РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту026808-ХМ
Назва проектуРеконструкція під’їзних шляхів до індустріального (промислового) парку «Славута» в м. Славута Хмельницької області
ЗаявникСлавутська міська рада
Технічне завдання1.1.2: Поліпшення умов для залучення інвестицій та збільшення обсягів експорту продукції з регіону
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону1.Підвищення конкурентоспроможності регіональної економіки
Період реалізації проектуЗ 01.2021 по 12.2022
ОбластьХмельницька
Районм.Славута
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Актуальність проекту полягає в необхідності реконструкції під’їзних шляхів до індустріального (промислового) парку «Славута», що сприятиме покращенню інвестиційної привабливості даної території, створенню нових виробничих потужностей на основі інноваційних технологій з високим рівнем конкурентоспроможності, зменшенню безробіття шляхом створення нових робочих місць, покращення добробуту та рівня життя населення міста і прилеглих населених пунктів.

Забезпечення ефективного функціонування індустріального парку «Славута» стимулюватиме економічний розвиток Хмельницької області, а саме підвищить її конкурентоспроможність, сприятиме створенню нових робочих місць, забезпечить умови для розбудови сучасної виробничої та ринкової інфраструктури, в чому полягає вирішення основної проблеми проекту.

Саме створення індустріального парку через будівництво високотехнологічних сучасних промислових підприємств дозволить підвищити рівень інноваційного потенціалу, у тому числі інвестиційного потенціалу Хмельницького регіону.

Перелік заходів проекту:

Виконання робіт відповідно до проектної документації.
Введення в експлуатацію завершеного будівництвом об’єкта.

Очікувані результати  проекту. В результаті реалізації проекту буде забезпечено облаштування території індустріального (промислового) парку «Славута» відповідною інфраструктурою для розміщення нових об’єктів у сфері промислового виробництва, логістики, супутнього сервісу, направлених на економічний розвиток міста та регіону.

Цільові групи проекту:

територіальна громада міста Славута та прилеглих населених пунктів;
органи місцевого самоврядування.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування:

обсяг фінансування з місцевого бюджету – 11220,314 тис. грн.

обсяг фінансування з ДФРР – 14712,223 тис. грн.

інші джерела -4008,100 тис. грн.

Організаціями – партнерами у реалізації проекту виступають виконавчий комітет Славутської міської ради, КП «Славутський міський  центр земельно-кадастрових робіт» у якості керуючої компанії.

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект
Мета та завдання проекту
Опис діяльності у рамках проекту
Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість
Інстуційна сталість
Політична сталість
Інновація
ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку:
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуСидор Василь Богданович
Назва посадиМіський голова
Поштова адресавул. Соборності,7, м. Славута, Хмельницька область
Телефон та мобільний(03842) 7-12-33
Факсфакс (03842) 7-12-33
E-mailsl_mvk@ukr.net
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуЯковчук Наталя Олександрівна
Місце роботивиконавчий комітет Славутської міської ради
Назва посадиуправління капітального будівництва
Званняначальник
Адреса для листування з керівником проектувул. Соборності,7, м. Славута, Хмельницької області
Телефон та мобільний(03842)7-11-52
Факс
E-mailsl_vkb@ukr.net
;