РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту000602-ІФ
Назва проектуВпровадження іноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами на території Старолисецького мікрорегіону
ЗаявникСтаролисецька сільська рада Тисменицького району
Технічне завданняВпровадження іноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами на території Старолисецького мікрорегіону
Тематичний напрям реалізації проектуПроект співробітництва територіальних громад
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуПереможець Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування
Період реалізації проектуЗ 06.2015 по 11.2015
ОбластьІвано-Франківська
РайонТисменицький
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Проект «Впровадження інноваційної моделі поводження з твердими побутовими відходами на території Старолисецького мікрорегіону» прийшов схвалення у Старолисецькій, Радчанській, Драгомирчанській, Черніївській,  Березівській, Братківській, Липівській, Ямницькій сільських та Лисецькій селищній радах, підтриманий Івано-Франківською обласною та Тисменицькою районною радами та став переможцем у Всеукраїнському конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

 

          Актуальність Проекту полягає у запровадженні нових стосунків у сфері поводження з ТПВ з громадами та владою. Адже протягом останніх років проблема вирішувалася суто поверхневими методами: збір і вивіз відходів. Такий підхід щороку потребує щораз     більших фінансових ресурсів та збільшення території захоронення, збільшення ризиків для здоров»я людей та охорони довкілля.

 

         Соціально-економічна спрямованість та реальність виконання Проекту полягає у запровадженні принципу: проблему перетворюємо в прибуток, покращуючи довкілля. Переробка вторинної сировини на будівельні матеріали (полімер-піщана черепиця та шлакоблоки) дасть змогу отримати фінансовий ресурс. За попередніми підрахунками тільки в перший рік впровадження проекту доходи складуть близько 400 тис.грн.

 

        Реалізація основного принципу проекту: проблема – рішення – переробка – реалізація у сфері поводження з ТПВ є інновацією у Проекті.

        Перелік укрупнених заходів передбачає влаштування виробничого приміщення  під виробництво полімер – піщаної черепиці та шлакоблоків, проведення комунікативного заходу, інформаційний супровід проекту

 

         Очікувані результати Проекту: придбано лінії по виробництву полімер – піщаної черепиці та шлакоблоків, транспортні засоби, проведено семінар – практикум з представниками ОМС Тисменицького району, збільшується зайнятість населення мікрорегіону, суттєво покращується навколишнє середовище.

 

        Цільовими групами проекту є всі без винятку жителі територіальних громад – учасників даного громада, комунальне підприємство, бізнесові та підприємницькі структури, місцева влада.

         Івано-Франківська обласна рада, Тисменицька районна рада, КП «Старолисецьке ЖКГ», Асоціація сільських, селищних рад Тисменицького району є партнерами даного проекту, а комунальне підприємство «Старолисецьке ЖКГ» є співвиконавцем проекту.

 

          Бюджет проекту становить 736,8 тис.грн., в т.ч. кошти Конкурсу – 400 тис.грн., Івано-Франківська обласна рада – 100 тис.грн., Тисменицька районна рада – 50 тис.грн., Сільські ради – учасники проекту – 143 тис.грн.в т.ч. Старолисецька сільська рада -  103 тис.грн., Радчанська, Драгомирчанська, Черніївська,  Березівська, Братківська, Липівська, Ямницька сільські та Лисецька селищна ради по 8 тис.грн кожна, КП «Старолисецьке ЖКГ» - 40,8 тис.грн., Асоціація сільських, селищних рад Тисменицького району – 3 тис.грн.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект
 • Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі:

  Старолисецька, Радчанська, Драгомирчанська, Черніївська,  Березівська, Братківська, Липівська, Ямницька сільські та Лисецька селищна ради входять до складу Тисменицького району Івано-Франківської області. Особливістю географічного розташування даних населених пунктів є те, що вони знаходяться близько обласного центру. Це, звичайно, позитивно впливає на розвиток місцевих громад.

         На території даних населених пунктів проживає близько 27 тис.чол. Площа території становить  62 тис. га. Територія Тисменицького району, його екологічний та санітарний стан створюють перше враження про наш Прикарпатський край. Адже чистота населеного пункту — це імідж місцевої влади, який залежить від уміння цієї влади створити та підтримувати належне функціонування системи поводження з твердими побутови­ми відходами в гармонізації із екологічними та санітарно-епідеміологічними аспектами.

