопостачання за рахунок зменшення втрат тепла через огороджувальні конструкції на 25 %.
 • зменшення викидів СО2;
 • зменшення споживання природнього газу в середньому 24,2%.
 • Якісні:
 • формування заходів для пропагування здорового способу життя у позакласній роботі (тренінгові програми, семінари, лекції, круглі столи, диспути, виїзні акції, спортивні секції, гуртки спортивних та сучасних танців, гурток реабілітації неповносправних осіб «Паросток», валеологічні гуртки, гурток «Галицька кіно школа»).
 • покращення теплового режиму в приміщенні закладу;
 • зниження рівня захворюваності учнів та працівників;
 • загальноосвітній навчальний заклад стане більш привабливим$
 • завдяки інфраструктурним заходам реалізація даного проекту дозволить створити безпечні умови для здоров’я дітей, і, на прикладі підтвердити пріоритетність цього питання. Крім цього, утеплення фасаду та даху будівлі школи, матиме позитивний екологічний ефект, що позитивно вплине на здоров’я кожної людини.
 • запобігання подальшого руйнування стін споруди та знешкодження на ній грибкових утворень на внутрішній стороні;
 • покращення внутрішнього та зовнішнього стану будівлі;

Цільові групи проекту:

1. Діти шкільного віку м. Трускавця та сусідніх громад, їх батьки.

2. Працівники НВК «СЗШ№2-гімназія» м.Трускавець.

3. Громада м. Трускавець та прилеглих територій.

Підставами для визначення цільових груп є підвищення вимог державних освітніх стандартів, негативна статистика дитячої захворюваності та потреба держави у формуванні здорової нації.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

Загальна вартість проекту становить 30084,431 тис. грн. в тому числі кошти Державного фонду регіонального розвитку (державний бюджет) 21 058,0 тис.грн.; кошти міського бюджету – 9 026,431 тис. грн. (30% вартості проекту)