РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту023437-СУ
Назва проектуПридбання шкільного автобуса для Баницького навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Глухівської районної ради Сумської області
ЗаявникГлухівська районна державна адміністрація
Технічне завдання1.20. Розбудова сучасного освітнього простору
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуЦіль 1. Розвиток економічного потенціалу регіону. Операційна ціль 1.5. Розвиток територій. Завдання 1.5.3. Розвиток системи освіти
Період реалізації проектуЗ 01.2019 по 12.2019
ОбластьСумська
РайонГлухівський
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту: Придбання шкільного автобуса для Баницького навчально-виховного комплексу: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Глухівської районної ради Сумської області

Актуальність проекту: Актуальність даного проекту полягає в його безпосередній прикладній реалізації, яка слугуватиме важливим внеском у підтримання ефективності освітнього процесу. На сьогодні сформовано опорно-освітній заклад на базі Баницького НВК, який спрямований на вирішення питання надання якісних освітніх послуг для 168 учнів з населених пунктів Баничі, Вікторове, Перемога, Уздиця, Черневе.

Згідно з внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 року змінами до Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус» визначено, що перевезення організовується не тільки для учнів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, а й для дітей та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів. Такі зміни унормовують питання забезпечення автобусами вихованців та працівників дошкільних навчальних закладів.

В зв’язку із скороченням чисельності учнів сільських навчальних закладів Глухівського району, виникає потреба у їх реорганізації або закритті тому вирішенням цієї проблеми є підвіз учнів до базових навчальних закладів району. В результаті цього виникає потреба у придбанні шкільного автобуса.

Реалізація проекту «Шкільний автобус як запорука регулярного безоплатного перевезення учнів до місця навчання і додому у Глухівському районі» дасть можливість забезпечити регулярне безоплатне підвезення до місць навчання і додому учнів, що проживають за межею пішохідної доступності, сприятиме подальшому удосконаленню мережі навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації та потреб населення створенню умов для рівного доступу до якісної освіти у сільській місцевості.

Соціально-економічна спрямованість проекту: забезпечення регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів Баницького НВК.

Перелік заходів проекту: для досягнення мети проекту пропонується здійснити наступні заходи:

- створення робочої команди проекту;

- проведення процедури закупівлі автобуса з метою визначення підприємства – постачальника;

- придбання автобусу для підвозу учнів Баницького НВК;

- проведення державної реєстрації автобуса для Баницького НВК;

- прийняття автобуса на баланс Баницького НВК;

-інформаційний супровід проекту.

Бюджет проекту: Загальний обсяг бюджету проекту складає 1820,0 тис. гривень, в тому числі кошти Державного фонду регіонального розвитку – 1638,0 тис. гривень; кошти місцевого бюджету (Глухівський район) – 182,0 тис. гривень.

Результат проекту:

- придбання автобуса для Баницького НВК;

- підвіз учнів до Баницького НВК для отримання освітніх послуг.

 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

На даний момент у Глухівському районі функціонує 12 загальноосвітніх навчальних закладів , в яких навчається 862 учнів. В 2017-2018 навчальному році безкоштовним перевезенням забезпечено 721 учнів, 38 дошкільника та 88 педагогічних працівників до 2 опорних навчальних закладів. За відділом освіти Глухівської районної державної адміністрації закріплені 10 шкільних автобусів.

Враховуючи, що автопарк шкільних автобусів потребує щорічного оновлення, поповнення, заміни застарілої техніки, яка списана або потребує списання, першочергова потреба у придбанні шкільних автобусів за кошти державного бюджету для підвезення учнів, дітей та педагогічних працівників, які проживають за межею пішохідної доступності у сільській місцевості.

         Через технічну несправність шкільних автобусів виникало призупинення підвозу дітей до загальноосвітніх навчальних закладів сільських районів, що в край негативно відображалось на можливості забезпечити доступ до здобуття освіти молоді в сільській місцевості та ставить під загрозу державних гарантій в сфері надання освітніх послуг. З метою економного і раціонального використання бюджетних коштів у Глухівському районі вживаються організаційні заходи стосовно удосконалення мережі закладів освіти району із врахуванням вартості утримання одного учня, фактичною наповнюваністю школи у порівнянні з проектною потужністю демографічною ситуацією, якістю надання освітніх послуг та логістикою шкільних підвезень. Необхідною умовою проведення зазначених заходів є обов’язкове забезпечення пільгового проїзду учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому. Пріоритетною, у зв’язку оптимізацією малокомплектних шкіл у сільській місцевості, є прогнозована додаткова потреба у шкільному автобусі, яка становить 1 одиницю у сільській місцевості. Так планується реорганізувати 1 загальноосвітній навчальний заклад і є нагальна потреба у придбанні 1 автобуса, які здійснюватиме перевезення учнів до нового місця навчання .

