Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.Зарайське Самбірського району Львівської області

Анотація проекту

Назва Проекту: Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній  церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в  с. Зарайське Самбірського району Львівської обл.

Актуальність Проекту: Одним з пріоритетних напрямків Стратегії визначено Львівщину як регіон чистого і привабливого навколишнього середовища, культури, туризму і рекреації. На Львівщині збе­реглась значна кількість унікальних об’єктів дерев’яної сакральної архітектури, яка займає особливе місце в історико-культурній спадщині держави, що підтверджене внесенням чотирьох церков області до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Основна проблема Проекту: Багато пам’яток дерев’яної сакральної архітектури з різних причин перебувають в незадовільному стані і потребують заходів щодо проведення ремонтно-реставраційних робіт. Для вирішення зазначених проблем на рівні області достатніх коштів немає.

Соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту:  Реалізація проекту, спрямованого на формування системної політики збереження та популяризації пам’яток дерев’яної сакральної архітектури Львівщини сприятиме не лише збереженню найцінніших пам’яток сакральної архітектури, але й створенню системи популяризації пам’яток сакральної архітектури як туристичного продукту, що у свою чергу дозволить зміцнити туристичний потенціал регіону, а отже, збільшити надходження до місцевих бюджетів у частині податків із суб’єктів підприємницької діяльності.

Напрями інновацій у Проекті: суть інновації, передбаченої проектом полягає у формування механізму застосування уніфікованого системного підходу до впровадження всебічної багатосекторної політики збереження пам’яток дерев’яної сакральної архітектури на території Львівської області з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, в першу чергу місцевих громад. 

Перелік укрупнених заходів Проекту: забезпечення життєздатності проекту шляхом формування команди та створення Наглядової ради проекту; актуалізація кошторисної документації, проектні та вишукувальні роботи, утримання служби замовника  і здійснення авторського нагляду, отримання дозволів на здійснення робіт, а також здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній  церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с. Зарайське Самбірського р-ну Львівської обл.

Очікувані результати Проекту: збереження пам’ятки архітектури національного значення  сакральної архітектури шляхом проведення невідкладних реставраційних робіт шляхом кооперації коштів обласного та державного бюджетів; формування суспільної думки щодо необхідності об’єднання зусиль задля збереження культурного надбання; створення системи популяризації пам’яток сакральної архітектури як туристичного продукту. 

Цільові групи Проекту: Цільовими групами проекту є регіональні та місцеві органи влади та самоврядування; представники місцевих громад, в першу чергу релігійних громад, туристи та відвідувачів регіону, оскільки популяризація пам’яток сакральної спадщини завдяки створенню туристичного продукту на основі маршруту «Шляхами дерев’яної архітектури: Львівщина» створить передумови до збільшення кількості відвідувачів території, а також до задоволення потреб існуючих та потенційних туристів.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації Проекту та джерела його фінансування: загальний бюджет проекту – 834 894 грн., обсяг очікуваного фінансування з державного бюджету –  751 000 грн., обсяг власного внеску учасника Конкурсу (кошти обласного бюджету) – 83 894 грн.

Організації-партнери: партнер проекту відділ охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації. Відбір виконавців заходів проекту здійснюватиметься командою проекту на підставі затвердженої Наглядовою Радою процедури відбору підрядників у рамках Проекту у межах чинного законодавства.

  ДодаткиЗдійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За
Здійснення комплексних ремонтно-реставраційних робіт на дерев’яній церкві Різдва Пресвятої Богородиці 1634р. (ох.№1409) в с.За