РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту003449-ІФ
Назва проектуСтворення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долині
ЗаявникДолинська міська рада
Технічне завданняПідвищення туристично-рекреаційного потенціалу
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуЗавдання 2.1.2. Розвиток курортно -рекреаційних зон
Період реалізації проектуЗ 01.2016 по 12.2017
ОбластьІвано-Франківська
РайонДолинський
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Проект «Створення передумов для розвитку бальнеологічного туризму в місті Долина», слід розглядати як перший етап стратегічного проекту «Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина, на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи з родовища «Барбара» . Реалізація даного проекту повинна стати відправною точкою до розвитку в місті нової сфери виробництва, а саме сфери бальнеології . Ми прекрасно розуміємо що без залучення інвестиційного капіталу повноцінний розвиток бальнеології неможливий, але також розуміємо що без створення відповідних передумов , таке залучення проблематичне . Саме створення таких передумов, а саме можливості : на стадії прийняття рішення бачити діючу комунальну модель, що дозволить скласти реальні бізнес-плани, наслідок прийняти більш виважене рішення, оперативно і прозоро отримати земельну ділянку для спорудження відпочинкового комплексу, поставити виробництво на вже сформовані потоки відпочиваючих, що значно скоротить час окупності проекту, а потім регулярно отримувати ефективні соляні продукти (солі для ван, концентровані екстрактова ні розчини, тощо ) для проведення бальнеологічних процедур, є метою даного проекту

Для цього буде виконано наступні завдання :

Створена можливість для використання природних ресурсів соляної розсолів підземних родовищ, які на даний момент не використовуються, через облаштування нових свердловин та отримання спецдозволів на використання надр.

Спроектувано та споруджено інноваційне виробництво по виготовлення продуктів (солей для ванн, концентратів для ванн, тощо) для бальнеологічних процедур з видобутої сировини.

Спроектованоі побудовано демонстраційний комунальний бальнеологічний комплекс, який би використовував долинські соляні розсоли для проведення процедур.

Підготовлено умови для передачі (продажу ) вільних земельних ділянок для спорудження відпочинкових та оздоровчих комплексів.

Проведено ефективну промоцій кампанію – інвестиційний форум для залучення інвесторів на вільні земельні ділянки.

Після виконання усіх завдань плануємо досягти наступних показників :

Забезпеити виробництво продукції переробки розсолів на суму 12 мільйонів гривень.

Довести кількість відпочиваючих в місті Долині до 50 000 людино-днів в сезон.

Передати в оренду (викуп) під спорудження відпочинкових та оздоровчих комплексів. вільних земельних ділянок до 10 га,

Реалізація проекту буде мати вплив на різні цільові групи. Для прикладу підприємці, які надають послуги в сфері громадського харчування, виготовлення сувенірної продукції, транспортних перевезень, а також в сфері надання послуг проживання та харчування. Тимчасове непрацюючі жителі міста, оскільки в ході проекту буде створено кілька сотень нових робочих місць . Та інші групи жителів . В цілому можна сказати що найбільшою цільовою групою, на яку буде впливати реалізація проекту це все населення міста, оскільки при досягненні результатів значно зростуть доходи міського бюджету, які в свою чергу будуть направлені на підвищення комфортності проживання.

Для реалізації проекту в цілому необхідно 3900,0 тис. гривень ( три мільйони дев'ятсот тисяч гривень). З яких 2640,0 грн. ( два мільйони шістсот сорок тисяч гривень) з Державного Фонду регіонального розвитку), 800.0 тис. грн.(вісімсот тисяч гривень) з міського бюджету, а 460.0 тис. грн. ( чотириста шістдесят тисяч гривень) з міського бюджету , але через фінансування КП «Долина Інвест». 

