РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту003084-ДН
Назва проектуНа шляху до Європейських стандартів медичних послуг. Запровадження пілотного проекту з телемедицини на базі міських та районних лікарень області в умовах реформування системи охорони здоров’я
ЗаявникДніпропетровська обласна рада
Технічне завданняЦіль 2. Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуДержавна стратегія регіонального розвитку, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року № 385
Період реалізації проектуЗ 01.2015 по 12.2015
ОбластьДніпропетровська
Район
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту

„На шляху до Європейських стандартів медичних послуг (коротка назва). Запровадження пілотного проекту з телемедицини на базі міських та районних лікарень області в умовах реформування системи охорони здоров'я”.

Актуальність проекту; основна проблема проекту; інноваційна, соціально-економічна спрямованість та реальна можливість його виконання

Актуальність проекту

Програмою економічних реформ Президента України на 2010 – 2014 роки визначено „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” визначено, що головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного  й  справедливого  доступу  всіх  членів  суспільства  до  медичних  послуг  належної якості.

Відповідно до Закону України від 7 липня 2011 року № 3612-VI „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві” головною метою реалізації пілотного проекту щодо реформування системи охорони здоров'я є впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, що спрямовані на підвищення ефективності та доступності медичного обслуговування населення і є необхідними для розвитку системи охорони здоров'я України.

Актуальність проекту полягає в розробці й запровадженні сучасних ефективних моделей роботи та взаємодії закладів медичного обслуговування населення з використанням  новітніх інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) в рамках проведення реформи системи охорони здоров’я для подальшого поширення в інших регіонах України.

Основна проблема проекту

Динаміка збільшення витрат на охорону здоров’я переважає динаміку зростання економіки, при цьому зменшується число медичних спеціалістів по відношенню до кількості пацієнтів та кількість платників страхових внесків по відношенню до кількості користувачів медичних послуг. В той же час, вимоги пацієнтів до якості медичних послуг постійно зростають. Одним із шляхів вирішення зазначеної проблеми є запровадження нових інноваційних способів організації надання медичних послуг з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, зокрема телемедицини. Особливо це ефективно в сільській місцевості.

Розвиток телемедицини повинен сприяти забезпеченню доступності отримання всіх видів медичної допомоги жителями регіону, незалежно від  місця їх проживання, та підвищення ефективності використання діагностичного обладнання.

Інноваційна спрямованість проекту

Міжнародний досвід показує, що одним з кращих та перспективних способів підвищення рівня медичного обслуговування, розширення можливостей щодо доступності та якості медичних послуг населенню, особливо для тих груп, що проживають на сільських територіях, є запровадження телемедицини.

Інноваційність проекту полягає в адаптації та запровадженні кращих світових практик з телемедицини.

Соціально-економічна спрямованість

Проект спрямований на вирішення основних актуальних економічних і соціальних завдань держави та регіону:

підвищення доступності висококваліфікованих медичних послуг населенню сільських територій області;

підвищення якості медичних послуг на всій території області;

забезпечення економії бюджетних коштів та коштів пацієнтів за рахунок впровадження сучасних ІКТ в процес надання медичних послуг.

Реальна можливість виконання проекту

На виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича від 05.01.2012 року № 1-1/26 Дніпропетровською облдержадміністрацією та обласною радою підготовлено комплексний пілотний інноваційний проект у сфері електронного урядування “Електронний регіонˮ, який Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 220-р включено в План дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”. Одним з базовим напрямків зазначеного проекту обрано „Електронне управління охороною здоров’яˮ.

Крім того, для забезпечення виконання завдань реформи системи охорони здоров’я з червня 2011 року в регіоні реалізується пілотний проект „Модернізація системи охорони здоров’я у Дніпропетровській області”.

Проект „На шляху до Європейських стандартів медичних послуг” є логічним продовженням вказаних проектів та програм.

Перелік заходів проекту

1. Опис еталонної моделі впровадження телемедицини.

2. Розробка проектів нормативних та організаційно-розпорядчих документів щодо порядку роботи мережі телемедицини в Дніпропетровській області.

