Будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Шапова в смт Торчин Луцького району

Анотація проекту

Проект «Будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Шапова в смт Торчин Луцького району» розроблено відповідно до діючих нормативно-правових актів України та передбачає створення сучасного дошкільного закладу європейського зразка.

Керуючись вимогами ЗУ „Про дошкільну освіту”, дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні та являється первинною найважливішою сферою реалізації прав людини у забезпеченні рівних можливостей в отриманні якісної освіти.

Кожна дитина має гарантоване державою право на безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах; на безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання.

Тому, головним завданням держави є:

- забезпечення повної та збалансованої системи дошкільних освітніх послуг відповідно до потреб населення;

- створення оптимальних умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;

- підвищення якості дошкільної освіти, модернізація  її змісту; 

- комплексний підхід до розвитку,  виховання і навчання дошкільників.

Основна проблема проекту: На сьогодні існує гостра потреба в розширенні та удосконаленні системи дошкільної освіти, створення умов для діяльності навчальних закладів, що передбачає собою необхідність розширення мережі таких закладів шляхом будівництва нових, добудови чи реконструкції існуючих об’єктів під функціонування дошкільних навчальних закладів, у  комплексі із заходами з енергозбереження.

В результаті реалізації проекту буде реалізовано право дітей на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти, якісний і здоровий спосіб життя, створено оптимальні умови навчально-виховного процесу з дотриманням санітарно – гігієнічних норм та забезпечено надання якісних дошкільних освітніх послуг, а також дозволить зменшити соціальну напругу, що склалася на території громади.

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання – Інновацією даного проекту є завершення будівництва приміщення дошкільного навчального закладу із застосуванням новітніх енергозберігаючих технологій; підвищення рівня облаштування сільської місцевості, як сфери життєдіяльності та побуту селян.

     Цільові групи проекту:

- діти, що проживають на території громади;

- батьки, діти яких будуть навчатися в дошкільному закладі та жителі громади;

- працівники закладу освіти;

- органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Очікувані результати: реалізація проекту дасть можливість завершити розпочаті будівельні роботи, покращити, а в цілому і удосконалити систему надання якісних дошкільних освітніх послуг, що визначить їх як головний критерій для визначення даного закладу як опорного в майбутньому центрі новоствореної територіальної громади, у комплексі із заходами з енергозбереження (особливо в сільській місцевості), де спостерігається приріст народжуваності, створити сприятливі комфортні європейські умови для навчання та виховання дітей, а також зміцнити позитивний імідж та політичне становище влади на всіх рівнях, знизити соціальну напругу.

Вплив результатів проекту забезпечує вдосконалення стилю та норм управлінської поведінки в структурах влади й в громаді, що також призведе до позитивного ефекту. 

Вирішення такого роду проблеми є особливо важливою потребою для Торчинської громади Луцького району, адже система виховання підростаючих поколінь – це найбільш потужний і універсальний засіб розвитку держави!

Загальна вартість реалізації проекту становить 22310,282 тис. грн., залишок коштів станом на 01.01.2017 року – 17449,184 грн. На реалізацію даного проекту у 2016 році залучалися кошти державного бюджету (згідно постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року №395 „Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій” (зі змінами)) у сумі 5,0 млн. грн. та кошти районного бюджету у сумі 3 млн. грн.

Даний проект передбачає фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (85,96 %) та коштів місцевих бюджетів (14,04 %).

Пропонується залучити з державного фонду регіонального розвитку у 2017 році – 15000,0 тис. грн,  з місцевих бюджетів – 2449,184 тис. грн.  

І. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЩО МОЖЕ РЕАЛІЗОВУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Назва програми і проекту регіонального розвитку, що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – проект)

Будівництво дитячого садка на 150 місць по вул. Шапова в смт Торчин Луцького району

Заявник (найменування органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим / місцевого органу виконавчої влади / органу місцевого самоврядування)

Торчинська селищна рада

Тематичний напрям реалізації проекту

Проект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку

Номер і назва завдання з Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385, та відповідної стратегії розвитку регіону, якому відповідає проект

Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року

Ціль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток.

Модернізація системи освіти.

Розбудова мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку дошкільною освітою.

Стратегія розвитку Волинської області на період до 2020 року, затверджена рішенням Волинської обласної ради від 20.03.2015 № 34/7

5.1. Розвиток сільських територій.

5.1.1. Підвищення рівня облаштування сільської місцевості як сфери життя, діяльності та побуту селян.

План заходів на 2015 – 2017 роки з реалізації Стратегії розвитку Волинської області до 2020 року, затверджений рішенням Волинської обласної ради від 10.03.2016 № 3/20

1.2. Модернізація системи освіти.

1.2.1. Розвиток мережі дошкільних та оптимізація мережі загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів області.

Період реалізації проекту (з (місяць / рік) - до (місяць / рік))

2017

Очікуваний обсяг фінансування проекту з державного фонду регіонального розвитку (далі - ДФРР), тис. грн

1 рік

2 рік

Разом

15000,0

-

15000,0

Обсяг співфінансування проекту з місцевого бюджету, тис. грн

1 рік

2 рік

Разом

2449,184

-

2449,184

Назва регіону, в якому реалізується проект

Волинська область

Назва району, в якому реалізується проект

Торчинська селищна рада, Луцький район

Прізвище, ім’я, по батькові керівника заявника

Кревський Юрій Михайлович

Телефон, факс, e-mail заявника

(0332) 791309, 791044, 791045,

е-mail: tortchun@gmail.com

Посада, прізвище, ім’я, по батькові відповідальної особи за реалізацію проекту

начальник управління капітального будівництва Волинської обласної державної адміністрації,

Павлова Лілія Романівна

Телефон, факс, e-mail відповідальної особи за реалізацію проекту

(0332) 778130, 729915,

е-mail: ukb@gukb.voladm.gov.ua

 

Голова

селищної ради

 

 

 

______________ 
(дата, підпис)

 

 

 

Ю.М.Кревський 
(ініціали, прізвище)

М.П.