  Тисменицький район, на відміну від інших районів області, з усіх боків межує з обласним центром. Тому проблеми територіальних громад  напряму пов»язуються з проблемами м.Івано-Франківська. Одна з важливих проблем , що хвилює жителів громад, це з року в рік збільшення площ забруднення ТПВ. Полігон в с.Рибне, який знаходиться в Тисменицькому районі  фактично вже вичерпав свій ресурс. За підрахунками експертів понад 70% на полігоні – це вторинна сировина. З року в рік збільшується кількість несанкціонованих сміттєзвалищ. Тобто, реально існує попит на нові нестандартні рішення у сфері поводження з ТПВ.

 • детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо підготовки цього Проекту (програми):

         Існуюча практика поводження з твердими побутовими відходами не забезпечує захист насе­лення і навколишнього природного середовища від їх шкідливого впливу. Ця ситуація характер­на нині практично для усіх населених пунктів України і становить загальнодержавну проблему, необхідність вирішення якої відповідає основним принципам державної політики у сфері пово­дження з відходами щодо забезпечення нор­мальної життєдіяльності населення, належного рівня санітарного очищення населених пунктів, охорони довкілля та ресурсозбереження.

         Питомі обсяги утворення твердих побутових відходів в Україні постійно зростають: за остан­ні десять років їх кількість, що припадає на одну людину, підвищилась приблизно на 75 відсотків і сьогодні складає в середньому 300-400 кг на рік. Територіальні громади Тисменицького району не виняток. Відходи з пластмаси, пляшки ПЕТ,будівельні відходи в структурі відходів становлять понад 65% відходів.

          Основною ідеєю проекту є вторинне використання відходів за допомогою перероблення, повторно­го використання з отриманням вторинної сировини чи використання відходів та природних ресурсів (в даному випадку – це пісок) як екологічно безпечних товарів. Тому робочою групою проекту запропоновано ОМС Старолисецького мікрорегіону запровадити на своїй території інноваційну модель з поводження ТПВ. Так як переважна кількість відходів - це пластмаса, пляшка ПЕТ та будівельні відходи, запропоновано скористатися пропозиціями дослідно-наукових організацій. А саме, встановити на території Старого Лисця виробничі лінії по виробництву полімер – піщаної черепиці потужністю 3000м2 в місяць (27000шт) та шлакоблоків. Тобто, запропоновано реалізувати принцип: наявна проблема – шлях до отримання прибутку та покращення довкілля. До цього часу діяла формула: наявна проблема – додаткові видатки та збитки місцевих бюджетів, погіршення довкілля. Це, власне, і є інновацією нашого проекту.

 • соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у спосіб, що викладений у Проекті (програмі):

         Соціальним аспектом вирішення проблеми у проектний спосіб – це спільна солідарність та відповідальність жителів територіальних громад за чисте довкілля. Це можливість вирішення соціальних проблем громад Старолисецького мікрорегіону за рахунок коштів, отриманих від реалізації вторинної сировини та переробки її на будівельні матеріали. Проект формує обличчя нової людини, як екологічно культурної та відповідальної  за збереження довкілля.

          Економічним аспектом вирішення наявної проблеми – це ефективне та раціональне поводження з ТПВ; це реалізація принципу: проблему перетворюємо в прибуток, покращуючи довкілля. Переробка вторинної сировини на будівельні матеріали (полімер-піщана черепиця та шлакоблоки) дасть змогу отримати фінансовий ресурс. За попередніми підрахунками в перший рік впровадження проекту доходи складуть близько 400 тис.грн.

 • визначення цільових груп Проекту (програми) (категорій працівників, верств населення), на які спрямовані результати Проекту (програми), підстави для визначення цільових груп:

         Старолисецька, Радчанська, Драгомирчанська, Черніївська,  Березівська, Братківська, Липівська, Ямницька сільські та Лисецька селищна ради спільно з Івано-Франківською обласною та Тисменицькою районною радами реалізовують державну політику в сфері охорони навколишнього середовища, поводження з твердими побутовими відходами. Дане питання є складовою соціально-економічного розвитку як територіальних громад, так і району. Це відображено у відповідних нормативно – правових актах.