         З метою забезпечення у сільській місцевості безоплатного, регулярного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому пропонується придбати шкільний автобус.

         Виконання проекту дасть змогу створити умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому, поліпшення освітнього рівня населення та раціонального використання потенціалу педагогічних працівників.    Належна організація підвозу учнів сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної доступності до закладів освіти, сприятиме проведенню оптимізації загальноосвітніх створенню умов для безпеки дітей, збереженню їх здоров’я, ефективному використанню бюджетних коштів, розширить можливості гурткової та позакласної роботи з учнями.

Мета та завдання проекту

Придбання шкільного автобуса для регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому, а також забезпечення державних гарантій щодо рівного доступу до здобуття якісної освіти.

         Завдання:

         Придбання  шкільного автобуса, придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного, безоплатного перевезення  учнів і педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому.

Опис діяльності у рамках проекту

Для реалізації мети проекту передбачається:

- створення робочої команди проекту;

- проведення процедури закупівлі автобуса з метою визначення підприємства – постачальника (процедура закупівлі буде проводитись відповідно до вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель»);

- придбання автобуса для Баницького НВК (договір на придбання буде розроблено відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України  «Про здійснення державних закупівель» та укладено з переможцем конкурсних торгів);

- проведення державної реєстрації автобуса для Баницького НВК;

- прийняття автобуса на баланс Баницького НВК;

- інформаційний супровід проекту (інформування батьків та учнів закладу про хід реалізації проекту, проведення заключної конференції проекту, процедури внутрішнього моніторингу та координації заходів за проектом, можливість застосування механізмів громадської оцінки ефективності досягнутих результатів).

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Забезпечення підвозу учнів до Баницького НВК для отримання освітніх послуг

0

74

 

 

84

91

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість

Реалізація проекту є економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності громад. З метою економного і раціонального використання бюджетних коштів у Глухівському районі вживаються організаційні заходи стосовно удосконалення мережі закладів освіти із врахуванням вартості утримання одного учні, фактичною наповнюваністю школи у порівнянні з проектною потужністю.

Інстуційна сталість

Реалізація цього проекту дасть можливість забезпечити належний доступ для здобуття якісної освіти у сільській місцевості.

Політична сталість

Реалізація проекту матиме суттєвий вплив на формування нових суспільних відносин та визначені стратегічних напрямків соціального розвитку сіл району.

Інновація

Зменшення витрат на обслуговування шкільних автобусів, покращення якості надання послуг з перевезення дітей та педагогічних працівників у сільській місцевості.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2019 Місяць 1 Створення робочої групи з реалізації проекту 0 0 0
2019 Місяць 5 Проведення процедури закупівлі автобуса з метою визначення підприємства постачальника 0 0 0
2019 Місяць 6 Придбання автобуса для підвозу учнів Баницького НВК 1638 182 0
2019 Місяць 7 Проведення державної реєстрації автобуса 0 0 0
2019 Місяць 7 Прийняття автобуса на баланс Баницького НВК 0 0 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Придбання шкільного автобуса 1820 1638 182 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 1820 1638 100 182 100 0 0
Придбання шкільного автобуса 1820 1638 100 182 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 1638 90
Бюджет заявника 182 10
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Партнер
Повна назва Відділ освіти Глухівської районної державної адміністрації
Організаційно-правова форма установи Державна організація
Поштова адреса 41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Шевченка, 16; Email: glrajono@gmail.com
Контактна особа Волончук Наталія Миколаївна
Телефон/факс 05444-2-61
Адреса електронної пошти Email: glrajono@gmail.com
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 5
Роль у підготовці проекту контроль за реалізацією проекту
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту здійснення фінансування проекту
Партнер
Повна назва Баницький навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, дошкільний навчальний заклад «Барвінок» Глухівської
Організаційно-правова форма установи Освітні заклади
Поштова адреса 41400, Сумська область, Глухівський район, с. Баничі, вул. Мурашка 171 Б Email: banihi_nvk@meta.ua
Контактна особа Бисько Анатолій Михайлович
Телефон/факс 05444-65-4
Адреса електронної пошти banihi_nvk@meta.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 2
Роль у підготовці проекту здійснення реалізації проекту
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту здійснення реалізації проекту
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуСокол Вікторія Миколаївна
Назва посадиГолова Глухівської районої державної адмініністрації
Поштова адреса41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 43
Телефон та мобільний05444-2-22-19, 099-051-1661
Факс
E-mailglh@sm.gov.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуСокол Вікторія Миколаївна
Місце роботиГлухівська районна державна адмініністрація
Назва посадиГолова Глухівської районної державної адмініністрації
Звання
Адреса для листування з керівником проекту41400, Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська, 43; glh@sm.gov.ua
Телефон та мобільний(05444) 2-22-19, моб. 099-051-16
Факс
E-mailgue-vdkv@sm.gov.ua
;