Створення спільної місцевої пожежної охорони в с. Аркадівка Шевченківського району Харківської області, в рамках співробітництва територіальних громад

Анотація проекту

Створення спільної місцевої пожежної охорони в рамках співробітництва територіальних громад Шевченківського району Харківської області

  • актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання;

Загальнодержавний аналіз стану протипожежної безпеки свідчить про те, що значна кількість пожеж припадає на сільську місцевість. При цьому стан протипожежного захисту об’єктів та населених пунктів у сільській місцевості ускладнюється значною відстанню від підрозділу державної аварійно-рятувальної частини до найбільш віддалених населених пунктів та станом сільських доріг.

З метою посилення протипожежного захисту сільських та селищних населених пунктів у сільській місцевості створюються підрозділи місцевої пожежної охорони.

Важливим напрямком роботи сільських рад є питання підвищення рівня безпеки громадян. Впровадження на території громади інноваційної практики створення спільної місцевої пожежної охорони в с. Аркадівка на базі колишнього приміщення сільської пожежної охорони дозволяє комплексно та найбільш ефективно підійти до вирішення даної проблеми.

Спільна МПО в с. Аркадівка створюється за ініціативи Аркадівського сільського голови та підтримана Шевченківською районною адміністрацією, Шевченківською районною радою, а також 6 громадами Шевченківського району: Новомиколаївська, Петрівська, Великохутірська, Нижньобурлуцька та Гетьманівська сільські ради. Вище перелічені сільські ради є партнерами та співвиконавцями даного проекту.

Спільна МПО дозволить рятувальникам надати кваліфіковану допомогу мешканцям громад в найкоротший термін.

Соціальним аспектом вирішення проблеми у проектний спосіб є створення умов для захисту життя та майнових прав всіх без винятку жителів 6 територіальних громад, об’єктів виробничої та невиробничої сфери. Громада отримає якісно нове приміщення, за рахунок відновлення старої сільської пожежної охорони, покращить матеріально – технічне забезпечення, що дозволить оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, створить комунальну установу із спільним фінансуванням. Результати проекту поширяться на 6 територіальних громад в рамках співробітництва та створить 18 нових робочих місць.

Економічним аспектом вирішення проблеми у проектний спосіб є збереження житлового та нежитлового фонду 6 громад у випадку форс-мажорних обставин (пожежа, стихійні явища, тощо). Проект передбачає зміцнення матеріально – технічної бази місцевої пожежної охорони, що дасть змогу оперативно реагувати на складні ситуації.

  • цільові групи проекту;

Цільовими групами проекту є члени добровільних пожежних дружин, власники домогосподарств, місцевий бізнес 6 територіальних громад.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування.

Для реалізації проекту необхідно 13 892,42 тис.грн.,

в тому числі для капітального ремонту та зміцнення матеріально-технічної бази шляхом придбання засобів пожежогасіння - 2 автомобілів з відвалом для снігу:

11 410,0 тис.грн. - Державний фонд регіонального розвитку,

215,0 тис.грн. - Аркадівська сільська рада,

215,0 тис.грн. - Новомиколаївська сільська рада,

215,0 тис.грн. - Петрівська сільська рада,

215,0 тис.грн. - Великохутірська сільська рада,

215,0 тис.грн. - Нижньобурлуцька сільська рада,

215,0 тис.грн. - Гетьманівська сільська рада,

Сільради: 1 290,0 тис.грн.

Аркадівська сільська рада фінансує виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт приміщення МПО в сумі 23,20 тис.грн., 23 серпня 2017 року розпочато виготовлення вказаної документації.

Також для реалізації проекту необхідне придбання: меблів, обладнання, засобів зв’язку та орг. техніки, придбання спеціального одягу (13 комплектів), придбання форменого одягу (літнього та зимового по 17 комплектів), щороку придбання ПММ, оплати комунальних послуг (водопостачання, електроенергії, опалення, зв'язку), навчання вогнеборців, заробітну плату, інші поточні витрати (канцелярські та господарчі товари), щороку на утримання МПО.

Всього співфінансування для придбання МТЗ 1 169,20 тис.грн., або 194,87 тис.грн. кожна сільська рада.

ВСЬОГО СПІВФІНАНСУВАННЯ СІЛЬРАД: 2 459,20 тис.грн.

Подальше фінансування місцевої пожежної охорони буде проводитись за кошти сільських рад - співучасників проекту.

  ДодаткиКопія договору «ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ “Спільна місцева пожежна охорона»
2 Копія договору «ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ “Спільна місцева пожежна охорон
3 Копія договору «ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ “Спільна місцева пожежна охорон
4 Копія договору «ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ “Спільна місцева пожежна охорон
5 Копія договору «ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ “Спільна місцева пожежна охорон
6 Копія договору «ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ФОРМІ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІЛЬНОГО ПРОЕКТУ “Спільна місцева пожежна охорон
Гарантійний лист про виготовлення проектно-кошторисної документації Аркадівської сільської ради.
Гарантійний лист по співфінансування Аркадівська сільська рада
Гарантійний лист по співфінансування Великохутірська сільська рада
Гарантійний лист по співфінансування Нижньобурлуцька сільська рада
Гарантійний лист по співфінансування Петрівська сільська рада
Гарантійний лист по співфінансування Гетьманівська сільська рада
Гарантійний лист по співфінансування Новомиколаївська сільська рада
Рішення Аркадівської с/р Про схвалення проекту договору
Рішення Нижньобурлуцької с/р Про схвалення проекту договору
Рішення Новомиколаївської с/р Про схвалення проекту договору
Рішення Гетьманівської с/р Про схвалення проекту договору
Рішення Петрівської с/р Про схвалення проекту договору
Рішення Великохутірськаї с/р Про схвалення проекту договору
Спільне Розпорядження про розробку інвестиційного проекту «Спільна МПО»
Комерційні пропозиції – по придбанню техніки
Комерційні пропозиції – по придбанню техніки
Комерційні пропозиції – по придбанню техніки
Комерційні пропозиції – по придбанню техніки
Комерційні пропозиції – по придбанню техніки
Комерційні пропозиції – по придбанню техніки