 Підставою для визначення цільових груп та заходів проекту є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», Укази Президента та ПКМУ, ВРУ,  нормативно - правові документи органів виконавчої влади та ОМС, власно прийняті рішення, а також ініціативи та підтримка бізнесових структур та громадськості. Це з одного боку.

 З іншого боку, підставою для визначення цільових груп та заходів даного проекту – це вимога сучасного життя щодо правильного поводження з відходами, охорони навколишнього середовища та збереження довкілля.     

           Цільовими групами проекту є всі без винятку жителі територіальних громад – учасників даного громада, бізнесові та підприємницькі структури, місцева влада.

 • Підтвердження відповідності проекту Державній стратегії регіонального розвитку, стратегії розвитку регіону, а також плану заходів з її реалізації. Додати витяги з копії відповідних документів та посилання на відповідний веб-сайт:

          Дана проблема є актуальною протягом двох останніх десятиліть для органів місцевого самоврядування. Як, правило, територіальні громади як могли, так вирішували дану проблему. Але ті методи і підходи не змінювали кардинально ситуацію. Тому з часом, прийшло розуміння, що таку важливу проблему ОМС можуть вирішити, тільки об»єднавши свої зусилля.

         Учасники проекту мають чітке бачення розвитку діяльності поводження з ТПВ. Це відображено в планах соціально – економічного розвитку тої чи іншої територіальної громади. Щороку передбачаються в місцевому бюджеті кошти на вивіз ТПВ.

         Проект став переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.

 • Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту):

   Цільовими групами проекту є всі без винятку жителі територіальних громад – учасників даного громада, бізнесові та підприємницькі структури, місцева влада.

 • Підстави для визначення цільових груп та заходів:

             Підставою для визначення цільових груп та заходів проекту є Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про відходи», Укази Президента та ПКМУ, ВРУ,  нормативно - правові документи органів виконавчої влади та ОМС, власно прийняті рішення, а також ініціативи та підтримка бізнесових структур та громадськості. Це з одного боку.

 З іншого боку, підставою для визначення цільових груп та заходів даного проекту – це вимога сучасного життя щодо правильного поводження з відходами, охорони навколишнього середовища та збереження довкілля.     

 • Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним  цільовим групам:

             Старолисецька, Радчанська, Драгомирчанська, Черніївська,  Березівська, Братківська, Липівська, Ямницька сільські та Лисецька селищна ради спільно з Івано-Франківською обласною та Тисменицькою районною радами реалізовують державну політику в сфері охорони навколишнього середовища, поводження з твердими побутовими відходами. Дане питання є складовою соціально-економічного розвитку як територіальних громад, так і району. Це відображено у відповідних нормативно – правових актах.

Мета та завдання проекту

Метою даного проекту є впровадження інноваційної моделі переробки вторинних ресурсів задля збереження довкілля.

Проект передбачає здійснення наступних завдань:

 1. Придбання лінії та монтаж по виробництву полімер – піщаної черепиці.
 2.  Придбання та монтаж лінії по виробництву шлакоблоків.
 3. Придбання транспортних засобів.

 

Проблема поводження з ТПВ, охорона довкілля, збереження земель потребують негайних та кардинальних дій. Зволікання з вирішенням даної проблеми щодня наближає нас до екологічної катастрофи. Ті форми та методи роботи вирішення проблеми не працюють. Проект ставить за мету суттєво поміняти систему відносин у даній сфері, використати сучасний технічний та технологічний потенціал задля переробки вторинної сировини (в першу чергу – це пластмаса, пляшка ПЕТ та будівельні відходи).

Запропонований спосіб вирішення проблеми є найбільш доцільним та раціональним з точки зору сталого розвитку.