Проект планується реалізовувати спільно з комунальним підприємством «Долина-Інвест» Долинської міської ради. Саме на це підприємство будуть покладені всі організаційні обов’язки по реалізації проекту. Для вирішення технічних завдань будуть залучатися підрядні організації.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Місто Долина місто районного підпорядкування з населенням близько 20 000 жителів. Територія міста складає 2020 га В структуру економіки міста левову частину близько 80 відсотків займає продукція нафтогазової промисловості. Підприємства нафтогазового комплексу являються так само основним місцем роботи для жителів міста . Можна сказати , що життєздатність міста, наповненість міського бюджету повністю залежить від даної галузі. Тому сприяння розвитку підприємств , які діяли б в інших сферах економіки являється одним з пріоритетів діяльності міської влади. Одним з напрямків є створення індустріального парку, іншим напрямком діяльності є створення умов для використання оздоровчо-рекреаційного потенціалу міста та краю. На території міста знаходяться ряд ресурсів, які мають такий потенціал, проте з ряду причин на даний момент не використовують взагалі . або не повній мірі. До таких ресурсів відносяться : підземні родовища соляних розсолів із значним бальнеологічним потенціалом (додаток 5) вільні земельні ділянки, сприятливі кліматичні умови, мінералізовані прісні води , тощо. При залученні інвестиційного капіталу, використання цих ресурсів могло б значно розширити сферу промисловості міста, диверсифікувати фінансові потоки, зменшити залежність від нафтогазового комплексу, створити нові робочі місця, збільшити доходи бюджету, покращити транспортну та інженерну інфраструктуру, одним словом позитивно вплинути на життя громади. Проте станом на сьогодні залучення інвестицій в цю сферу практично не відбувається. Інвестори , які працюють в цьому сегменті ринку віддають перевагу інвестуванню в уже розкручені бренди : «Моршин» «Трускавець» тощо. Основною причиною на нашу точку зору є наступне: Долине абсолютно не позиціонується на ринку як курортне місто .і тому потоки людей,і відповідно грошових потоків мінімальні. Для розвитку цього бренду необхідно декілька років. Шлях до ринку досить тривалий, і тому інвестори не поспішають вкладати кошти в наше місто. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є стимулювання міською владою процесів через створення комунального бальнеологічного комплексу, який в перспективі став би приманкою для залучення інвестицій.

Направленість нашого проекту повністю відповідає пріоритетам державного та регіонального розвитку. Наш проект, як перший етап до реалізація Проекту «Розвиток бальнеологічного (SPA) туризму в місті Долина, на основі використання лікувально-оздоровчих властивостей соляної ропи з родовища «Барбара». Який входить в План заходів з реалізації у 2015-2017 роках Стратегії розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року (витяг з документа додаток 2.3.), більш детальну інформацію про стратегію можна знайти за посиланням http://www.if.gov.ua/?q=page&id=23216.

Мета та завдання проекту

Виходячи з вищевикладеного визначаємо мету даного проекту ,як створення демонстраційної комунальної кластерної моделі по використанню соляної ропи підземних родовищ , які знаходяться в на території міста Долини, та створення умов для розвитку бальнеології на вільних земельних ділянках міста через залучення інвестиційного капіталу.

Досягнення даної мети можливе у випадку вирішення ряду різнопланових завдань. Завдання можна розділити на три основні групи: створення самого кластеру, підготовка земельних ділянок для інвесторів, та проведення активної промоційної кампанії.

В нашому баченні кластер складається з таких трьох основних елементів: видобування соляної ропи , переробка соляної ропи для подальшого використання, використання продукції в комунальному демонстраційному бальнеологічному комплексі,

Створення та забезпечення функціонування такого кластера потребує вирішення наступних завдань

Видобування соляної ропи потребує вирішення наступних завдань:

1.1. Отримання спецдозволу на промисловий видобуток соляної ропи

двох елементів.  Перші кроки  в питанні отримання спецдозволу зроблені в 2015 році.  Подані документи на погодження в Івано-Франківську обласну раду .

1.2. Проведення інженерно-гідрогеологічних робіт по визначенню місця, буріння та паспортизація свердловини та облаштування для забору соляної ропи та забору артезіанської води для проведення бальнеологічних процедур.

 

Переробка соляної ропи для подальшого використання потребує виконання наступних завдань

2.1. Вибір найбільш ефективного технологічного процесу, проектування виробництва.

2.2. Замовлення та виготовлення проектної документації , проведення експертизи проекту.

Всі проектні роботи планується виконати в 2016 році.

2.3. Побудова запроектованих об’єктів та введення в експлуатацію.

Будівництво ліній по виготовленню продукції з соляних родовищ планується  розпочати  в 2017 році та завершити до кінця року.

Будівництво комунального бальнеологічного комплексу з використанням соляної ропи , як демонстраційної моделі для залучення інвесторів .

Це завдання буде виконуватись в 2 етапи.

3.1. Проектування. Буде проведена розробка проектно - кошторисної документації та отримання експертних висновків.

Кошти планується отримати від Державного Фонду регіонального розвитку.

