РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту000864-РВ
Назва проектуРеконструкція дитячого садка на 3 групи в с.В.Житин, Рівненського району, Рівненської області-коригування.
ЗаявникВеликожитинська сільська рада
Технічне завданняРеконструкція дитячого садка на 3 групи в с.В.Житин, Рівненського району, Рівненської області-коригування.
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуЦіль 1. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Розвиток сільської місцевості
Період реалізації проектуЗ 05.2015 по 12.2015
ОбластьРівненська
РайонРівненський
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту:

Реконструкція дитячого садка на 3 групи в с.В.Житин, Рівненського району, Рівненської області - коригування.

Актуальність проекту, основна проблема проекту:

Великожитинський ДНЗ «Колосок» – є наймолодшою комунальною установою Великожитинської сільської ради. Дитячий садочок с.Великий Житин був збудований і введений в експлуатацію в 1989 році. Однак в зв’язку з припиненням діяльності в 1996 році приміщення дитячого садка до 2011 року стало найбільше занедбаною установою сільської ради. Даний навчальний заклад є єдиною дошкільною установою на території сільської ради. Потреба в ДНЗ в громаді досить значна, оскільки кількість дітей віком від 1,5 до 3-х років на території сільської ради складає 187 осіб.

Закони України «Про освіту» та «Про дошкільну освіту» передбачають безперервність і наступність у єдиній системі між усіма ланками, визнають провідну роль дошкільної освіти, як обов’язкової первинної її складової. Перед дошкільними навчальними закладами поставлені завдання  створити безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечити їх дотримання. Реконструйований дитячий садок частково забезпечить потреби громади в забезпеченні дітей дошкільного віку освітніми послугами.

Проектом реконструкції передбачено інноваційні технології по забезпеченню теплопостачання в дошкільному закладі, а саме застосування енергозберігаючих керамічних електронагрівальних панелей.

Реалізація проекту забезпечить якість та доступність дошкільної освіти на території ради, створить умови для повноцінного розвитку дитини, виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої державної системи освіти; дасть можливість створити нові робочі місця для членів територіальної громади; підвищить довіру до виконавчої влади усіх рівнів, зменшить соціальну напруженість в суспільстві;

2. Детальний опис проекту

2.1. Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект:

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямований проект - відсутність достатніх коштів в місцевому бюджеті, в зв’язку з чим сільська рада не в змозі самостійно завершити реконструкцію дитячого садка на 3 групи в с.В.Житин Рівненського району Рівненської області, який станом на 01.01.2015 року має рівень готовності - 70 відсотків.

2.2. Мета та завдання проекту.

Основною метою проекту є відновлення і підвищення рівня якості освітніх послуг населенню Великожитинської сільської ради шляхом завершення робіт по реконструкції дитячого садка на 3 групи в с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області

Основним завданням проекту є завершення реконструкції дитячого садка, що забезпечить якість та доступність дошкільної освіти на території Великожитинської сільської ради, а також дасть можливість створити умови для повноцінного розвитку дитини, забезпечення безпечних та нешкідливих умов виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої державної системи освіти.

2.3. Основні заходи проекту

Для досягнення мети проекту учасниками проекту заплановано завершити реконструкцію дитячого садка на 55 ліжкомісць в с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області шляхом виконання переліку робіт, визначених проектно-кошторисною документацією, розробленою КДПІ «Рівнеагропроект»в 2011 році та відкоригованою в 2014 році:

 • завершити внутрішнє опорядження існуючої будівлі дитячого садка;
 • будівництво очисних споруд;
 • влаштування теплопостачання, каналізації, вентиляції, електропостачання;
 • встановлення устаткування дитячого садка;
 • виготовлення та встановлення меблів;
 • влаштування благоустрою території.

Застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів не планується.

Проектно-кошторисна документація затверджена 2 грудня 2014 року рішенням № 684 Великожитинської сільської ради. 28 листопада 2014 року отримано позитивний експертний звіт № 18-01112-14 щодо розгляду проектної документації «Реконструкція дитячого садка на 3 групи в с.В.Житин Рівненського району».

Загальна кошторисна вартість об’єкту  становить 6215,260 тис.грн. в т.ч. вартість будівельно-монтажних робіт 4318,999 тис. грн.

Станом на  01.01.2015 року  виконано робіт на  3833,753 тис. грн.

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів  районного бюджету в сумі 2833,753 тис. грн. та за рахунок коштів бюджету розвитку  обласного бюджету  в сумі 1000,000 тис. грн.

Для завершення  реконструкції  в 2015 році  необхідно  - 2381,507 тис. грн.

Ступінь будівельної готовності об'єкта складає 70 відсотків.

Прогнозованими джерелами фінансування даного проекту є місцеві бюджети (сільський та районний) та державний бюджет.

Прогнозні показники співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету складають 850 тис. грн.

2.4. План-графік реалізації заходів проекту

Тривалість проекту складатиме 8 місяців 2015 року.