Опис діяльності у рамках проекту
 • короткий опис заходів Проекту:

         Проект передбачає реалізацію наступних заходів:

         Захід №1.Виготовлення проектно – кошторисної документації

         Захід №2.Придбання сміттєвих баків для пластмаси та пляшки ПЕТ

         Захід №3.Придбання лінія по виробництву полімер-піщаної черепиці

         Захід №4.Придбання лінії по виробництву шлакоблоків

         Захід №5.Придбання дробівки молоткової універсальної ДМУ-350

         Захід №6.Придбання сміттєвих баків для пластмаси та пляшки ПЕТ

         Захід №7.Придбання вантажного ТЗ з причепом

         Захід №8.Проведення підсумкового семінару з представниками ОМС

         Захід №9. Висвітлення результатів проекту в ЗМІ

         Захід №10.Підготовка та подання звітності

 • на яких попередніх досягненнях, проектах чи заходах Учасника базується Проект, у який спосіб буде забезпечено місцеве правове супроводження, або регулювання заходів за проектом:

         Органи місцевого самоврядування Тисменицького району мають достатній досвід участі та реалізації подібних проектів. Учасники даного проекту мають досвід участі у проекті Тисменицької районної ради по збору ТПВ та охорони довкілля.

         Для вирішення екологічних проблем сільські рад співпрацюють з обласним фондом охорони навколишнього природного середовища, беруть участь у обласних проектах та програмах розвитку місцевого самоврядування.

        Місцевий правовий супровід передбачається здійснити через спільне прийняття відповідних рішень Івано-Франківської обласної, Тисменицької районної та Старолисецької, Радчанської, Драгомирчанської, Черніївської,  Березівської, Братківської, Липівської, Ямницької сільських та Лисецької селищної рад, укладення відповідних договорів по впровадженню проекту. Для надання юридичної допомоги учасникам проекту Івано-Франківською та Тисменицькою районною радами буде залучено відповідних фахівців.

          Регулювання заходів проекту здійснюватиметься на засіданнях робочої групи та ухваленням відповідних рішень. Також використовуватимуться інструменти громадської участі – збори громадян за місцем проживання, громадські слухання, місцеві ініціативи щодо впровадження даного проекту.

 • процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом передбачено протягом його реалізації; наявні можливості та запропонований порядок адміністративного або корпоративного врегулювання (у оперативний спосіб) у випадку виникнення під час реалізації проекту непередбачених чи негативних результатів, або побічних наслідків; чи планується застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів:

         В рамках проекту передбачено таку процедуру внутрішнього моніторингу: щомісячні зустрічі робочої групи та звіти виконавців проекту; робочі матеріали проекту; публікації у друкованих ЗМІ та Інтернет – сайті сільської ради; проведення моніторингу шляхом участі всіх учасників проекту; фото- та відеоматеріали; матеріали інструментів громадської участі.

          Координацію заходів проекту здійснює Старолисецький сільський голова та керівник проекту. У випадку виникнення під час реалізації проекту непередбачених чи негативних результатів, або побічних наслідків ОМС здатні внести корективи, розробити і реалізувати заходи по усуненню такого негативу. Оперативне вирішення проблемних питань покладається на Старолисецького сільського голову та керівника проекту. Про прийняті рішення повідомляється робочу групу на найближчому засіданні.

        У випадку виникнення під час реалізації проекту непередбачених чи негативних результатів, або побічних наслідків обласна, районна та сільська ради здатні внести корективи, розробити і реалізувати заходи по усуненню такого негативу. Передбачено колегіальний розгляд таких питань та обов»язкове повідомлення Дирекції конкурсу з приводу прийнятих рішень. Оперативне вирішення проблемних питань покладається на Старолисецького сільського голову та керівника проекту. Про прийняті рішення повідомляється робочу групу на найближчому засіданні.

         Громадська оцінка проходитиме як на рівні прийняття необхідних рішень, так і безпосередньо при реалізації заходів проекту. Залучення громади до впровадження проекту проходитиме через зустрічі на зборах жителів за місцем проживання.

 • розподіл функцій організацій-партнерів у реалізації Проекту (програми), з розкриттям ролі кожного партнера:

          Старолисецька сільська рада здійснює загальне керівництво проектом, передбачає необхідні кошти у місцевому бюджеті на 2015 рік в сумі 103 тис.грн., формує робочу групу проекту, контролює проведення запланованих заходів проекту та виконання своїх зобов’язань партнерами даного проекту, здійснює інформаційний супровід проекту.

