Будівництво школи в с.Наварія Пустомитівського району Львівської області

Анотація проекту

Назва проекту - будівництво школи в с.Наварія Пустомитівського району Львівської області

Актуальність проекту - даний проект є актуальним для с.Наварія, оскільки приміщення двох корпусів старої школи (1867р. та 1904р. забудови) знаходяться в аварійному стані, існуюча школа розрахована на 60 учнів, фактично ж у ній навчаються 165 дітей, при цьому протягом останніх років спостерігається зростання кількості дітей шкільного віку. Окрім цього, станом на 01.01.2015р. перша черга будівництва об’єкту має ступінь будівельної готовності 50,3%. Добудова даного об’єкту дасть змогу зменшити обсяги незавершеного будівництва.

Основна проблема проекту - брак коштів місцевого бюджету на його реалізацію. Проект будівництва школи у с.Наварія має давню історію: вперше він розроблявся у 1989 році на 489 учнів, однак не був завершений. Уже на початку 2000-х років було розроблено новий проект будівництва школи на 300 учнівських місць, який, однак, через недостатнє фінансування не здійснюється згідно із запланованими термінами реалізації такої програми, тому необхідним є залучення коштів із державного бюджету.

Інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання - реалізація даного проекту сприятиме розвитку соціальної інфрастурктури с.Наварія, а також с.Малечковичі та с.Нагоряни, підвищення якості освіти сільської молоді, зменшення диспропорцій у доступі населення до базових освітніх послуг, створення безпечних та належних соціально-побутових умов для проведення навчального процесу, створення нових робочих місць для місцевих кваліфікованих кадрів.

Першочергові заходи проекту - завершення протягом 2015 року І-го та ІІІ-го блоків навчального корпусу. До грудня 2017 року планується добудова другої черги будівництва (їдальня та спортзал).

Цільові групи проекту - населення с.Наварія, с.Малечковичі та с.Нагоряни різних вікових груп.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування: 

бюджет Пустомитівської міської ради - 1 500,0 тис. грн.;

районний бюджет - 500,0 тис. грн.;

ДФРР - 10 538,1 тис. грн.

Разом: 12 538,1 тис. грн.