РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту018779-ЧВ
Назва проектуРеконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в смт. Кельменці Чернівецької області
ЗаявникКельменецька районна державна адміністрація
Технічне завданняРеконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в смт. Кельменці Чернівецької області
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуРеалізація проекту відповідає цілі 2 «Територіальна соціально-економічна інтеграція і просторовий розвиток» та операційній цілі «Забезпечення комфортного та безпечного життєвого середовища для людини незалежно від місця її проживання», визначених Державно
Період реалізації проектуЗ 03.2018 по 10.2018
ОбластьЧернівецька
РайонКельменецький
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Анотація проекту.

Назва проекту: Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення  в смт. Кельменці Чернівецької області

Актуальність проекту, соціально-економічна спрямованість:

       Проведення реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення  в смт. Кельменціє економічно та соціально обґрунтованою, оскільки дозволить виконати вимоги Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», зокрема в частиніщодозабезпечення кожної людини питною водою нормативної якості в межах науково обгрунтованих нормативів питного водопостачання залежно від району та умов проживання та здійснення заходів організаційного, науково-технічного, санітарно-епідеміологічного, природоохоронного, економічного, правового характеру щодо поліпшення якості питної води, розвитку питного водопостачання, охорони джерел і систем питноговодопостачання, відновлення запасів питної води. Щорічно, внаслідок зношеності системи водопостачання смт. Кельменці, втрати води складають близько 10тис. м3. Кількість населення, яке споживає воду з мереж централізованого водопостачання становить близько 3,9 тис. осіб, потреба у воді яких становить близько 96 тис. м3. Ще близько 3 тис. жителів смт. Кельменці мають потребу у постачанні їм води.

 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Стара система водопостачання селища Кельменці, за оцінкою фахівців, вже давно вичерпала свій ресурс та потребує суттєвих інвестицій, що на сьогоднішній день є економічно не вигідно бо це не вирішить проблеми всього селища. У будь-який момент може виникнути ситуація, що повністю паралізує водопостачання. Потужність існуючих глибинних водозаборів донедавна, в основному, забезпечували споживачів питною водою. Однак, із збільшенням споживачів, зміною в останні роки природо-кліматичних умов, не завжди ефективного використання діючих свердловин, зношенням обладнання, обмілінням свердловин, особливо в літньо-осінній період, відчувається нестача води. Бажає бути значно кращою якість питної води за фізично-хімічними показниками. Питна вода, якою  користуються жителі селища, не завжди відповідає державним технічним умовам. Майже на всіх об’єктах питного водопостачання не дотримується режим зон санітарної охорони. Крім того, свердловини ще раніше потребували заміни насосів на більш сучасні. Складна ситуація склалася з каналізаційно-насосною станцією, яка в експлуатації з 1972 року. З початку експлуатації заміна обладнання не проводилась, капітальний ремонт приміщення не проводився. 

Мета та завдання проекту

Метою проекту є забезпечення населення селища Кельменці чистою артезіанською водою і відведення стоків від житлової зони за межі селища з подальшим їх очищенням на діючих очисних спорудах.

Завдання проекту:

- створення систем водопостачання та водовідведення за новими технологіями з використанням сучасного трубопроводу;

- проведення водопроводу та каналізації по тих мікрорайонах селища, де відсутнє централізоване водопостачання та водовідведення;

- підвищення рівня доступу жителів селища Кельменці до централізованого водопостачання до 90%;

- підвищення рівня доступу жителів селища Кельменці до систем централізованого водовідведення до 80%.

Опис діяльності у рамках проекту

Реалізація проекту забезпечить:

       Збільшення рівня доступу жителів селища Кельменці до централізованого водопостачання на 27,7 % та доведення його до 90 відсотків.  Покращення рівня доступу жителів селища Кельменці до систем централізованого водовідведення на 22,5 % та доведення його до 80 відсотків. Розширення системи водопостачання селища Кельменці на 14,6 км. та каналізаційної мережі - на 8,5 км.  Планується введення в експлуатацію об’єкту в 2018 році.

