РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту025157-ЧК
Назва проектуРеконструкція будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» по вул. Самійла Кішки,210 в м.Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги)
ЗаявникЧеркаська міська рада
Технічне завдання1.3.2 Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону1.3.2. Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування
Період реалізації проектуЗ 03.2020 по 12.2020
ОбластьЧеркаська
Районм.Черкаси
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Актуальність проекту «Реконструкція будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  по вул. Самійла Кішки,210 в м.Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги)»  полягає в необхідності   створення відділення екстреної медичної допомоги шляхом модернізації, розширення існуючого приймального відділення та   збільшення кількості,  якості медичних послуг   населенню.

Для ефективного функціонування екстреної медичної допомоги необхідно забезпечити максимально скоординовані  та професійні дії на всіх її етапах. Законом України від 05.07.2012 № 5081-УІ «Про екстрену медичну допомогу», що вступив в дію з 01.01.2013 року, передбачено створення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги в багатопрофільних лікарнях з цілодобовим режимом роботи. Така налагоджена система, що забезпечує безперервність невідкладної допомоги, успішно працює в багатьох країнах і деяких регіонах України. На  цей час у місті Черкаси та оточуючих районах такого відділення немає.

 Важливо, що в умовах децентралізації комунальне некомерційне підприємство «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  буде виконувати функції лікарні інтенсивного лікування (відповідно до медичної реформи - Черкаський госпітальний округ) та обслуговуватиме окрім м. Черкаси ще  мешканців ближніх районів Черкаської області.

Найбільш актуальними проблемами КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  є брак матеріально-технічного забезпечення, зокрема площ щодо  розташування функціональних приміщень для  відділення екстреної медичної допомоги. Існуюче приймальне відділення не дозволяє розташувати необхідні служби. У зв’язку з цим  заклад не зможе повноцінно функціонувати, що значно погіршує рівень обслуговування території та населення, яке тут проживає. Тому вкрай необхідно виконати одноповерхову добудову до  існуючого приймального відділення.

Економічна спрямованість проекту: розширення приймального відділення, передбаченого проектом, дозволить КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  розширити спектр  послуг невідкладної медичної допомоги  для населення, раціонально та ефективно використовувати ресурси. Соціальна спрямованість:  реалізація  проекту дозволить максимально населення охоплювати якісними послугами, підвищенню рівня життя  та зниженню соціальної напруги. Усі ці чинники формують індекси задоволеністю життям та привабливості території.

Реалізація проекту забезпечить додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця проживання.

Перелік заходів проекту:

1. Формування робочої групи для забезпечення реалізації проекту та його контролю.

2. Впровадження проекту  шляхом проведення реконструкції будівлі.

3. Соціалізація проекту.

Очікувані результати проекту:

Кількісні.

 • створено умови для покращання рівня послуг невідкладної медичної допомоги шляхом  добудови  одноповерхового приміщення загальною  площею 271,2м2, корисною площею 263,4 м2, будівельним об’ємом 1107,9м3;
 • створено додатково  3 робочих місця лікаря – екстреної медичної допомоги;
 • створено додатково 13 ліжко-місць;
 • освоєно кошти у сумі  5834,779тис.грн.

 Якісні:

 • покращено матеріально-технічну базу КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги», розширено приймальне відділення за рахунок добудови одноповерхового приміщення загальною площею271,2 м2;
 •  покращено умови надання послуг жителям з невідкладної медичної допомоги, а саме забезпечено санітарно-гігієнічні показники приміщень,  зокрема впроваджено заходи з енергозбереження:утеплено зовнішні стіни, покрівля утеплена мінераловатним утеплювачем, вікна, двері - металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, встановлено термостатичні головки на радіатори опалення, автоматична система опалення передбачає можливість погодного регулювання теплоносія;
 • збільшено  спектр  надання  медичних послуг: забезпечено безперервність надання невідкладної допомоги,    взаємозв'язок та послідовність у роботі з бригадами станцій  швидкої  медичної допомоги, проведення  обстеження одночасно з наданням невідкладної допомоги з наступним направленням у профільне відділення;
 •  оптимізовано робочий процес, підвищено економічну ефективність роботи: здійснено  сортування пацієнтів при масовому надходженні постраждалих  у  разі  виникнення  надзвичайної ситуації, направлено на амбулаторне доліковування пацієнтів після надання невідкладної допомоги.

