Реконструкція незавершеної будівлі дитячого садка під Народний дім "Просвіта" та амбулаторію по вул. Л. Українки в с. Вільшаник Самбірського району Львівської області.

Анотація проекту

актуальність проекту: основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання

Народний дім с. Вільшаник є єдиним центром організації культурного дозвілля населення села з проведення масових заходів районного та місцевого значення. Одним з головних завдань сільської ради є створення належних умов для всебічного розвитку дітей, молоді, підтримка активної життєвої позиції людей старшого віку, сприяння згуртованості громади, запобігання відтоку молоді з села, тому найактуальнішим на теперішній час є саме вирішення питання реконструкції незавершеної будівлі під Народний дім "Просвіта", як осередку духовного, культурного, спортивного розвитку громади. Реалізація проекту дасть можливість і в подальшому підвищувати рівень комунікативно-інформаційної культури мешканців села Вільшаник та прилеглих сіл, духовного розвитку особистості для різних соціальних груп населення і в першу чергу дітей та молоді.

Розміщення в даній будівлі ФАПу дасть можливість покращити медичне обслуговування мешканців сіл Вільшаницької об’єднаної територіальної громади.

Проект спрямовано на створення сприятливих умов для покращення надання культурних та медичних послуг мешканцям сіл Вільшаницької об’єднаної територіальної громади.

Соціальний аспект вирішення проблеми полягає у необхідності забезпечення безпечних умов перебування людей в приміщенні Народного дому і ФАПу, дотримання санітарно-гігієнічних норм.

Реальність виконання проекту уможливлюється при об’єднанні фінансових ресурсів з різних джерел, а саме: державного фонду регіонального розвитку, місцевого (сільського) бюджету та обласного бюджету розвитку.

перелік заходів проекту:

- фасадні роботи;

- внутрішньо-будівельні роботи підвальних приміщень

очікувані результати проекту:

- громада отримує нове приміщення Народного дому, можливість безпечного перебування під час відвідування масових заходів;

- покращення медичного обслуговування жителів сільської ради, створення умов для формування у громадян усвідомленої необхідності піклування про своє здоров’я;

- буде реалізовано право мешканців громади на отримання якісних соціально-культурних, медичних послуг.

цільові групи проекту:

- населення сіл Вільшаницької об’єднаної територіальної громади – 3100 осіб;

- працівники Народного дому;

- працівники ФАПу;

обсяг коштів, необхідних для завершення реалізації проекту та джерела його фінансування:

Для завершення реалізації проекту необхідні кошти в сумі 1496,267 тис. грн.

- державний фонд регіонального розвитку – 1346,000 тис. грн.

- сільський бюджет – 150,267 тис. грн.

організації-партнери, співвиконавці проекту: