РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту005879-ЧК
Назва проектуБудівництво критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаська, 54 в м. Золотоноша Черкаської області
ЗаявникВиконавчий комітет Золотоніської міської ради
Технічне завдання3.2.3. Створення умов для здорового способу життя населення, у т.ч. у сфері відпочинку та фізичної культури
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону
Період реалізації проектуЗ 01.2016 по 12.2016
ОбластьЧеркаська
Районм.Золотоноша
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ
Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Формування позитивного іміджу міста Золотоноші - головне завдання, яке стоїть перед владою та громадськістю на сьогоднішній день. Тут важливою умовою є поєднання інтересів бізнесу з інтересами міста, що стає основою для взаємовигідного співробітництва та створює систему заходів, які забезпечують сприятливі умови для вкладання коштів. На сьогодні Золотоноша - найбільше місто черкаського лівобережжя та важливий промисловий центр області, воно знаходиться за 35 кілометрів від обласного центру на перехресті автомагістралей Київ - Кременчук і Київ - Черкаси. Площа: 21.7 кв.км. (із селами Згарі, Гришківка, Ярки, які підпорядковані міській раді – 44,6 кв.км ) За даними статистичного спостереження чисельність наявного населення станом на 01.01.2016 становить 29319 осіб, у тому числі міського – 28345 особи, сільського – 984 особи. В місті Золотоноша збережена мережа загальноосвітніх навчальних закладів. Мережа загальноосвітніх установ налічує 8 закладів: гімназія ім. С.Д. Скляренка (580 учнів), спеціалізована школа № 1 з поглибленим вивченням економіки і правознавства (455 учні), спеціалізована школа № 2 інформаційних технологій (373 учнів), ЗОШ № 3 (554 учнів), ЗОШ № 5 (225 учнів), ЗОШ № 6 (394 учні), санаторна школа-інтернат (259 учні), спеціальна школа-інтернат (81 учнів). Загальна кількість учнів – 2 921. Продовжує зростати дитячий контингент дошкільних закладів. У місті функціонує 7 дошкільних установ. Дошкільною освітою охоплено 1111 дітей, що складає 99 % дітей віком від 3 до 6 років. Велику увагу відділ освіти приділяє підвищенню фахового рівня педагогічних працівників навчальних закладів. Всі загальноосвітні школи під’єднані до мережі Інтернет. Басейн, що проектується, буде розташований на території гімназії. Він з’єднується з перехідною галереєю з будинком гімназії. Гімназія знаходиться в центральній частині м. Золотоноша по вул.. Черкаській, 54, Басейн призначений для оздоровчого плавання школярів. Ванна має довжину 25м, ширину 8,5м, глибину в мілкій частині 1,2м, у глибокій частині 1,45м. Пропускна спроможність басейну 30 чоловік у зміну. Проект має дуже велику і відповідальну місію: пропаганда здорового образу життя серед молоді та дітей, залучення до занять плаванням широких мас населення, доступність спорту для дітей, розвиток спортивної інфраструктури міста.

Мета та завдання проекту

Загальна мета, яку переслідує проект, полягає у створенні інноваційно-розвивального освітнього середовища, формування здоров’язберігаючих компетентностей учнів, виконання стратегічного плану розвитку школи майбутнього, поліпшенні життєвого рівня населення, підвищенні іміджу та привабливості міста серед ділових спортивних кіл. Головні завдання проекту, що будуть вирішені під час його запровадження: - оздоровлення дітей загальноосвітніх шкіл та позашкілля; - започаткування роботи гуртків; - навчання дітей загальноосвітніх шкіл правилам поведінки на воді.

Опис діяльності у рамках проекту
Будівництво об'єкта ведеться за проектної документацією, розробленою ПП «Динамічний інвестиційний проект» (18034, м. Черкаси, вул.. Ярослава Галана, буд.9, кв. 311) «Будівництво критого басейну гімназії ім.. С.Д.Скляренка по вул.. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області». Проект пройшов комплексну експертизу (експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації ДП Державний науково – дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДНІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» від 16.02.2016 № 18). Рішенням виконавчого комітету Золотоніської міської ради від 14.03.2016 № 65 «Про затвердження кошторисної документації» затверджений робочий проект «Будівництво критого басейну гімназії ім.. С.Д.Скляренка по вул.. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області».
Проектом (ІІ) передбачається будівництво критого плавального басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул.. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області одноповерхової будівлі з підвалом, яка містить в своєму складі:
- приміщення басейну з ванною 25х8,5м; гардеробними та душовими;
- кімната медичної сестри; кімнати інструкторів;
- службові, санітарно-побутові приміщення;
- лабораторія аналізу води басейна; технічні; допоміжні і складські приміщення і т.д.;
Режим роботи басейну – з 10:00 до 20:00.
Кількість діб роботи на рік – 300 діб.
Технологічні процеси прийняті у відповідності з завданням на проектування та будівництво:
- Будівництво об’єктів основного призначення;
- Будівництво об’єктів енергетичного господарства;
- Будівництво об’єктів транспортного господарства і зв’язку;
- Облаштування зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання;
- Будівництво тимчасових будівель і споруд;
- Проведення благоустрою та озеленення території.
- Здійснення систематичного контролю за функціонуванням спортивного плавального басейну, дотриманням санітарно-гігієнічних та протипожежних норм при експлуатації об’єкту, впровадження всіх необхідних природоохоронних заходів..
Загальна вартість проекту складає 8898590,0 грн.. Потреба в коштах складає 5568,326 тис. грн.. Ступінь будівельної готовності становить нуль відсотків.
Джерелами фінансування даного проекту можуть бути кошти Регіонального Фонду розвитку (державний бюджет), кошти міського бюджету розвитку, залучені кошти інвесторів.
Очікувані результати