 Цільові групи проекту: мешканці – близько 231,791 тис. осіб дорослого населення міста Черкаси, жителі навколишніх районів, працюючі, гості, туристи.

Обсяг коштів, необхідних для реалізації проекту та джерела його фінансування: бюджет проекту складає 5 834,779 тис. грн.: ДФРР – 2834,779 тис.  грн., співфінансування з міського бюджету – 3000,000 тис. грн.

 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

У обласному центрі - місті Черкаси, який налічує 231,791 тисячі  дорослого населення,  функції надання невідкладної медичної  допомоги виконує лише комунальне некомерційне підприємство «Третя Черкаська міська лікарня швидкої  медичної допомоги».

Коротко статистичні дані:

Надано медичну допомогу, кількість осіб

 У 2017 році, кількість осіб

 У 2018 році, кількість осіб

Всього

22717

22488

Зокрема:

   

. надано медичну допомогу у невідкладних станах

20095

19831

іногороднім пацієнтам

2478

2355

оглянуто та обстежено у приймальному відділенні без госпіталізації

13737

10513

 

 Важливо, що в умовах децентралізації заклад стане лікарнею інтенсивного лікування (відповідно до медичної реформи - Черкаський госпітальний округ) та обслуговуватиме окрім м. Черкаси ще  мешканців ближніх районів Черкаської області. Відповідно, зросте необхідність забезпечення населення відповідним обсягом якісної невідкладної медичної допомоги. Проте є проблема в тому, що існуюче приймальне відділення, побудоване відповідно до  вимог державних будівельних норм минулого сторіччя,  потребує  модернізації, розширення площ та штатів працівників.    

Відповідно до «Положення про відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги», затвердженого наказом МОЗ України від 01.06.2009 № 370 «Про єдину систему надання  екстреної медичної допомоги» та наказу МОЗ України від 19.10.2018 № 1881 «Про затвердження Об’єму надання вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, що повинен забезпечуватися багатопрофільними лікарнями інтенсивного лікування першого та другого рівня, та Змін до Порядку регіоналізації перинатальної допомоги» приймальне  відділення -  відділення екстреної (невідкладної) допомоги дозволить:

- забезпечити безперервність надання невідкладної допомоги,    взаємозв'язок та послідовність у роботі з бригадами станцій  швидкої  медичної допомоги;                                 

-продовжити  реанімацію пацієнта з порушенням життєвих функцій безпосередньо у приймальному відділенні;

-проводити  обстеження одночасно з наданням невідкладної допомоги з наступним направленням у профільне відділення;

-здійснити  сортування пацієнтів при масовому надходженні постраждалих  у  разі  виникнення  надзвичайної ситуації;

-направляти на амбулаторне доліковування пацієнтів після надання невідкладної допомоги .

 На цей час штат працівників,  які мають досвід роботи щодо надання екстреної та невідкладної медичної допомоги, підготовлено. Проблему розширення площі приймального відділення комунального некомерційного підприємства «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» можливо вирішити за умови  добудови приміщень до існуючої будівлі. Тому було вирішено  прийняти участь у конкурсному відборі проектів, фінансування яких проводиться за рахунок Державного фонду регіонального розвитку за умови спів фінансування з міського бюджету.

Соціальний аспект проекту: максимальне охоплення  медичними послугами невідкладної  допомоги мешканців міста Черкаси та  мешканців навколишніх населених пунктів, що працюють у місті,  покращання їх здоров’я та працездатності, покращання рівня життя населення, забезпечення додаткових робочих місць, ліжко –місць в закладах охорони здоров’я  та зниження соціальної напруги.

Економічний аспект – розширення спектру послуг,  що формує індекси задоволеністю життям та привабливості території, що дозволить зменшити відтік  населення  закордон.

Даний проект відповідає Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року (http://www.ck-oda.gov.ua/docs/2017/25052017_4.pdf), затвердженій рішенням Черкаської обласної ради  № 38-1/VI від 05.03.2015, зокрема завданню 1.3.2. «Покращення доступності та якості послуг, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування». Крім того, проект відповідає Державній стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385, зокрема завданням з підвищення рівня ефективності використання ресурсів, якості та доступності вторинної та третинної медичної допомоги.

