РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту007373-ХМ
Назва проектуРеконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області. Коригування
ЗаявникСтарокостянтинівська міська рада
Технічне завданняРеконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону4.1.5 ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ (ВОДОПОСТАЧАННЯ, КАНАЛІЗАЦІЯ ТА ПЕРЕРОБКА ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ)
Період реалізації проектуЗ 01.2016 по 12.2017
ОбластьХмельницька
Районм.Старокостянтинів
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ
Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Очистка господарсько-побутових стічних вод м. Старокостянтинів, населення якого складає близько 35,2 тис.чол., здійснюється на центральних каналізаційних очисних спорудах Старокостянтинівського КП ВКГ «Водоканал».

В 1978 році в м. Старокостянтинів послідовно двома чергами був побудований каналізаційний очисний комплекс споруд повної біологічної очистки міських стічних вод, сумарною потужністю 7000 м3/добу.

Місце скиду очищених стічних вод – річка Случ.

Міські очисні споруди м. Старокостянтинів  на даний час перебувають в аварійному стані. Існуючий комплекс біологічної очистки стічних вод зношений на 80%, запірна арматура та повітряні трубопроводи при довготривалій експлуатації через корозію металу зруйновані на 75%. Перехідні містки та перила перебувають в аварійному стані, не працюють решітки для затримання і вилучення крупних механічних домішок.

26 лютого 2010 року на міських очисних спорудах сталась аварія через прорив каналізаційного колектора, внаслідок чого відбувся скид стічних вод у навколишнє середовище.

Рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Хмельницької обласної державної адміністрації від 28.07.2010 року ситуацію, що трапилась на міських очисних спорудах, визнано надзвичайною ситуацією техногенного характеру регіонального рівня. Експертною комісією МНС України з визначення рівнів та класів надзвичайних ситуацій 09.08.2010 року (протокол № 86) було підтверджено зазначену надзвичайну ситуацію, разом з тим її рівень понижено до місцевого.

Технічний стан міських очисних споруд погіршується та існує загроза зупинення їх роботи і, внаслідок цього, скиду неочищених стічних вод в р. Случ, що загрожує безпеці життєдіяльності міст, розташованих нижче по течії р. Случ – Остропіль, Любар, Чуднів, Новоград-Волинський.

Відбулися зміни кількісних та якісних характеристик міських стічних вод, а також суттєво підвищились вимоги до кінцевої якості очистки стоків, зокрема, по азотній та фосфатній групі забруднень.

Концентрація амонійного азоту в міських стічних водах, що надходять на майданчик міських очисних споруд, є достатньо високою відносно органічного забруднюйочого матеріалу стоків.

Крім того низькі значення  субстратних (органічних) навантажень на активний мул в класичних спорудах біологічної очистки із завислим мулом, не дозволяють ефективно і надійно проводити процеси біологічної деструкції забруднюючих речовин у зв’язку із підвищеним виносом дуже дрібних пластівців мулу із споруд вторинного відстоювання і, як наслідок, неможливістю утримання завислого активного мулу в біосистемі.

Таким чином, покладена в основу  діючого комплексу традиційна технологія біологічної очистки не спроможна забезпечити на сучасному етапі ефективні, сталі та надійні умови перебігу процесів біодеструкції забруднюючих речовин стічних вод і, відповідно, нові нормативи скиду очищених стоків в поверхневі водойми.

Існуючі технологічні та інженерні рішення не відповідають також сучасним вимогам енергозбереження.

Все це обумовлює необхідність реконструкції та модернізації існуючого каналізаційного очисного комплексу при обов’язковому використанні при цьому сучасних ефективних, надійних та енергозберігаючих технологій та обладнання.

Мета та завдання проекту

Роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд необхідно виконати з метою забезпечення безаварійної роботи та надійності функціонування очисних споруд та поліпшення якості очистки стічних вод.

Реалізація даного проекту передбачає покращення технологічного процесу очистки стічних вод, стійкість обладнання в агресивній середі, стійкість до гідроударів, високу міцність конструкцій, надійність та довгострокову експлуатацію, простоту обслуговування, економію електроенергії тощо.

