Генеральний план та план зонування території с. Волкодаєве Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області

Анотація проекту

Назва проекту:      «Генеральний план та план зонування території с.Вовкодаєве  Колядівської сільської ради Новоайдарського району Луганської області»

Актуальність проекту

Для забезпечення сталого розвитку території з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, спираючись на правові та організаційні основи містобудівної діяльності згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", розроблення генерального плану та плану зонування території є соціально та економічно значимою необхідністю.

Аналіз показників бюджету та вартості виконання робіт з виготовлення генерального плану та плану зонування території с.Вовкодаєве свідчить про те, що фінансування даного виду робіт за рахунок бюджету сільської ради є значним навантаженням на місцевий бюджет і не може бути виконано без значного зменшення витрат на інші статті бюджету.

Основною проблемою залишається відсутність містобудівної документації (генеральний план та план зонування території) с.Вовкодаєве Новоайдарського району  Луганської області, що перешкоджає розвитку, плануванню та регулюванню території для містобудівних потреб, а саме уточнення планування, структури й функціонального призначення території, встановлення червоних ліній та ліній організації забудови, зміни цільового призначення земельних ділянок. Все це унеможливлює передачу земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність або користування фізичними та юридичними особами.

Значимість проекту

Генеральний план та план зонування території (далі – ГП та ПЗТ) с.Вовкодаєве дасть можливість уточнити положення населеного пункту с.Вовкодаєве Новоайдарського району Луганської області і, як наслідок, визначити вихідні дані для розробки різноманітних проектів забудови території селища та всіх можливих обмежень у використанні земельних ділянок.

Проектом передбачені такі заходи:

 1. оприлюднення рішення про розроблення ГП та ПЗТ;
 2. проведення тендеру та визначення розробника ГП та ПЗТ, укладання договору;
 3. складання та затвердження проекту завдання на розроблення ГП та ПЗТ;
 4. надання розробнику вихідних даних, а також вимог щодо розміщення об'єктів державного й регіонального значення або доручення щодо їх збирання;
 5. фінансування розроблення ГП та ПЗТ відповідно до укладеного договору;
 6. здійснення контролю за розробленням ГП та ПЗТ;
 7. розгляд проекту ГП та ПЗТ с.Вовкодаєве   Колядівською сільською радою;
 8. оприлюднення проекту ГП та ПЗТ на місцевому рівні та доступ до цієї інформації громадськості; реєстрація, розгляд та узагальнення пропозицій громадськості до проекту ГП та ПЗТ, внесення змін до нього;
 9. подання на затвердження завершеного проекту ГП та ПЗТ.

Очікувані результати реалізації проекту:

 • уточнено 'планувальну структуру та функціональне призначення території;
 • встановлені червоні лінії, лінії регулювання забудови та інші планувальні обмеження використання території;
 • визначено потреби у підприємствах та установах обслуговування місць їх розташування;
 • організовано благоустрій та озеленення;
 • встановлено обсяг та послідовність реконструкції існуючої забудови;
 • організовано транспортний та інженерних рух;
 • визначено місця паркування транспортних засобів.

Цільові групи проекту:

Населення села Вовкодаєве  - 530  осіб, тимчасово переміщені особи з зони проведення АТО – 90  осіб.

Підприємства та суб’єкти підприємницької діяльності в с.Вовкодаєве  - 7.

Запланований обсяг коштів для реалізації проекту – 221,955 тис. грн., у тому числі:

- Державний фонд регіонального розвитку —  199,760 тис. грн. - 90%;

- місцевий бюджет Колядівської сільської ради -. 22,195 тис.грн. - 10%.