Цільові групи проекту:  усі соціальні групи – учасники  проекту, зокрема:

 • мешканці – близько 231,791 тис. осіб дорослого населеня  отримають якісні  медичні послуги, зменшиться рівень захворювань, покращиться якість життя;
 • органи місцевого самоврядування – отримають можливість підвищити стандарти життя шляхом покращання надання якісних медичних послуг  населенню;
 • комунальне некомерційне підприємство «Третя Черкаська міська лікарня швидкої  медичної допомоги» – покращить матеріально-технічне забезпечення, збільшить обсяги та території надання  медичних послуг, оптимізує робочий процес, підвищить економічну ефективність роботи.

Підставами для визначення цільових груп проекту є ст. 49 Конституції України, яка гарантує право кожному  на охорону здоров'я, медичну допомогу.

Обґрунтування спрямованості результатів проекту визначеним цільовим групам. Проект вирішує проблеми, які стримують збалансований розвиток громади міста  та забезпечує реалізацію державної політики у сфері забезпечення стандартів якісних послуг населенню.

Мета та завдання проекту

Мета: забезпечити якісними  послугами невідкладної медичної допомоги жителів громади міста та навколишніх населених пунктів, мешканці яких працюють, чи навчаються у місті Черкаси  шляхом поліпшення матеріально-технічного забезпечення КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» Основні завдання проекту:

 • зміцнити матеріально-технічну базу КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»: розширити приймальне відділення за рахунок добудови одноповерхового приміщення загальною площею 271,2 м2, виконати утеплення зовнішніх стін, покрівлі  мінераловатним утеплювачем, заміну  вікон на металопластикові з енергозберігаючими склопакетами, встановити термостатичні головки на радіатори опалення, автоматичну система опалення з погодним регулюванням теплоносія, мережу освітлення з енергозберігаючими приладами;
 • розширити спектр послуг КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»: продовжити  реанімацію пацієнта з порушенням життєвих функцій безпосередньо у приймальному відділенні, проводити  обстеження одночасно з наданням невідкладної допомоги з наступним направленням у профільне відділення або направляти на амбулаторне доліковування пацієнтів після надання невідкладної допомоги;
 • створити сприятливі умови для життя мешканців  міста Черкаси та навколишніх населених пунктів
Опис діяльності у рамках проекту

Заходи, спрямовані на реалізацію мети і завдання проекту:

1. Формування робочої групи для забезпечення реалізації проекту та його контролю.

2. Впровадження проекту.

2.1. Проведення тендерних процедур закупівлі робіт  через систему Prozorro.

2.2.Підписання договору з переможцем конкурсних торгів.

2.3.Укладання угод з технічного нагляду, авторського нагляду.

2.3.Проведення робіт з реконструкції.

3.Соціалізація проекту.

3.1. Промоційно-інформаційні заходи: публікація інформації про хід реалізації проекту у друкованих та електронних ЗМІ, в соціальних мережах.

3.2.Поширення досвіду серед інших  закладів охорони здоров’я відповідної профілізації.

Проект базуватиметься на наступних заходах:

 1. За кошти міського бюджету розроблено  проект   «Реконструкція будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» по вул.Самійла Кішки,210 в м.Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги)» загальною  вартістю 6 053,279 тис.грн, експертний звіт щодо розгляду проектної документації за робочим проектом  філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Черкаській області  від 29.03.2019 №24-0008-19.
 2. Планується  виконання робіт за умов спів фінансування з міського бюджету   у  3 000,000 сумі тис.грн, за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку  у сумі  2834,779  тис.грн.

Стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реалізації проекту на момент подання проекту наступний: витрати по даному проекту  станом на 10.06.2019 склали 218,500 тис.грн, його залишкова вартість становить 5 834,779  тис. грн. Реалізація  проекту  та експлуатація не надасть впливу  на навколишнє середовище .