Опис діяльності у рамках проекту

У рамках проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області» передбачається виконання таких основних заходів:

  •  реконструкція та модернізація приймальної камери;
  • реконструкція та модернізація будівлі решіток ;
  • реконструкція та модернізація пісковловлювачів;
  • реконструкція та модернізація двохкоридорних аеротенків-витиснювачів;
  • нове будівництво комбінованого циркуляційного аеротенку;
  • нове будівництво вторинного відстійника.

На даний час виготовлена проектно-кошторисна документація та отриманий позитивний висновок експертизи по проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу м. Старокостянтинів Хмельницької області» загальною кошторисною вартістю будівництва в поточних цінах станом на 16.05.2016 р. 28 508,563 тис. грн. 

Постановою Кабінету Міністрів України від від 19 жовтня 2016 р. № 717 внесені зміни у додатки 1—3 постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 395 “Деякі питання надання у 2016 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, а саме передбачено фінансування з державного бюджету у 2016 році проекту «Реконструкція каналізаційних очисних споруд потужністю 5000 м3/добу в м. Старокостянтинів, Хмельницької області».   Рішенням  14 (позачергової) сесії міської ради від  28 жовтня 2016 року № 1 «Про виділення коштів бюджету м. Старокостянтинів на 2016 рік» передбачено співфінансування з бюджету м. Старокостянтинів в сумі 150,0 тис.грн.,  визначено головним розпорядником бюджетних коштів виконавчий комітет міської ради, одержувачем бюджетних коштів - державне підприємство «Державний будівельний комбінат управління справами апарату Верховної Ради України»

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Витрати електроенергії

614 тис.кВт

 

 

 

429,8 тис. кВт

429,8 тис. кВт

429,8 тис.кВт

розрахунки взято з робочого проекту

Підвищення якості очищення каналізаційних стоків

 

 

 

 

 

 

 

 

Завислі речовини

БСК5

мініралізація

ХСК

Нітрити

Нітрати

Хлориди

Сульфати

Азот амонійний

Залізо заг.

Фосфати

СПАР

Нафтопродукти

21,7 мг/дм³

30,4 мг/дм³

753,2 мг/дм³

99,94 мг/дм³

0,11 мг/дм³

7,1 мг/дм³

72,3 мг/дм³

76,5 мг/дм³

4,18 мг/дм³

0,25 мг/дм³

2,81 мг/дм³

0,26 мг/дм³

-

     

15,0 мг/дм³

13,0 мг/дм³

700,0 мг/дм³

80,0 мг/дм³

0,1 мг/дм³

7,0 мг/дм³

-

-

1,7 мг/дм³

0,2 мг/дм³

2,5 мг/дм³

0,25 мг/дм³

-

15,0 мг/дм³

13,0 мг/дм³

700,0 мг/дм³

80,0 мг/дм³

0,1 мг/дм³

7,0 мг/дм³

-

-

1,7 мг/дм³

0,2 мг/дм³

2,5 мг/дм³

0,25 мг/дм³

-

15,0 мг/дм³

13,0 мг/дм³

700,0 мг/дм³

80,0 мг/дм³

0,1 мг/дм³

7,0 мг/дм³

-

-

1,7 мг/дм³

0,2 мг/дм³

2,5 мг/дм³

0,25 мг/дм³

-

розрахунки взято з робочого проекту

 

 

 

 

Фінансова сталість

Фінансування проекту передбачається за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, співфінансування з міського бюджету та залучення коштів ДФРР. Проект має соціальну спрямованість. 

Після реконструкції каналізаційних очисних споруд значно зменшуться видатки на їхнє обслуговування, Подальше фінансування каналізаційних очисних споруд буде проходити за рахунок доходів підприємства.

Реалізація проекту стане економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади.

Інстуційна сталість

Реалізація проекту дасть можливість ліквідувати  загрозу  надзвичайної ситуації, забезпечити безпечне для життя і здоров’я довкілля міста, зменшити забруднення водних об’єктів за рахунок кращого очищення стічних вод.

 Старокостянтинівське КП ВКГ «Водоканал» є комунальним підприємством, тому все майно та інтелектуальні продукти, отримані за результатами проекту, будуть належати територіальній громаді м.Старокостянтинів. 