3. Створення матеріально-технічної й технологічної бази для впровадження пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних медичних установв в 22 районах Дніпропетровської області.

4. Організація каналів передачі даних до пілотних медичних установ в 22 районах Дніпропетровської області.

5. Реалізація пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних медичних установ.

6. Проведення підсумкового круглого столу з питань обговорення результатів реалізації пілотного проекту з телемедицини.

Очікувані результати проекту

1. Підвищення соціальної ефективності: доступності та якості медичних послуг для населення сільських територій області, у т.ч. скорочення строків та підвищення якості діагностики, зменшення кількості випадків ускладнень захворювань.

2. Підвищення кваліфікації працівників пілотних медичних установ та використання сучасних перспективних технологій для надання медичних послуг, охоплення сучасними методами діагностики та лікування  широких верств населення.

3. Створення еталонної моделі для впровадження проектів з телемедицини.

4. Підвищення економічної ефективності надання медичних послуг.

Цільові групи проекту

Цільовими групами проекту визначено 22 райони Дніпропетровської області, а також їх громади з загальною чисельністю 600 тис. осіб.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування

Бюджет проекту складає 2120,0 тис. грн:

440,0 тис. грн – кошти державного фонду регіонального розвитку ;

800,0 тис. грн – кошти Дніпропетровської обласної ради;

880,0 тис. грн – кошти 22 районних рад Дніпропетровської області.

Організації-партнери, співвиконавці проекту

ДЗ „Центр телемедицини МОЗ України; Департамент охорони здоров’я ДОДА; Управління інформаційних технологій та електронного урядування ДОДА; Фонд Східна Європа; Дніпропетровська обласна асоціація ОМС; Громадська платформа впровадження медичної реформи; КЗ „Обласна клінічна лікарня ім. Мечниковаˮ; 22 районні ради Дніпропетровської області; КП ГІКНВЦ ДОР.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (в тому числі кількість населення) та опис існуючих потреб і проблем в селі, селищі, місті, регіоні

Площа Дніпропетровської області становить 31,9 тис. км2. Населення області становить 3 336 тис. чоловік, серед них представники 80 національностей.

До складу області входять 13 міст обласного значення та 22 райони. Область об’єднує 1506 територіальних громад. Самоврядування в області здійснюють 389 місцевих рад. Область має кордони з 7-ма областями України.

Дніпропетровщина є одним із провідних регіонів України, що займає 5,3% території з часткою населення 7,4%, економічний розвиток якого значною мірою визначає загальну ситуацію в державі. Унікальне географічне становище області, перехрестя економічних, підприємницьких, торговельних та інших шляхів створюють сприятливі умови для розвитку і подальшого поглиблення всебічного міждержавного співробітництва, перетворення області в діловий центр України.

Ураховуючи це, значно зростають вимоги до якості медичних послуг та їх відповідності європейським стандартам. За інформацією Світового банку здоров’я нації визначено одним з важливіших факторів розвитку економіки будь-якої держави чи регіону, а медицина стає однією з найперспективніших галузей економіки XXI століття.

З 1991 року чисельність населення Дніпропетровської області скоротилась на понад 500 тис. жителів, народжуваність зменшилась з 11,6 % у 1991 році до 10,6 у 2010, смертність збільшилась на 31,5 %. Аналіз стану здоров’я населення Дніпропетровської області свідчить про незадовільну медико-демографічну ситуацію, скорочення середньої очікуваної тривалості життя, а також зростання поширеності хвороб. Головними причинами смертності є хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, травми та отруєння. Збільшилась за останнє десятиліття розповсюдженість серцево-судинної патології – кількість хворих на гіпертонічну хворобу зросла більше, ніж у 2 рази.