3.2. Будівництво. комплексу та введення його в експлуатацію планується виконати в 2 етапи: 1-ий етап – в 2016 році та 2-ий етап в 2017 році.

Налагодження системної роботи по ефективному використанню земель для інвесторів передбачає такі завдання .

4.1. Розробка детального плану території трьох ділянок міста: цільовим призначенням спорулддження виробництва, спорудження відпочинкових комплексів, спорудження бальнеологічних комплексів . Загальна площа до 15 гектарів.

4.2. Проведення кампанії передбачає виконання таких завдань :

Виготовлення промопродукції , її поширення усіма доступними методами та проведення промоцій них акцій на новоствореному бальнеологічному комплексі.

Ці завдання можна буде реалізовувати після  початку будівництва  комунального бальнеологічного комплексу.

Опис діяльності у рамках проекту

Весь перебіг проекту, бухгалтерський , юридичний та адміністративний супровід буде забезпечувати проектна команда комунального підприємства «Долина-Інвест». Кошти будуть проводитися через рахунки підприємства, цьому підприємству будуть передані усі матеріальні цінності та документація, яка буде придбана в ході виконання заходів проекту. Підприємство «Долина - Інвест» повністю фінансується Долинською міською радою через відповідну програму ( додаток 9. Програма діяльності комунального підприємства «Долина - Інвест» на 2016 рік). Тому фінансування персоналу даного підприємства , який буде опікуватися реалізацією проекту і буде  враховуватися як внесок міської ради у співфінансування проекту.

Крім проектної команди до реалізації проекту буде залучений спеціально створений дорадчо - консультативний орган Громадська рада при міському голові. Даний орган , який складається з 11 осіб. ( Додаток 11. розпорядження голови про створення Громадської ради ) До складу якого входять : 2 колишні керівники солезаводу, еколог, представники медицини, міський архітектор та п’ять представників міської ради і депутатського корпусу. На громадську раду покладено обов’язок надавати консалтингову допомогу контролювати ефективність виконання завдань, надавати їм оцінку а також забезпечувати публічність проведення заходів та висвітлення їх в засобах масової інформації. Також рада буде організовувати публічні заходи для громади міста у випадку такої необхідності. Діяльність цього органу окремого фінансування не потребувати

Виконання усіх інших завдань будемо проведено наступним чином.

Завдання 1.1. Буде виконаний наступний комплекс робіт. Подана заява в обласну раду та отримання позитивного рішення сесії Івано-Франківської обласної ради про використання надр . Одночасно , буде подана заява для отримання погодження від Міністерства природи . Після отримання погодження буде подана заява у Держ службу геології та надр України , на проведення підтвердження запасів і так далі , у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів № 615 від 30.05.2011 «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами» .Отримання спецдозволу потребує певних фінансові витрат , такі як  плату за проведення визначення запасів, плату за розрахунок стартової ціни, та сплата самої ціни за користування, тощо, часина з яких передбачена переліком платних адміністративних послуг Держаної служби геології та надр, іншу частину на даний момент неможливо передбачити . Для розрахунку необхідних фінансів використовуємо експертний підхід  та визначаємо загальну потребу в сумі 262, 0 тис. гривень, з яких 140, 0 тис. гривень очікуємо від  Фонду регіонального розвитку , а  122,0 тис. гривень буде профінансовано партнером проекту.

Завдання 1.2. Перед початком робіт по облаштуванню свердловин було проведено моніторинг учасників ринку та підібрано виконавця. Виконавець приватне підприємство «Геоленд ІФ» з яким укладено угоду на проведення інженерно вишукувальних робіт. (додаток 6) Після отримання позитивних результатів буде проведено відбір виконавців на буріння та облаштування свердловин для соляної ропи та артезіанської води. Загальна вартість робіт для виконання цього завдання становить 200 000 гривень, з яких на 50 000  буде профінансована КП «Долина-Інвест» інші кошти очікуємо отримати з Державного Фонду регіонального розвитку.

Завдання 2.1. Проектною командою укладена угоду з державним підприємством «Науково-дослідний інститут галургії» на створення технології та видачу вихідних даних на проектування експериментальної установки для одержання солі з природних розсолів. (додаток 7 . Угода з НДІ) По результатах проведення науково - технічної роботи буде розроблено технічне завдання на проектування технологічної лінії. Фінансування цього завдання в розмірі 70, тис. гривень буде проведено: ДФРР – 30 тис. грн.,  КП «Долина-Інвест» - 40 тис. грн.

