Мобільне навчання в дії

Анотація проекту

Ціль, що буде досягнута внаслідок реалізації проекту

1. Ефективне використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі.  

2.Осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти шляхом використання  можливостей соціального партнерства за принципом «візьми у клас свій пристрій».

3.Приєднанння до всесвітніх відкритих освітніх ресурсів MOOC.

Створені середовища для навчання учнів окремих шкіл області покажуть в дії шлях до осучаснення матеріально-технічної бази закладів освіти за рахунок використання  можливостей соціального партнерства за принципом «візьми у клас свій пристрій»; дозволять долучитися  до всесвітніх відкритих освітніх ресурсів MOOC; суттєво підвищити якість освіти за рахунок ефективного використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі. 

Ключові заходи проекту для досягнення цілі 

 

1. Придбання інтерактивних дисплеїв.

2. Придбання ноутбуків для вчителів зі спеціальним програмним забезпеченням.   

3. Придбання нетбуків для соціально незахищених категорій учнів.

Кількість населення, на яке поширюється проект

Проект, розгорнутий у трьох закладах освіти, матиме вплив  на усі 5 міст та 20 районів Запорізької області та не менше,  ніж на 900 тис. мешканців області, у т.ч. й віддалених територій сільської місцевості та осіб з особливими потребами

Показники успішності проекту

1.Різке підвищення якості надання освітніх послуг в трьох закладах освіти та суттєвий вплив на якість надання освітніх послуг закладами освіти усіх 25 територій області – усього не менше 900 тис. осіб, у т.ч. й віддалених територій сільської місцевості

2. Значна економія державних коштів та витрат на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти області.

3.Створення можливості долучитися  до всесвітніх відкритих освітніх ресурсів MOOC; суттєво підвищити якість освіти за рахунок ефективного використання хмарних технологій у навчально-виховному процесі;  поширення досвіду соціального партнерства за принципом «візьми у клас свій пристрій».