В мережі лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я Дніпропетровської області є такі, що розташовані в сільській місцевості на відстані понад 30 км від закладів ІІ рівня та понад 150 км від закладів ІІІ рівня, та не забезпечені в достатній мірі відповідними спеціалістами медичного профілю та обладнанням для діагностики та лікування пацієнтів. Значні транспортні та часові затрати значно ускладнюють можливість отримання спеціалізованої медичної допомоги мешканцями сільських територій Дніпропетровської області, які складають 25 % населення області. Можливість отримання спеціалізованої медичної допомоги на місці також ускладнена.

Розвиток телемедицини повинен сприяти забезпеченню доступності отримання всіх видів медичної допомоги жителями регіону, незалежно від  місця їх проживання, та підвищенню ефективності використання діагностичного обладнання. Саме телемедицина ліквідує інформаційну ізольованість лікарів, створюючи принципово нові можливості для спілкування з колегами з великих медичних центрів, зокрема, з обласною клінічною лікарнею ім. Мечникова. Прогнозована потреба пілотних лікарень в телемедичних консультаціях складає близько 110 консультацій на день, з яких 95 % – це відкладені (заплановані) консультації і 5 % – ургентні консультації.

Детальне визначення проблематики, на основі якої виникла ідея щодо складення цього проекту

Існуюча в Україні ситуація у сфері охорони здоров’я є кризовою та характеризується наступними показниками і рисами:

низька доступність;

низька якість медичних послуг;

отримання медичної допомоги стало важким фінансовим тягарем для громадян;

у 2010 році понад 20 % домогосподарств не змогли отримати необхідну медичну допомогу з причини її високої вартості, а серед малозабезпечених – 30 % (дані Держкомстату);

кожен п’ятий відкладає звернення за медичною допомогою через побоювання отримати медичні послуги низького рівня;

в суспільстві зростає невдоволеність медичним обслуговуванням;

за результатами соціологічних більшість населення негативно оцінює діяльність системи охорони здоров’я.

Особливістю системи охорони здоров’я в Україні є висока концентрація технічного та кадрового потенціалу в великих містах та мегаполісах. При такій ситуації якісна, своєчасна, кваліфікована медична допомога недоступна для більшості населення, яке проживає в сільській місцевості, що призводить до погіршення здоров’я населення та скорочення середньої тривалості життя.

Одним із шляхів вирішення зазначених проблем є запровадження нових інноваційних способів організації надання медичних послуг з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, зокрема телемедицини.

Сьогодні в Дніпропетровській області відбуваються процеси реформування системи охорони здоров'я. Не визиває сумнівів, що реформування галузі не можливо здійснити без тотальної інформатизації системи охорони здоров'я.

Разом з тим, за результатами аналізу, проведеного в рамках реалізації комплексного пілотного проекту “Електронний регіонˮ визначені основні проблеми впровадження телемедицини. Це:

необхідність нормативного забезпечення впровадження телемедичних технологій,  законодавче закріплення єдиного механізму регулювання надання телемедичних послуг та гармонізація цього механізму з відповідними міжнародними правовими документами;

відсутність єдиної державної політики в цій сфері та координації роботи;

більшість медичних закладів та управлінців не сприймають телемедицину як комплексну организаційну, у т. ч. управлінську технологію, та відносяться до неї, перш за все, як до набору складних інженерних рішень.

Головною передумовою розв’язання зазначених вище проблем є створення регіональної телемедичної мережі та її інтеграція до загальнонаціональної мережі, як єдиної площадки для об’єднання зусиль та координації виконання наступних завдань:

впровадження телемедичних консультацій;

дистанційне навчання та підвищення кваліфікації медичних працівників;

підвищення рівня комунікацій та оперативного реагування;

інтенсифікації лікувально-діагностичних заходів.

Проект „На шляху до Європейських стандартів медичних послугˮ розроблено з урахуванням вимог стратегії ВООЗ „Електронна охорона здоров’яˮ, Європейської стратегією здоров’я, національної політики щодо збереження здоров’я населення України, відповідних галузевих програм та наказів Міністерства охорони здоров’я України.

Соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб

Динаміка збільшення витрат на охорону здоров’я переважає динаміку зростання економіки, при цьому зменшується число медичних спеціалістів по відношенню до кількості пацієнтів та кількість платників страхових внесків по відношенню до кількості користувачів медичних послуг. В той же час, вимоги пацієнтів до якості медичних послуг постійно зростають.