Завдання 2.2 Після завершення робіт по завданню 2.1. буде сформоване технічне завдання на проектування та укладена угода на проведення проектних робіт  по будівництву виробничих ліній. Очікувана вартість робіт – 50 000 гривень. Фінансування планується з Державного Фонду регіонального розвитку.

Завдання 2.3.  Будівництво  виробничої лінії по виготовленню продукції з соляної ропи. Після затвердження  проектної документації планується розпочати в 2017 році та завершити до кінця року будівництво лінії. Загальна вартість робіт  800,0 тис. гривень, ці кошти ми плануємо отримати з  Державного Фонду регіонального розвитку.

Завдання 3.1. Розробка проекту на спорудження комунального бальнеологічного комплексу. Проект буде розроблятися спеціалізованою проектною організацією визначеною на конкурсних умовах. року. Результат виконаного завдання розроблена проектно - кошторисна документація на будівництво комунального бальнеологічного комплексу, та проведена експертиза проекту. Орієнтовна вартість робіт 60 000 гривень, Джерело фінансування Фонд регіонального розвитку. Термін виконання  лютий - червень 2016 року.

Завдання 3.2.

Будівництво комунального бальнеологічного комплексу та введення в експлуатацію даного об’єкта. Орієнтовна вартість, визначена експертним шляхом, становить 2 млн. 130 тис. гривень. Після погодження кошторисно - технічної документації ця сума буде уточнена. Джерела фінансування – Фонд регіонального розвитку - 1330 000 гривень., Долинська міська рада 800 000 гривень. Календарний план будівництва наступний: перша черга вартістю 930 тис. грн.. буде побудована в 2016 році, а друга черга вартістю 1 200 000 грн. буде побудована і введена в експлуатацію в 2017 році. Результатом реалізації проекту буде споруджений бальнеологічний комплекс з ряду відкритих басейнів наповнених мінералізованою водою різної концентрації та температури з використанням соляної ропи Долинських родовищ та споруд, призначених для вдихання насичених соляних парів.

Завдання 4.1. Проведення промоційної кампанії. Для проведення заходів планується використання коштів в наступних розмірах: розробка та поширення інформаційних матеріалів 160 000 грн., з яких фінансування з Фонду регіонального розвитку по 40 000 гривень на рік, з бюджету партнерів – по 40 000 гривень на рік також.

Очікувані результати

Показники успішності

Значення показника на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

 

 

1 рік проекту

2 рік проекту

1 рік після проекту

2 рік після проекту

3 рік після проекту

Товарна продукція . вироблена  із соляної ропи ( тис. грн.)

0

-

-

5 000

7 000

10 000

Кількість відвідувачів комунального бальнеологічного комплексу

0

2 000

-

5 000

7 000

10 000

Вільні земельні ділянки передані в довгострокову оренду під спорудження бальнеологічних та комплексів (га)

0

0

-

1

3

5

Кількість відпочиваючих в місті (людино днів)

0

0

-

10 000

15 000

20 000

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість

Фінансова сталість результатів проекту передбачає те, що понесені видатки за рахунок коштів міського та державного бюджетів в майбутньому багатократно окупляться. 

Перший об’єкт споруджений в результаті реалізації проекту – виробничий комплекс по переробці соляної ропи розміщений на території колишнього соляного заводу (зона 1 карта об’єктів) (у Виробництво нової продукції з соляної ропи підземних родовищ при досягненні планових показників зможе видобувати до 3000 тон соляної ропи і виробляти до 800 тон сольової продукції, орієнтовною вартістю 12-15 мільйонів гривень. При середній рентабельності 20% дане виробництво зможе отримувати дохід близько двох мільйонів гривень . які забезпечить його стальний розвиток та стане додатковим .

Другий об’єкт – демонстраційний бальнеологічний комплекс, споруджений в зоні 3 - біля Долинського ставу. Планові розрахунки для бальнеологічного комплексу дозволяють припустити . про можливість обслуговувати до 20 000 відвідувачів в сезон, із розрахунку (120 днів сезон з 10 - годинним робочим днем і відвідуваністю 15 осіб в годину) з валовим доходом близько мільйона гривень, що дозволить вийти на самоокупність і навіть отримувати невеликий дохід. Але значні фінансові результати не являються основною метою побудови комплексу . Основна мета спорудження – демонстрація можливостей та привабності інвестування в наше місто тих інвесторів .які працюють на ринку бальнеології та відпочинку. Очікуваним результатом проекту є - задача в довгострокову оренду або продаж під відпочинкові та бальнеологічні комплекси вільних земельних ділянок (зона 2 карти об’єктів)

Спорудження каскаду комплексів . які будуть використовувати розсоли долинських родовищ і приносити дохід комунальному підприємству, яке буде здійснювати видобуток цього продукту, збільшення потоку відвідувачів, в тому числі і відпочиваючих тривалих періодів, і відповідно збільшення доходів суб’єктів підприємництва, які обслуговують туристів, стимулювання місцевого населення до розвитку агросадиб , створення нових робочих місць, збільшення доходів міського бюджет тощо.