 

 

 

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Кількість госпіталізованих

22500

22500

х

х

22300

22000

21500

Статистична звітність, аналітичні розрахунки

Середній  термін  перебування на ліжку

9,3

9,3

 

х

х

9,2

9,0

8,9

Статистична звітність, аналітичні розрахунки

Кількість пацієнтів, що скеровані після надання невідкладної допомоги на амбулаторний етап без госпіталізації у профільні відділення 0 0 х х 500 700 1000 Статистична звітність, аналітичні розрахунки
Фінансова сталість

Розширення спектру послуг відділення екстреної (невідкладної) допомоги КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги» дозволить збільшити кількість отримувачів та обсягів медичних  послуг,  стимулюватиме збільшення штатної кількості працівників, ліжко- місць. В результаті реалізації даного проекту буде спостерігатися економія бюджетних коштів за рахунок раціонального використання ресурсів лікувального закладу шляхом оптимізації (зменшення) терміну перебування хворих на стаціонарному лікуванні. Утримання та обслуговування відділення екстреної медичної допомоги  буде здійснюватися за рахунок медичної субвенції, яку лікарня буде отримувати відповідно до Бюджетного кодексу України

Інстуційна сталість

Реалізація проекту дозволить зміцнити матеріально-технічне забезпечення КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги»  сприятиме ефективному функціонуванню лікарні,  формуванню позитивного іміджу органів місцевого самоврядування, дозволить надавати якісні послуги населенню і поширити досвід на інші території. Подальше утримання та обслуговування відділення екстреної медичної допомоги  буде здійснюватися за рахунок медичної субвенції, яку лікарня буде отримувати відповідно до Бюджетного кодексу України

Політична сталість

Політична сталість буде забезпечена за рахунок відкритості процесу і результатів впровадження проекту, що забезпечується висвітленням ходу та результатів проекту в місцевих ЗМІ. Реалізація проекту  підвищить довіру громадськості до влади та матиме суттєвий вплив на формування нових планів стратегічних напрямків соціального розвитку.

Інновація

Проект є інноваційно спрямованим, оскільки передбачає технологічну та організаційну інновацію. впровадження сучасної діагностики, профілактики та лікування різних захворювань, створення нових можливостей надання медичних  послуг, підвищення рівня медичного обслуговування населення.

Такий підхід серед закладів на території  Черкаської області  застосовується вперше.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2020 Місяць 1 Формування робочої групи для забезпечення реалізації проекту та його контролю , проведення тендерних процедур закупівлі робіт через систему Prozorro 0 0 0
2020 Місяць 2 Проведення тендерних процедур закупівлі робіт через систему Prozorro 0 0 0
2020 Місяць 3 Укладання договору з переможцем конкурсних торгів, укладання угод з технічного нагляду, авторського нагляду, проведення робіт з реконструкції 349.779 900 0
2020 Місяць 4 Проведення робіт з реконструкції 355 300 0
2020 Місяць 5 Проведення робіт з реконструкції 355 300 0
2020 Місяць 6 Проведення робіт з реконструкції 355 300 0
2020 Місяць 7 Проведення робіт з реконструкції 355 300 0
2020 Місяць 8 Проведення робіт з реконструкції 355 300 0
2020 Місяць 9 Проведення робіт з реконструкції 355 300 0
2020 Місяць 10 Проведення робіт з реконструкції 355 300 0
2020 Місяць 11 Публікація інформації про хід реалізації проекту у електронних ЗМІ, в соціальних мережах, поширення досвіду серед інших закладів охорони здоров’я відповідної профілізації 0 0 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Реконструкція будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги » по вул.Самійла Кішки.210 в м.Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстреної медичної допомоги) 5834.779 2834.779 3000 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 5834.779 2834.779 100 3000 100 0 0
КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам ( установам, організаціям)» Реконструкція будівлі КНП «Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги » по вул.Самійла Кішки.210 в м.Черкаси (приймального відділення з добудовою відділення екстрен 5834.779 2834.779 100 3000 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 2834.779 48.58
Бюджет заявника 3000 51.42
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуСтадник Олег Михайлович
Назва посадидиректор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг Черкаської міської ради
Поштова адресавул.Байди Вишневецького,36, м. Черкаси, 18000
Телефон та мобільний(0472) 37-24-56
Факс(0472) 33-79-47
E-maildozmpchmr@gmail.com
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуФедорук Олександр Леонідович
Місце роботиКомунальне некомерційне підприємство "Третя Черкаська міська лікарня швидкої медичної допомоги"
Назва посадидиректор
Звання
Адреса для листування з керівником проектувул.Самійла Кішки,210, м. Черкаси,18028
Телефон та мобільний(0472) 64-21-00
Факс(0472)64-57-57
E-mailhospital@ukr.net
;