План – графік щодо реалізації заходів проекту:

Рік 1

 

Тривалість заходу (по етапах)

Коротка назва заходу

Джерела фінансування (видатки поточні/капітальні) тис. гри.

 

 

 

ДФРР

Місцевий бюджет

Організації- партнери

Місяць 5

будівництво очисних споруд та влаштування каналізації

 

-

 

200,00

 

-

 

-

Місяць 6

внутрішнє опорядження існуючої будівлі дитячого садка

 

-

 

 

400,00

 

-

 

-

Місяць 7

влаштування теплопостачання

-

 

250,00

-

-

Місяць 8

влаштування електропостачання

300,00

-

-

-

Місяць 9

влаштування благоустрою території

331,51

-

-

-

Місяць 10

влаштування вентиляції

150,00

-

-

-

 

Місяць 11

Виготовлення та встановлення внутрішнього устаткування

 

400,00

 

-

 

-

 

-

Місяць 12

виготовлення та встановлення меблів

350,00

-

-

-

 Всього:  2381,51 грн.

 

2.5. Очікувані кількісні та якісні  результати від реалізації проекту.

В результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних соціальних та економічних ефектів, зокрема безпосередніми продуктами втілення проекту буде:

1. Сучасний двохповерховий дошкільний навчальний заклад на 55 ліжкомсць в селі Великий Житин, що стане окрасою не тільки населеного пункту, а й Рівненського району в цілому.

2. Підвищення енергоефективності системи теплопостачання шляхом заміщення природного газу альтернативними видами палива (електропостачання).

3. Зменшення втрат тепла через утеплення приміщення будинку ДНЗ з застосуванням сучасних технологій, заміну вікон на енергозберігаючі, що дасть можливість забезпечити належний температурний режим приміщень.

4. Створення позитивного іміджу сільської ради шляхом поширення позитивного досвіду реалізації проекту серед інших сільських громад району та області.

Впровадження проекту:

 • забезпечить якість та доступність дошкільної освіти на території Великожитинської сільської ради;
 • створить умови для повноцінного розвитку дитини, забезпечить безпечні та нешкідливі умови виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої державної системи освіти;
 • дасть можливість створити нові робочі місця для членів територіальної громади;
 • підвищить довіру до виконавчої влади усіх рівнів, зменшить соціальну напруженість в суспільстві;
 • забезпечить виконання Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020 року.

 

Цільові групи  проекту:

1.                     Діти – 55 осіб;

2.                     Майбутні працівники ДНЗ «Колосок»  (31 чол.);

3.                     Батьки дітей, що  будуть відвідувати дитячий садок  (110 чол.);

4.                     Органи місцевого самоврядування (8 чол.).

2.6. Інновації проекту

Проектом реконструкції передбачено інноваційні технології по забезпеченню теплопостачання в дошкільному закладі, а саме застосування енергозберігаючих керамічних електронагрівальних панелей з системою температурного регулювання.

Економічний ефект в порівнянні з іншими видами опалення складає від 30 до 50 відсотків.

Гарантійний термін експлуатації керамічних електронагрівальних панелей складає п’ять років. Строк експлуатації панелей при дотриманні умов до 30 років.

 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Основною проблемою, на розв’язання якої спрямований проект - відсутність достатніх коштів в місцевому бюджеті, в зв’язку з чим сільська рада не в змозі самостійно завершити реконструкцію дитячого садка на 3 групи в с.В.Житин Рівненського району Рівненської області, який станом на 01.01.2015 року має рівень готовності - 70 відсотків.

 

Мета та завдання проекту

Основною метою проекту є відновлення і підвищення рівня якості освітніх послуг населенню Великожитинської сільської ради шляхом завершення робіт по реконструкції дитячого садка на 3 групи в с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області

 

Основним завданням проекту є завершення реконструкції дитячого садка, що забезпечить якість та доступність дошкільної освіти на території Великожитинської сільської ради, а також дасть можливість створити умови для повноцінного розвитку дитини, забезпечення безпечних та нешкідливих умов виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої державної системи освіти.

Опис діяльності у рамках проекту

Для досягнення мети проекту учасниками проекту заплановано завершити реконструкцію дитячого садка на 55 ліжкомісць в с. Великий Житин, Рівненського району Рівненської області шляхом виконання переліку робіт, визначених проектно-кошторисною документацією, розробленою КДПІ «Рівнеагропроект»в 2011 році та відкоригованою в 2014 році:

 

 • завершити внутрішнє опорядження існуючої будівлі дитячого садка;
 • будівництво очисних споруд;
 • влаштування теплопостачання, каналізації, вентиляції, електропостачання;
 • встановлення устаткування дитячого садка;
 • виготовлення та встановлення меблів;
 • влаштування благоустрою території.

 

Застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів не планується.