Для організації якісних змін у сфері охорони здоров’я та проведення системної модернізації необхідно застосовувати комплексний проектний підхід, що забезпечить:

відпрацювання типових моделей та організаційно-розпорядчих документів для забезпечення роботи мережі телемедицини за єдиними стандартами;

розробка примірних табелів обладнання закладів охорони здоров’я для запровадження телемедицини та покращення матеріально-технічної бази;

впровадження єдиних медичних стандартів з телемедицини (уніфікованих клінічних протоколів);

досягнення необхідного ефекту за рахунок цільового співфінансування реалізації проекту в пілотних медичних установах та економії на масштабі за рахунок використання централізованих ІКТ ресурсів.

Даний проект спрямований на вирішення основних актуальних економічних і соціальних завдань держави та регіону:

підвищення доступності висококваліфікованих медичних послуг населенню сільських територій області;

підвищення якості медичних послуг на всій території області;

забезпечення економії бюджетних коштів та коштів пацієнтів за рахунок впровадження сучасних ІКТ в процес надання медичних послуг.

Визначення цільових груп проекту (категорій працівників, верств населення, на які спрямовані результати проекту)

З огляду на запропонований вище комплексний підхід цільовими групами проекту визначено:

1. Мешканці територіальних громад 22 районів області чисельністю 600,0 тис. осіб.

2. Працівники пілотних медичних установ області.

3. Працівники органів місцевого самоврядування та державні службовці, що відповідають за регіональну (місцеві) політику у сфері охорони здоров’я.

Підтвердження або спростування наявності існування у відповідній адміністративно-територіальній одиниці чітко визначеного перспективного бачення щодо розвитку сфери діяльності, яка є змістом проекту

Впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій в роботу медичних закладів (телемедицини) вимагає високого рівня електронної готовності регіону. Реалізація системних кроків з інформатизації органів влади та бюджетних установ області розпочалась в 2002 році. За цей час в області створено базову інфраструктуру інформатизації – захищений телекомунікаційний центр та єдину регіональну інформаційно-телекомунікаційну мережу органів влади регіону.

На виконання доручення Президента України В.Ф. Януковича від 05.01.2012 року № 1-1/26 Дніпропетровською облдержадміністрацією та обласною радою підготовлено комплексний пілотний інноваційний проект у сфері електронного урядування “Електронний регіонˮ, який Розпорядженням КМУ від 05.04.2012 року № 220-р включено в План дій з впровадження в Україні Ініціативи „Партнерство „Відкритий Уряд”. Одним з базовим напрямків цього проекту обрано „Електронне управління охороною здоров’яˮ.

З 2002 року в області успішно діє „Обласна міжгалузева комплексна програма „Здоров’я нації”, головною метою якої є поліпшення демографічної ситуації, зміцнення здоров’я населення, підвищення доступності, якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я. На базі КЗ „Обласна клінічна лікарня ім. Мечникова” започатковано перші телемедичні консультації пілотних лікарень області (62 консультації за 2012 рік).

Крім того, для забезпечення виконання завдань реформи системи охорони здоров’я з червня 2011 року в регіоні реалізується пілотний проект „Модернізація системи охорони здоров’я у Дніпропетровській області”. З метою організації ефективного процесу управління проектом створено Керуючий комітет, що проводить засідання раз на місяць під безпосереднім керівництвом голови обласної ради та голови облдержадміністрації.

Для врахування всіх зауважень населення та працівників медичних установ області, організації ефективної співпраці  влади та громадськості у квітні 2012 року створено Громадську платформу впровадження медичної реформи в Дніпропетровській області, представники якої присутні на засіданнях Керуючого комітету.

Проект „На шляху до Європейських стандартів медичних послуг” є логічним продовженням вказаних проектів та програм.

