РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту001993-ЖТ
Назва проектуШкільний автобус як засіб реалізації якісного освітнього простору Бердичівського району Житомирської області
ЗаявникБердичівська райдержадміністрація
Технічне завданняСтратегія розвитку Житомирської області на період 2020 року, затверджена рішенням сесії Житомирської обласної ради від 19.03.2015 №1403
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуПідпункт 1.1.3. пункту 13 Стратегії розвитку Житомирської області на період 2020 року, затвердженої рішенням сесії Житомирської обласної ради від 19.03.2015 №1403 –
Період реалізації проектуЗ 08.2015 по 09.2015
ОбластьЖитомирська
Районм.Бердичів
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Освітній простір Бердичівського району включає в себе 57 навчальних закладів, розташованих у  34 населених пунктах. Всього до складу Бердичівського району входять 62 населених пункти, підпорядкованих одній селищній та 29 сільським радам. Структура освіти району включає: дошкільну освіту- 23 навчальних заклади; загальну середню освіту-32 навчальних заклади; позашкільну освіту-2 ( в перспективі- 3) навчальних заклади.

Демографічна ситуація в районі, аналіз матеріально- технічної бази свідчить, що  мережа навчальних закладів не забезпечує  основних вимог до якості освіти, продиктованих і сучасними потребами суспільства, і нормативними документами. Особливо цю проблему відчули освітяни після того, коли   у грудні 2014 урядом та парламентом було зроблено перші кроки у напрямку проведення реформи децентралізації влади – прийнято зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, якими  чітко визначено фінансову основу місцевих бюджетів та умови фінансового забезпечення освіти.

Для забезпечення повноцінного функціонування освітніх закладів району  в нових умовах фінансування   районною адміністрацією сплановано необхідні заходи економії коштів, заходи щодо втілення сучасних  енергозберігаючих технологій, спільно з районною радою залучено добровільні внески і громад, і меценатів,  і педагогічних працівників, проте  необхідність  забезпечення повноцінного підвозу учнів, яка дасть можливість здійснити реорганізацію мережі в умовах забезпечення  виконання законопроекту «Про добровільне об‘єднання територіальних громад» відповідно  – очевидна.

У нашому районі розуміння того, що реформи  необхідні є, але для того, щоб  розпочати якісну реорганізацію освітнього простору району, що дасть можливість провести і економію коштів, і якісний підбір педагогічних кадрів, і забезпечити  освітні послуги усіх рівнів, відповідно до чинного законодавства, в першу чергу необхідно забезпечити підвіз.  Зараз забезпечують підвіз дітей та вчителів 5 шкільних автобусів, що становить 38 відсотків від необхідного. У 2014 році один  автобус було передано для потреб Міністерства оборони України (для використання в зоні АТО).

 Необхідна державна підтримка  реалізації даного проекту  організації підвозу учнів сільської місцевості до місць навчання в Бердичівському районі, який передбачає відкриття ще 2 маршрутів для перевезення близько 120 учні та  24 учителів.

Виконання проекту дозволить:

  •  створити умови для безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому,

-   провести реорганізацію освітньої мережі, з метою створення якісного освітнього простору (траєкторії) для кожної дитини,

  • забезпечити ефективне використання  бюджетних коштів,
  • залучити додаткових кошти для обслуговування автопарку освіти району через надання додаткових послуг (оренда) автобусів у вихідні дні, канікулярний час
  • створити комп’ютерну базу даних здійснення перевезень учнів,  дітей та педагогічних працівників
  • сприяти створенню необхідних умов для усвідомленого процесу об’єднання громад.


 


 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

В  районі розпочато процес об’єднання територіальної громади, відповідно здійснюються заходи з оптимізації мережі навчальних закладів, визначено базові школи метою яких є впровадження прогресивних форм навчання, відкриття закладів нового типу, створення умов для професійного самовдосконалення педкадрів. Серед пріоритетних завдань цього процесу є охоплення навчанням усіх дітей дошкільного та шкільного віку, створення умов для їх особистісного розвитку, рівного доступу до якісної освіти, забезпечення економічних і соціальних гарантій для професійної самореалізації педагогічних працівників. Необхідною умовою  виконання цих заходів є забезпечення організованого підвезення дітей до навчальних закладів.


 

Мета та завдання проекту

Метою реалізації проекту є організація безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця навчання, роботи і додому, вдосконалення  освітнього середовища, раціонального використання кадрового потенціалу педагогів, сприяння створенню якісної освітньої траекторії кожної дитини району


 

Опис діяльності у рамках проекту

- Придбання 2 нових автобусів, придатних для забезпечення у сільській місцевості безпечного регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників до місця навчання і додому;

- створення комп’ютерної бази даних руху автобусів з підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району;

- розробка моделі надання в оренду транспортних засобів у вихідні дні для зміцнення матеріально-технічної база та закупівлі паливно-мастильних матеріалів.


 

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту


 

 
 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Фінансова сталість

У перспективі придбані автобуси будуть закріплені за такими школами як Райгородоцька ЗОШ І-ІІІст (підвіз учнів з Мартинівки. Лемешів, Андріяшівки, Буряків),  Озадівська ЗОШ І-ІІІст (підвіз учнів з Гардишівки, Радянського).   Вони перевозитимуть близько -120 учнів  та 24- вчителя.  Це, в свою чергу, дасть змогу значно зменшити витрати коштів на забезпечення підвозу. Реалізація даного проекту дасть можливість приступити до виконання програми оптимізації мережі загальноосвітніх закладів Бердичівського району. На даному етапі це дозволить призупинити діяльність двох освітніх закладів (Буряківська ЗОШ та Гардишівська ЗОШ), що  дозволить досягнути економічної ефективності в сумі    999,3 тис. грн..


 

Інстуційна сталість

В рамках данного проекта планується створення комунального підприємства для забезпечення потреб громади та отримання прибутку для обслуговування транспортних засобів. Дане підприємство буде відповідати за створення та функціонування комп’ютерної бази даних руху автобусів з підвозу учнів та вчителів до навчальних закладів району.
 

Політична сталість
Інновація

Інновація у даному проекті – це створення комп’ютерної бази даних руху автобусів з підвозу учнів і вчителів до навчальних закладів району та розробка моделі надання в оренду транспортних засобів у вихідні дні для зміцнення матеріально-технічної база та закупівлі паливно-мастильних матеріалів.


 

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2015 Місяць 1 Придбання 2-х шкільних автобусів для регулярного безоплатного перевезення учнів і педагогічних працівників 1620 180 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Закупівля шкільних автобусів 1800 1620 180 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 1800 1620 100 180 100 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 1800 1620 100 180 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 1620 90
Бюджет заявника 180 10
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуТомашевський Едуард Євгенович
Назва посадиГолова Бердичівської районної державної адміністрації
Поштова адреса13301, м.Бердичів, пл.Соборна,23
Телефон та мобільний(04143) 4-26-01, (097) 483-30-31
Факс(04143) 4-26-00
E-mailberd_tr@i.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуТомашевський Едуард Євгенович
Місце роботиБердичівська районна державна адміністрація
Назва посадиГолова Бердичівської районної державної адміністрації
Звання
Адреса для листування з керівником проекту13301, м.Бердичів, пл.Соборна,23
Телефон та мобільний(04143) 4-26-01, (097) 483-30-31
Факс(04143) 4-26-00
E-mailberd_tr@i.ua
;