          Радчанська, Драгомирчанська, Черніївська,  Березівська, Братківська, Липівська, Ямницька сільські та Лисецька селищна ради передбачають необхідні кошти у місцевому бюджеті на 2015 рік в сумі 40 тис.грн. по 5 тис.грн. кожна, беруть участь в діяльності робочої групи проекту, контролюють проведення запланованих заходів проекту на власній території.

          Івано-Франківська обласна рада забезпечує співфінансування проекту на 2015 рік у сумі 100 тис.грн., надає юридичну та консультаційну допомогу, узагальнює та поширює набутий досвід серед ОМС та виконавчої влади.

        Тисменицька районна рада забезпечує співфінансування проекту на 2015 рік у сумі 50 тис.грн., надає юридичну та консультаційну допомогу, узагальнює та поширює набутий досвід серед ОМС та виконавчої влади. Районна рада зацікавлена в позитивному результаті проекту. Це дасть змогу суттєво змінити систему поводження з ТПВ в населених пунктах району. Напрацювання проекту будуть корисними для інших територіальних громад.

         КП «Старолисецьке ЖКГ» забезпечує реалізацію проекту та фінансування проекту в сумі 40,8 тис.грн.

           Асоціація сільських, селищних рад Тисменицького району забезпечує спів фінансування проекту в сумі 3 тис.грн. Узагальнює набутий досвід проекту для поширення серед ОМС та органів виконавчої влади.

 • команда (професійні групи), що буде здійснювати проект (за функціями; без зазначення прізвищ конкретних осіб):

          Робоча група проекту формуватиметься Старолисецькою, Радчанською, Драгомирчанською, Черніївською,  Березівською, Братківською, Липівською, Ямницькою сільськими та Лисецькою селищною радами із кола учасників проекту, залучених спеціалістів та експертів. В склад її повноважень входить реалізація заходів проекту, прийняття управлінських рішень, вирішення проблемних і суперечливих питань тощо.

          Івано-Франківська обласна,Тисменицька районна ради одним із головних напрямків своєї діяльності вважають реалізацію державної політики у сфері поводження з ТПВ. Івано-Франківська, Тисменицька районна та ради-учасники проекту зацікавлені в успішній реалізації проекту, так як це створює серйозні передумови економії бюджетних коштів, зміцнення комунального господарства, збільшення кількості робочих місць, зменшення територій забруднення ТПВ.

         КП «Старолисецьке ЖКП» забезпечить практичне втілення проекту. Дане підприємство, одне із небагатьох комунальних підприємств, яке працює прибутково та здатне успішно втілити проект в життя.

            Асоціація сільських, селищних рад Тисменицького району ставить собі за мету надати практичну допомогу місцевим органам влади у вирішенні їхніх проблем. Ініціатива цього проекту належить саме цій Асоціації.

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість

економічна ефективність проекту полягає в створенні виробничих потужностей по переробці вторинної сировини на полімер-піщану черепицю та шлакоблоки – екологічно – безпечну продукцію. Що дасть змогу оптимізувати видатки місцевих бюджетів та залучить додатковий фінансовий ресурс від реалізації виробленої продукції на вирішення місцевих проблем.

     Подальше фінансування заходів проекту проходитиме з місцевого бюджету, зароблених коштів комунального підприємства, залучених коштів донорських організацій та програм.

Інстуційна сталість

реалізація проекту вплине на суттєвий розвиток комунального підприємства сільської ради, забезпечить високу рентабельність його діяльності. Результати проекту можуть бути використані при розробці відповідних нормативно – правових актів обласного та районного рівня.  Комунальне підприємство «Старолисецьке ЖКП» набуде повноважень власника матеріальних продуктів, одержаних за результатами проекту.

Політична сталість

проект посилить структурний вплив на формування місцевої політики у сфері поводження з ТПВ, раціонального та ефективного використання місцевих природних ресурсів. Адже Старолисецька сільська рада, в першу чергу, вже протягом останніх п»яти років цілеспрямовано працює у напрямку енерго- та ресурсозбереження громади, бо це запорука енергобезпеки громади, її конкурентоздатність в сучасних умовах. За що відзначена Радою Європи «Кращі практики».