Мета та завдання проекту

Загальною метою проекту є підвищення рівня медичного обслуговування населення та розширення можливостей щодо його доступності та якості за рахунок впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Перспективою проекту є створення єдиного регіонального інформаційного середовища у сфері охорони здоров’я, де кожен лікар зможе отримати якісну спеціалізовану консультацію та доступ до бази знань й обміну досвідом, та його інтеграцію до всеукраїнської та міжнародних медичних спільнот.

Додаткові заходи проекту направлені на активну трансформацію соціально-психологічного середовища, адаптацію суспільства до інновацій. Суспільство в цілому, всі його формації і кожен окремий член мають прийняти нові ідеї, новий спосіб життя. Це єдиний можливий шлях розвитку суспільства. Підключення до єдиної телемедичної мережі дозволить забезпечити покращення якості навчання студентів, підготовки і перепідготовки лікарів.

Відповідна роз’яснювальна робота – тренінги і навчання будуть проведені серед найбільш активних агентів – працівників пілотних медичних установ 22 районів області, профільних громадських організацій.

Завданнями проекту є:

1. Опис еталонної моделі впровадження телемедицини.

2. Розробка проектів нормативних та організаційно-розпорядчих документів щодо порядку роботи мережі телемедицини в Дніпропетровській області.

3. Створення матеріально-технічної й технологічної бази для впровадження пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних медичних установв в 22 районах Дніпропетровської області.

4. Організація каналів передачі даних до пілотних медичних установ в 22 районах Дніпропетровської області.

5. Реалізація пілотного проекту з телемедицини на базі пілотних медичних установ.

6. Проведення підсумкового круглого столу з питань обговорення результатів реалізації пілотного проекту з телемедицини.

Реалізацію визначених вище завдань необхідно розглядати в трьох площинах: організаційне забезпечення, технічне та технологічне забезпечення, кадрове забезпечення.

Вирішення організаційного забезпечення планується шляхом опису еталонної моделі впровадження телемедицини в сучасних умовах проведення реформування системи охорони здоров’я,  розробки й прийняття на місцевому рівні відповідних організаційно-розпорядчих документів щодо порядку функціонування мережі телемедицини та проведення організаційно-структурних змін в роботі медичних установ.

Кадрове та організаційне забезпечення знаходиться на низькому рівні, але може бути вирішено незначними ресурсами.

Технічне та технологічне забезпечення є найбільш складним та проблемним, бо вимагає вкладення значних фінансових ресурсів. Саме на вирішення цих проблем направлено більшість заходів даного проекту.

Основною функцією проекту є зменшення „інформаційної нерівності” регіону стосовно доступу населення до якісних медичних послуг, яке є наслідком економічної нерівності. Зменшення „інформаційної нерівності”, надання населенню можливості щодо рівного доступу до медичних послуг належної якості та покращення якості підготовки медичних кадрів сприятимуть процесам проведення ефективної реформи системи охорони здоров’я в Дніпропетровській області.

З метою вироблення уніфікованого підходу до запровадження телемедицини контроль та координацію реалізації проекту буде здійснювати ДЗ „Медичний центр телемедицини МОЗ України”, який наказом МОЗ України від 23.03.2010 року № 261 визначено Координаційним центром взаємодії телемедичних центрів.

Опис діяльності у рамках проекту
Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість
Інстуційна сталість
Політична сталість
Інновація
ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку:
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуУдод Євген Григорович
Назва посадиГолова Дніпропетровської обласної ради
Поштова адресам. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 2.
Телефон та мобільнийтел./факс: (056) 742 89 79
Факстел./факс: (056) 742 89 79
E-mailE-mail: oblrada@oblinfo.dp.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуТішкін Олексій Миколайович
Місце роботиДніпропетровська обласна рада
Назва посадиНачальник відділу розвитку місцевого самоврядування виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради
ЗванняНачальник відділу
Адреса для листування з керівником проектум. Дніпропетровськ, просп. Кірова, 2.
Телефон та мобільнийтел. (056) 742 88 10, моб. 050 3
Факстел./факс: (056) 742 82 24
E-mailtishkin@oblinfo.dp.ua
;