В підсумку можна стверджувати, що вплив проекту на життя міської громади, основної цільової групи проекту, буде значним. 

Інстуційна сталість

Реалізація нашого проекту буде мати надзвичайно велике значення для життя міста Долина, великий вплив на основну цільову групу - жителів міста.

Розглянемо наш проект в контексті сталості результатів . Забезпечення сталості - результатів – одна з основних ідей проекту, яка буде успішно досягнута. Саме виходячи з пріоритету сталого розвитку видатки проекту направлені не на вирішення інфраструктурних питань, які можуть мати короткочасний ефект, але через певний час мають властивість зношуватися і приходити в негідність і ще й крім того, потребують витрат на обслуговування. В нашому випадку основні витрати спрямовані на створення виробничих потужностей здатних генерувати дохід і забезпечувати не тільки своє утримання , але й приносити додатковий дохід в міський бюджет. Наголошуємо на тому, що виробничі потужності спорудженні в ході проекту будуть комунальної власності.

Політична сталість

Впроваджений проект приноситиме результати, тобто є політично сталим.

В підсумку можна стверджувати, що вплив проекту на життя міської громади – основної цільової групи проекту, буде значним. Крім того, значний позитивний вплив очікуватиметься на інші цільові групи – населення навколишнього регіону, Долинського району та всієї Івано-Франківської області в цілому.

Інновація

В нашому проекті передбачено декілька цікавих інноваційних рішень. Наприклад, стимулювання економічного розвитку та залучення інвесторів через створення відповідних умов спеціально створеного для цього комунального підприємства. Ми вважаємо що в Україні не дуже багато випадків, де міська рада через діяльність комунального підприємства створює передмови для приходу інвестора.