Інновація
 1. Короткий опис

       Ідея проекту полягає в запровадженні на території Старолисецького мікрорегіону інноваційної моделі з поводження ТПВ. Так як переважна кількість відходів - це пластмаса, пляшка ПЕТ та будівельні відходи, запропоновано скористатися пропозиціями дослідно-наукових організацій. А саме, встановити на території Старого Лисця виробничі лінії по виробництву полімер – піщаної черепиці потужністю 3000м2 в місяць (27000шт) та шлакоблоків. Тобто, запропоновано реалізувати принцип: наявна проблема – шлях до отримання прибутку та покращення довкілля. До цього часу діяла формула: наявна проблема – додаткові видатки та збитки місцевих бюджетів, погіршення довкілля. Це, власне, і є інновацією нашого проекту.

 1. Характер інновації

        Технічний характер інновації проекту полягає в зміцненні матеріально – технічної бази КП «Старолисецьке ЖКГ»; технологічний характер інновації проекту полягає в створенні системи поводження з ТПВ; організаційний характер інновації полягає у розвитку комунального сектора територіальної громади та створення виробничих потужностей по переробці вторинної сировини; фінансовий характер інновації полягає у принципі: вирішуємо проблему – отримуємо позитивний результат (дохід до місцевого бюджету, чисте довкілля, робочі місця тощо)

 1. Сфера практичного застосування інновації у місцевому самоврядуванні

        Поводження з ТПВ

 1. Основні якісні характеристики (цінність, прогнозований позитивний ефект)

        Переробка вторинної сировини на будівельні матеріали (полімер-піщана черепиця та шлакоблоки) дасть змогу отримати фінансовий ресурс. За попередніми підрахунками тільки в перший рік впровадження проекту доходи складуть близько 400 тис.грн.; буде створено 12 робочих місць, суттєво покращиться стан довкілля.

        Реалізація проекту вплине на суттєвий розвиток комунального підприємства сільської ради, забезпечить високу рентабельність його діяльності.

 1. Територіальний масштаб інновації (зробіть помітку):

не має аналогів: в Україні - o, в області - x, у районі - o, у селі, селищі - o

Наявність захисту авторства інновації (якщо є, дайте посилання на публікації, патенти тощо)