 

Проектно-кошторисна документація затверджена 2 грудня 2014 року рішенням № 684 Великожитинської сільської ради. 28 листопада 2014 року отримано позитивний експертний звіт № 18-01112-14 щодо розгляду проектної документації «Реконструкція дитячого садка на 3 групи в с.В.Житин Рівненського району».

 

Загальна кошторисна вартість об’єкту  становить 6215,260 тис.грн. в т.ч. вартість будівельно-монтажних робіт 4318,999 тис. грн.

 

Станом на  01.01.2015 року  виконано робіт на  3833,753 тис. грн.

 

Фінансування здійснювалось за рахунок коштів  районного бюджету в сумі 2833,753 тис. грн. та за рахунок коштів бюджету розвитку  обласного бюджету  в сумі 1000,000 тис. грн.

Для завершення  реконструкції  в 2015 році  необхідно  - 2381,507 тис. грн.

 

Ступінь будівельної готовності об'єкта складає 70 відсотків.

 

Прогнозованими джерелами фінансування даного проекту є місцеві бюджети (сільський та районний) та державний бюджет.

 

Прогнозні показники співфінансування за рахунок коштів місцевого бюджету складають 850 тис. грн.

Очікувані результати

Показники успішності проекту

тис.грн

Значення показників станом на початок проекту

тис.грн.

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

   2381, 51

     2381,51

2381,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результаті реалізації проекту буде досягнуто помітних соціальних та економічних ефектів, зокрема безпосередніми продуктами втілення проекту буде:

1. Сучасний двохповерховий дошкільний навчальний заклад на 55 ліжкомсць в селі Великий Житин, що стане окрасою не тільки населеного пункту, а й Рівненського району в цілому.

2. Підвищення енергоефективності системи теплопостачання шляхом заміщення природного газу альтернативними видами палива (електропостачання).

3. Зменшення втрат тепла через утеплення приміщення будинку ДНЗ з застосуванням сучасних технологій, заміну вікон на енергозберігаючі, що дасть можливість забезпечити належний температурний режим приміщень.

4. Створення позитивного іміджу сільської ради шляхом поширення позитивного досвіду реалізації проекту серед інших сільських громад району та області.

Впровадження проекту:

 • забезпечить якість та доступність дошкільної освіти на території Великожитинської сільської ради;
 • створить умови для повноцінного розвитку дитини, забезпечить безпечні та нешкідливі умови виховання та навчання дітей на рівні первинної ланки загальноосвітньої державної системи освіти;
 • дасть можливість створити нові робочі місця для членів територіальної громади;
 • підвищить довіру до виконавчої влади усіх рівнів, зменшить соціальну напруженість в суспільстві;
 • забезпечить виконання Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020 року.
Фінансова сталість
Інстуційна сталість
Політична сталість
Інновація

Проектом реконструкції передбачено інноваційні технології по забезпеченню теплопостачання в дошкільному закладі, а саме застосування енергозберігаючих керамічних електронагрівальних панелей з системою температурного регулювання.

Економічний ефект в порівнянні з іншими видами опалення складає від 30 до 50 відсотків.

Гарантійний термін експлуатації керамічних електронагрівальних панелей складає п’ять років. Строк експлуатації панелей при дотриманні умов до 30 років.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2015 Місяць 5 будівництво очисних споруд та влаштування каналізації 0 200 0
2015 Місяць 6 внутрішнє опорядження існуючої будівлі дитячого садка 0 400 0
2016 Місяць 7 влаштування теплопостачання 0 250 0
2015 Місяць 8 влаштування електропостачання 300 0 0
2015 Місяць 9 влаштування благоустрою території 331.51 0 0
2015 Місяць 10 влаштування вентиляції 150 0 0
2015 Місяць 11 Виготовлення та встановлення внутрішнього устаткування 400 0 0
2015 Місяць 12 виготовлення та встановлення меблів 350 0 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Реконструкція дитячого садка на 3 групи в с.В. Житин Рівненського району 2381.507 1531.507 850 0
Реконструкція дитячого садка на 3 групи в с.В. Житин Рівненського району 2381.507 1531.507 850 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 2381.51 1531.51 100 850 100 0 0
Розклад бюджету за статтями видатків 2381.51 1531.51 100 850 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 1531.51 64.31
Бюджет заявника 850 35.69
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуХома Людмила Григорівна
Назва посадиВеликожитинський сільський голова
Поштова адреса35340 с.Великий Житин вул.Рівненська,76-А, Рівненського району Рівненської області
Телефон та мобільний(0362) 206-116, 0976723737
Факс(0362) 206-116
E-mailvgsilrada@i.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуХома Людмила Григорівна
Місце роботиВеликожитинська сільська рада
Назва посадисільський голова
Звання-
Адреса для листування з керівником проекту35340 с.Великий Житин вул.Рівненська,76-А, Рівненського району Рівненської області
Телефон та мобільний(0362) 206-116, 0976723737
Факс(0362) 206-116
E-mailvgsilrada@i.ua
;