Реалізація вказаного проекту сприятиме формуванню гармонійно розвинутої особистості, що нині утруднена рядом факторів, найважливішим з яких є формування суспільного споживання, спрямованості лише на матеріальні задоволення, прогресуюча тенденція поширення узалежнень (комп'ютерна залежність, пияцтво, наркоманія та інші). В нинішній час молодь, особливо міська, піддається шкідливому впливу екологічно неблагополучного середовища, потерпає від відсутності регулярних фізичних навантажень, зростаючому техногенному навантаженню (екологічне несприятливе середовище, стреси, зануреність в азартні ігри, віртуально-комп'ютерний світ, що негативно впливає на їх фізичний стан). Молодь гостро потребує, в цікавих для неї формах, в екологічно-сприятливому середовищі хоча б частково компенсувати згадані негативні фактори. Даний об’єкт є об’єктом соціального значення. З налагодженням роботи міського плавального басейну, планується велику частину школярів забрати з вулиці. Реалізація проекту відповідає інтересам жителів міста, оскільки проект спрямований на популяризацію здорового способу життя, підтримку на високому рівні спортивних показників, забезпечення школярів та студентів належними та стабільними умовами для розвитку своїх здібностей та покращення здоров’я, формування потенціалу міста щодо проведення різного роду заходів, пов’язаних із експлуатацією басейну.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість

Впровадження Проекту вплине на покращення спортивного розвитку регіону із залученням інвестицій, припливу капіталу, розвиток партнерства, очікується позитивний результат внаслідок великої кількості відвідуваності. Будівництво ергономічного та безпечного басейну зменшить рівень зношення матеріалів, та рівень амортизаційних відрахувань.

Інстуційна сталість

Реалізація Проекту передбачає залучення фахівців з питань розробки спортивних приміщень, формування нової, оновленої та сучасної освітньої політики, сприяння розвитку партнерства органів місцевої влади, підприємств, формування сталого фундаменту у співпраці із іншими регіонами, що сприятливо впливатиме на оцінювання населення діяльності різних установ, органів влади.

Політична сталість

Реалізація Проекту позитивно вплине на формування спортивної, освітньої політики, на взаємовідносини органів місцевого самоврядування з комунальними підприємствами, установами, організаціям, підвищить рівень довіри населення до органів державної влади Реалізація Проекту позитивно вплине на розвиток місцевого самоврядування, змінить політику та світогляд керівників підприємств, установ, організацій та населення у ставленні до проблеми щодо розвитку спортивного життя в місті, розширить коло осіб, які залучатимуться до активної спортивної діяльності, благоустрою території.

Інновація

Інноваційність проекту полягає у комплексному підході до вирішення існуючої проблеми, як виховання морально та фізично здорового підростаючого покоління, так і забезпечення попиту дорослого населення.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2016 Місяць 8 Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м.Золотоноша Черкаської області 5568.326 3000 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Будівництво критого басейну гімназії ім. С.Д.Скляренка по вул. Черкаській, 54 в м. Золотоноша Черкаської області 8568.326 5568.326 3000 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 8568.326 5568.326 100 3000 100 0 0
Капітальне будівництво, придбання інших об'єктів 8568.326 5568.326 100 3000 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 5568.326 64.99
Бюджет заявника 3000 35.01
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуВойцехівський Віталій Олексанрович
Назва посадиМіський голова
Поштова адреса19700, Черкаська обл., м. Золотонорша, вул. Садовий проїзд. 8
Телефон та мобільний(04737) 5-50-13
Факс(04737) 5-50-13
E-mailrada@zolo.ck.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуСтрокань Ольга Миколаївна
Місце роботиВідділ освіти Золотоніського МВК
Назва посадиначальник відділу
Звання
Адреса для листування з керівником проекту19700, Черкаська обл., м.Золотонрша, вул. Шевченка, 70
Телефон та мобільний(04737) 5-33-03
Факс
E-mailzomvo@ukr.net , economic@zolo.ck.ua
;