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2015 Місяць 6 Виготовлення проектно – кошторисної документації 0 40 0
2015 Місяць 8 Придбання лінія по виробництву полімер-піщаної черепиці 581.8 48.2 150
2015 Місяць 8 Придбання лінії по виробництву шлакоблоків 80 0 0
2015 Місяць 8 Придбання дробівки молоткової універсальної ДМУ-350 83.2 0 0
2015 Місяць 8 Придбання сміттєвих баків для пластмаси та пляшки ПЕТ 0 40 0
2015 Місяць 9 Придбання вантажного ТЗ з причепом 550 0 0
2015 Місяць 10 Проведення підсумкового семінару з представниками ОМС 0 4.6 3
2015 Місяць 10 Висвітлення результатів проекту в ЗМІ 0 6.2 0
2015 Місяць 11 Підготовка та подання звітності 0 4 0
2015 Місяць 8 Влаштування приміщення для ліній по виробництву полімер – піщаної черепиці та шлакоблоків 0 0 40.8
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Придбання лінія по виробництву полімер-піщаної черепиці 780 581.8 48.2 150
Виготовлення проектно – кошторисної документації 40 0 40 0
Придбання лінії по виробництву шлакоблоків 80 80 0 0
Придбання дробівки молоткової універсальної ДМУ-350 83.2 83.2 0 0
Придбання сміттєвих баків для пластмаси та пляшки ПЕТ 40 0 40 0
Влаштування приміщення для ліній по виробництву полімер – піщаної черепиці та шлакоблоків 40.8 0 0 40.8
Придбання вантажного ТЗ з причепом 550 550 0 0
Проведення підсумкового семінару з ОМС 7.6 0 4.6 3
Висвітлення результатів проекту в ЗМІ 6.2 0 6.2 0
Підготовка та подання звітності 4 0 4 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання: 17.8 0 0 14.8 10.36 3 1.55
Оплата послуг з проведення підсумкового семінару з представниками ОМС 7.6 0 0 4.6 3.22 3 1.55
Оплата послуг з висвітлення результатів проекту в ЗМІ 6.2 0 0 6.2 4.34 0 0
Придбання офісних, канцтоварів 4 0 0 4 2.8 0 0
2. Видатки розвитку: 1614 1295 100 128.2 89.65 190.8 98.45
Виготовлення проектно-кошторисної документації 40 0 0 40 27.97 0 0
Придбання лінії по виробництву полімер-піщаної черепиці 780 581.8 44.93 48.2 33.71 150 77.4
Придбання лінії по виробництву шлакоблоків 80 80 6.18 0 0 0 0
Придбання дробівки молоткової універсальної ДМУ-350 83.2 83.2 6.42 0 0 0 0
Придбання сміттєвих баків для пластмаси та пляшки ПЕТ 40 0 0 40 27.97 0 0
Влаштування приміщення для ліній по виробництву полімер – піщаної черепиці та шлакоблоків 40.8 0 0 0 0 40.8 21.05
Придбання вантажного ТЗ з причепом 550 550 42.47 0 0 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 1295 79.36
Бюджет заявника 143 8.76
Бюджет партнерів 193.8 11.88
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Партнер
Повна назва Івано - Франківська обласна рада
Організаційно-правова форма установи Орган місцевого самоврядування
Поштова адреса вул.Грушевсь-кого,22, м.Івано-Франківськ, 78100
Контактна особа Скрипничук Василь Михайлович
Телефон/факс (0342) 55- / (0342) 55-
Адреса електронної пошти orada@orada.if.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 40
Роль у підготовці проекту Консультаційна підтримка
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Юридична підтримка, співфінансування проекту 100 тис.грн.
Партнер
Повна назва Тисменицька районна рада
Організаційно-правова форма установи Орган місцевого самоврядування
Поштова адреса вул. Галицька, 17, м.Тисмениця, Івано-Франківська обл.,76401
Контактна особа Семенів Володимир Миколайович
Телефон/факс (03436) 24 / (03436) 24
Адреса електронної пошти rairada@tysm.if.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 18
Роль у підготовці проекту Консультаційна підтримка
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту співфінансування проекту, 50 тис.грн
Партнер
Повна назва КП «Старолисецьке ЖКП»
Організаційно-правова форма установи Комунальне підприємство
Поштова адреса вул. Івана Франка,1, с.Старий Ли-сець, Тисме-ницький р-н., Івано-Фран-ківська обл. 78452
Контактна особа Бабінчук Роман Степанович
Телефон/факс 03436 4524 / 03436 4524
Адреса електронної пошти starolysetc@ukr.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 7
Роль у підготовці проекту Консультаційна підтримка
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Співфінансування проекту, 40,8 тис.грн
Партнер
Повна назва Асоціація сільських, селищних рад Тисменицького району
Організаційно-правова форма установи Асоціація
Поштова адреса Вул. Івана Франка,1, Тисменицький район, Івано-Франківська обл.., 78452
Контактна особа Лущак Анатолій Романович
Телефон/факс 03436-45-2 / 03436-45-2
Адреса електронної пошти starolysetc@ukr.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 2
Роль у підготовці проекту Консультаційна підтримка
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Спів фінансування проекту, 3 тис.грн
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуЛущак Анатолій Романович
Назва посадиСільський голова
Поштова адресавул.І.Франка, 1, с.Старий Лисець, Тисменицький р-н., Івано-Франківська обл., 77452
Телефон та мобільний0674759589, 0343645243
Факс0343645243
E-mailstarolysetc@gmail.com, starolysetc@ukr.net
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуМельничук Василь Іванович
Місце роботиГО «Агенція розвитку територій та громад «Говерла»
Назва посадиГолова правління
Звання
Адреса для листування з керівником проекту
Телефон та мобільний0973423588
Факс
E-mailv_melnychuk@ukr.net
;