Політична сталість

Реалізація проекту спрямованна на виконання основних пріоритетів соціально-економічного розвитку м.Старокостянтинів. Незалежно від політичної ситуації у місті на міських очисних спорудах буде проводитися очищення стічних вод.

Інновація

Інновація

Реконструкція споруд біологічної очистки на міських очисних спорудах включає заміну складових частин аераційної системи аеротенків та застосування досконалої комплексної енергозберігаючої технології.

Технологія базується на застосуванні у басейні аерації аеротенків високих концентрацій активної біомаси, шляхом створення в зоні реакції завислих та іммобілізованих на інертних носіях культур мікроорганізмів.

У якості носіїв прикріпленого біоценозу використовуються об’ємні пластмасові елементи «ОПЕТ», які за своїми характеристиками у порівнянні з існуючими вітчизняними аналогами є найбільш ефективними і технологічними.

Завдяки особливостям нового завантаження (конфігурація, геометричні розміри, якість поверхні) є можливим його застосування у вигляді саморегенерованих носіїв мікробних ценозів, вільноплаваючих у турбулентному муловодяному потоці аеротенку.

З метою раціонального використання коштів, в робочому проекті передбачено:

Реконструкцію (Q=5000 м3/добу) буде збудований круглий в плані циркуляційний аеротенк (D=28 м) із вбудованим вторинним відстійником (D=18 м) потужністю Q=5000 м3/добу.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2017 Місяць 1 Загально будівельні роботи (виробничий корпус, очисні споруди і КНС) 15162.6 0 0
2017 Місяць 2 Загально будівельні роботи (виробничий корпус, очисні споруди і КНС) 0 0 0
2017 Місяць 3 Монтаж устаткування очисних споруд 0 0 0
2017 Місяць 4 Монтаж устаткування очисних споруд 2709.643 979.364 0
2017 Місяць 5 Монтаж устаткування очисних споруд 0 0 0
2017 Місяць 6 Монтаж КНС 2874.32 782.87 0
2017 Місяць 7 Пусконалагоджувальні роботи 0 0 0
2017 Місяць 8 Пусконалагоджувальні роботи 0 207.518 0
2017 Місяць 9 Благоустрій та озеленення 0 300 0
2017 Місяць 10 Благоустрій та озеленення 0 35.448 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Загально будівельні роботи (виробничий корпус, очисні споруди і КНС 15162.6 15162.6 0 0
Монтаж устаткування очисних споруд 3689.007 2709.643 979.364 0
Монтаж КНС 3657.19 2874.32 782.87 0
Пусконалагоджувальні роботи 207.518 0 207.518 0
Благоустрій та озеленення 335.448 0 335.448 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 23051.763 20746.563 100 2305.2 100 0 0
Реконструкція інших об єктів 23051.763 20746.563 100 2305.2 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 20746.563 90
Бюджет заявника 2305.2 10
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Партнер
Повна назва Старокостянтинівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства
Організаційно-правова форма установи Комунальне підприємство
Поштова адреса вул. Рудяка, 19, м.Старокостянтинів, Хмельницька обл., 31100
Контактна особа Мороз Ігор Володимирович
Телефон/факс 03854 3100 / 03854 3100
Адреса електронної пошти starkon_voda@i.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 155
Роль у підготовці проекту реалізація проекту
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту реалізація проекту
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуМельничук Микола Степанович
Назва посадиміський голова
Поштова адресавул. Острозького, 41 м.Старокостянтинів, Хмельницька обл. 31100
Телефон та мобільний0673835482, роб. (03854) 31236
Факс(03854) 30560, 3-23-55
E-mailStarkonekonom@i.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуОвчар Світлана Василівна
Місце роботиВиконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
Назва посадизаступник начальника, завідувач відділу промисловості, житлово-комунального господарстваа, транспорту та зв"язку управління екон
Звання-
Адреса для листування з керівником проектувул. Острозького, 41 м.Старокостянтинів, Хмельницька обл. 31100
Телефон та мобільний0961001147, роб. (03854) 30560
Факс(03854) 3-05-60
E-mailStarkonekonom@i.ua
;