Експертний звіт кошторисної частини проектної документації проведено 16 серпня 2016 року №26-0724-16  ДП «Укрдержбудекспертиза» у Чернівецькій області.

Зкоригована проектно-кошторисна документація об’єкту затверджена наказом управління капітального будівництва від 19 серпня 2016 року № 97 «Про затвердження зкоригованої проектно-кошторисної документації об’єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення в смт. Кельменці Чернівецької області».

Ступінь будівельної готовності об'єкта: 60 %

  Державний фонд регіонального розвитку 14534,565 тис. грн. (90%),  місцевий  бюджет 1614,952 тис. грн. (10%). 

 Основні заходи проекту.

Земляні роботи по розробці котлованів для колодязів, Земляні роботи по розробці траншей під водопровід та каналізацію. Влаштування мереж водопостачання, влаштування мереж водовідведення, влаштування каналізаційних колодязів, відновлення пошкодженого асфальтового покриття, відновлення щебеневого покриття.

 

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова сталість

фінансова сталість: після реалізації проекту об’єкт буде здано на баланс Кельменецької селищної ради і буде забезпечено функціонування за рахунок коштів держави. Моніторинг індикаторів успішності об’єкту буде здійснювати Кельменецька районна державна адміністрація.

 

 

Інстуційна сталість

інституційна сталість: 

- виконання комплексу заходів  з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення дасть можливість покращити комунальну інфраструктуру селища, забезпечить якісне надання послуг з водопостачання та водовідведення жителям Кельменців та зменшення втрат води шляхом заміни існуючих та прокладання нових ділянок трубопроводів.

 Це сприятиме зменшенню собівартості одиниці продукції та зниженню тарифів на водопостачання та водовідведення для споживачів.

 

 

Політична сталість
Інновація

Інновації проекту:

Реалізація проекту передбачає наступні інноваційні заходи:

     Проектом передбачено провести реконструкцію системи водопостачання та водовідведення за новими технологіями, з використанням сучасного трубопроводу для постачання води і відведення стоків.

 

 

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2018 Місяць 3 Проведення загальнобудівельних робіт 2374.778 249.092 0
2018 Місяць 4 Проведення загальнобудівельних робіт 2374.778 249.092 0
2018 Місяць 5 Проведення загальнобудівельних робіт 2374.778 249.092 0
2018 Місяць 6 Проведення загальнобудівельних робіт 2374.778 249.092 0
2018 Місяць 7 Проведення загальнобудівельних робіт 2374.778 249.092 0
2018 Місяць 8 Проведення загальнобудівельних робіт 2374.778 249.092 0
2018 Місяць 9 Проведення пуско- налагоджувальних робіт. Роботи з благоустрою. 142.95 60.2 0
2018 Місяць 10 Проведення пуско - налагоджувальних робіт. Роботи з благоустрою території. 142.95 60.2 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення 13945.119 12330.167 1614.952 0
Прибання устаткування для мереж водопостачання та водовідведення. 2204.398 2204.398 0 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 16149.517 14534.565 100 1614.952 100 0 0
Реконструкція та реставрація інших об 13945.119 12330.167 84.83 1614.952 100 0 0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 2204.398 2204.398 15.17 0 0 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 14534.565 90
Бюджет заявника 1614.952 10
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуПуршага Олександр Іванович
Назва посадиНачальник управління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації
Поштова адресавул. Героїв Майдану, 194-А, м. Чернівці, 58013
Телефон та мобільний(03722) 57-66-68,
Факс(03722) 57-66-68,
E-mailukb@bukoda.gov.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуБабенко Олег Миколайович
Місце роботиУправління капітального будівництва Чернівецької обласної державної адміністрації
Назва посадиНачальник відділу економічного аналізу, планування та фінансового забезпечення управління капітального будівництва Чернівецької
Звання
Адреса для листування з керівником проектувул. Героїв Майдану, 194-А, м. Чернівці, 58013
Телефон та мобільний(03722) 57-66-68
Факс(03722) 57-66-68
E-mailukb@bukoda.gov.ua
;