Але основна наша інновація – це використання найновіших наукових розробок в процесі планування створення виробництва. Ми плануємо використати такі технологічні рішення, які на даний момент не мають промислових аналогів в Україні , існуючи лише в демонстраційних наукових розробках. Мова йде про використання нових технологій при виробництві продукції з насичених соляних розсолів. Основним недоліком стандартного виробництва продукції з ропи є висока енергозатратність , яка супроводжує процес випарювання. Великі затрати енергії суттєво впливали на собівартість продукції, і як результат вона ставала неконкурентноздатною, що в свою чергу приводило до того,що всі місцеві виробництва які застосовували технологію випарювання збанкротували. Як приклад, можна побачити таких виробництв відносилися Долинський Болехівський , Дрогобицький солевиварювальні заводи. М плануємо запровадити такі технології, які практично не використовують теплової енергії в процесі кристалізації солі з природніх розсолів. Саме з цією метою комунальне підприємство вже уклало угоду з державним підприємством «Науково-дослідний інститут галургії» на створення технології та видачу вихідних даних на проектування експериментальної установки для одержання солі з природних розсолів. ( додаток 6 . Угода з НДІ) По результатах проведення науково - технічної роботи буде розроблено технічне завдання на проектування технологічної лінії. Наступним кроком буде проектування виробництва, інноваційного виробництва.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2016 Півріччя 1 Інституційне забезпечення реалізації проекту 0 0 84000
2016 Півріччя 2 Завдання 1.2. Проведення гідрологічно - геологічних пошукових робіт , буріння свердловин для ропи та води 150000 0 50000
2016 Півріччя 1 Завдання 1.1. Комплекс заходів по отриманню спецдозволу на використання надр 140000 0 122000
2016 Півріччя 1 Завдання 2.1. Створення проекту експериментальної установки для одержання солі із природного розсолу висушуванням енергією Сонця 30000 0 40000
2016 Півріччя 1 Завдання 2.2. Розробка проектно - кошторисної документації по проектуванню виробничої лінії по виготовленню продукції з соляної ропи 50000 0 0
2016 Півріччя 1 Завдання 3.1. Проекті роботи по спорудженню бальнеологічного комплексу 60000 0 0
2016 Півріччя 2 Завдання 3.2. Будівництво бальнеологічного комплексу І етап 530000 400000 0
2016 Півріччя 2 Завдання 4.1. Проведення промоційних заходів 40000 0 40000
2017 Півріччя 3 Інституційне забезпечення реалізації проекту 0 0 84000
2017 Півріччя 3 Завдання 2.3. Проведення робіт по будівництву технологічної лінії 800000 0 0
2017 Півріччя 3 Завдання 3.2. Будівництво бальнеологічного комплексу ІІ етап 800000 400000 0
2017 Півріччя 3 Завдання 4.1. Проведення промоційних заходів 40000 0 40000
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Управлінські витрати пов’язані з виконанням проекту 168 0 0 84
Проведення гідрологічно-геологічних пошукових робіт, буріння та облаштування 2-х свердловин ( для ропи і води) 200 150 0 50
Витрати пов’язані з отриманням спецдозволу на використання надр ( визначення запасів, закупка інформації Геонадра, оплата спецдозволу, тощо). Консалтингові послуги по підготовці пакету документів 262 140 0 122
Витрати пов’язані з створенням проекту експериментальної установки для одержання солі із природного розсолу висушуванням енергією Сонця 70 30 0 40
Оплата проектно - кошторисної документації про проектуванню виробничої лінії по виготовленню продукції з соляної ропи 50 50 0 0
Оплата проектно - кошторисної документації по будівництву бальнеологічного комплексу 60 60 0 0
Будівництво виробничої лінії по виготовленню продукції з соляної ропи 800 0 0 0
Будівництво бальнеологічного комплексу 2130 530 400 0
Виготовлення промоційної продукції та проведення промозаходів 160 40 0 40
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання: 660 210 21 0 0 286 85.11
Управлінські витрати пов’язані з виконанням проекту 168 0 0 0 0 84 25
Витрати пов’язані з отриманням спецдозволу на використання надр 262 140 14 0 0 122 36.31
Витрати пов’язані з створенням проекту експериментальної установки для одержання солі із природного розсолу висушуванням енергією Сонця 70 30 3 0 0 40 11.9
Виготовлення промоційної продукції та проведення промозаходів 160 40 4 0 0 40 11.9
2. Видатки розвитку: 3240 790 79 400 100 50 14.88
Проведення гідрологічно-геологічних пошукових робіт, буріння та облаштування 2-х свердловин ( для ропи і води) 200 150 15 0 0 50 14.88
Оплата проектно - кошторисної документації про проектуванню виробничої лінії по виготовленню продукції з соляної ропи 50 50 5 0 0 0 0
Оплата проектно - кошторисної документації по будівництву бальнеологічного комплексу 60 60 6 0 0 0 0
Будівництво виробничої лінії по виготовленню продукції з соляної ропи 800 0 0 0 0 0 0
Будівництво бальнеологічного комплексу 2130 530 53 400 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 2640 67.69
Бюджет заявника 800 20.51
Бюджет партнерів 460 11.79
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Партнер
Повна назва Комунальне підприємство «Долина-Інвест» Долинської міської ради
Організаційно-правова форма установи Комунальне підприємство
Поштова адреса Івано - Франківська область, м. Долина , вул. Грушевського,11
Контактна особа Кізима Олександр Романович
Телефон/факс +380992308 / 03477 2523
Адреса електронної пошти kizyma@ukr.net
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 1
Роль у підготовці проекту Відповідальний за виконання перед проектних робіт, укладання угод з виконавцями робіт, розробці Програми діяльності, написанні проектної заявки на участь в конкурсі.
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Бухгалтерський та юридичний супровід проекту, безпосереднє керівництво проведенням заходів проекту
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуГаразд Володимир Степанович
Назва посадиМіський голова
Поштова адресаПроспект Незалежності 5, м. Долина, Івано-Франківська область,77504
Телефон та мобільний03477 27030
Факс03477 27035
E-mailrada@dolyna.info
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуСмолій Володимир Васильович
Місце роботиДолинська міська рада
Назва посадиЗаступник міського голови
Звання
Адреса для листування з керівником проектуПроспект Незалежності 5, м. Долина, Івано-Франківська область,77504
Телефон та мобільний03477 27030; +38050 9669287
Факс03477 27035
E-mailrada@dolyna.info; v.smolii@dolyna.info
;