РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту017002-ЛВ
Назва проектуДобудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ по вул. Коцюбинського,18, в тому числі коригування ПКД
ЗаявникГородоцька районна державна адміністрація
Технічне завдання31. Забезпечення реалізації капітального будівництва та реконструкції об’єктів охорони здоров’я
Тематичний напрям реалізації проектуПроект до плану заходів з реалізації стратегії регіонального розвитку
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіонуСтратегічна ціль 2 "Якість життя". Операційна ціль 2.3. Розвиток особистості. Завдання 2.3.2. Формування здорового способу життя та розвиток сфери охорони здоров’я Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року
Період реалізації проектуЗ 04.2018 по 12.2019
ОбластьЛьвівська
РайонГородоцький
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Назва проекту: Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ на вул. Коцюбинського, 18, в тому числі коригування ПКД.

Важливою соціально значимою проблемою у Городоцькому районі, що потребує негайного вирішення, є добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Центральної районної лікарні по вул. Коцюбинського, 18 в м. Городку Львівської області. У новому корпусі планується розмістити неврологічне, кардіологічне та реанімаційне відділення, а також томограф.

На сьогодні неврологічне відділення КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ» розміщено в орендованій у міської ради будівлі, яка непристосована для надання медичних послуг. Споруда дуже стара, з дерев’яним перекриттям. Другий поверх - мансардний і на ньому теж розміщені палати для хворих.

У зв’язку з цим, з місцевого бюджету були виділені кошти для розроблення проектно-кошторисної документації із добудови неврологічного відділення до існуючих корпусів КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ».

Очікуваним результатом реалізації проекту є введення в експлуатацію нового корпусу на 50 ліжок, що дозволить якісно поліпшити та вивести на новий рівень якість надання медичної допомоги мешканцям Городоцького району.

Цільова група проекту –  все населення Городоцького району (69,1 тис. осіб), а також населення прилеглих районів в межах Львівської області.

Внаслідок інфляційних процесів в державі, підвищення цін на будівельні матеріали та збільшення розміру середньої заробітної плати в будівництві (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/15-3463 від 03.04.2017 р.), та враховуючи виявлені значні обсяги додаткових робіт під час добудови терапевтичного корпусу, у 2017 році проведено коригування проектної документації.

Згідно експертного звіту Філії ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» від 09.06.2017 р. № 14-1440-17, загальна кошторисна вартість об’єкту становить 52 192,842 тис. грн., з них виконано у попередні роки – 9 006,635 тис. грн.

Залишкова вартість будівництва, станом на 09.06.2017 р., згідно експертного звіту – 43 186,207 тис. грн.

У 2017 році виконано будівельних робіт на суму 7 290,086 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року, залишкова кошторисна вартість будівництва об’єкта становить 35 896,121 тис. грн., з яких вартість медичного обладнання становить 24 596,793 тис. грн.

У порівнянні із заявленою вартістю проекту «Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ на вул. Коцюбинського, 18» на конкурсному відборі інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку, що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у Львівській області у 2017 році, вартість об’єкта зросла на 8 203,573 тис. грн.

Розподіл функцій учасників реалізації проекту:

  1. Державний фонд регіонального розвитку – співфінансування.
  2. Львівська обласна  рада – спів фінансування.
  3. Городоцька районна рада – співфінансування.
Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

Для надання медичних послуг з лікування неврологічних захворювань населення Городоцького району, кількість якого становить 69,1 тис. осіб, в КЗ ГРР «Городоцька центральна районна лікарня» функціонує неврологічне відділення. Його розміщено в орендованій у міської ради будівлі, яка непристосована для надання медичних послуг, ліжка практично завжди зайняті, місця обмаль. Дане відділення не відповідає потребам населення Городоцького, Мостиського та прилеглих районів. Також є гостра потреба у комп’ютерному томографі.

Для того, щоб вирішити перелічені проблемні питання, розроблено проектну документацію з добудови терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ, де планується розмістити неврологічне, кардіологічне та реанімаційне відділення, а також томограф.

Проект відповідає завданню № 2 «Забезпечення розвитку людських ресурсів», що визначене Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року №385 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-п) та стратегічній цілі 2 "Якість життя". Операційна ціль  2.3. Розвиток особистості. Завдання 2.3.2. Формування здорового способу життя та розвиток сфери охорони здоров’я Стратегії розвитку Львівської області до 2020 року.

Проект відповідає завданню 31 Забезпечення реалізації капітального будівництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я Плану заходів з реалізації у 2016-2018 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року

Мета та завдання проекту

Основною метою проекту є забезпечення безперервності надання медичних послуг з лікування неврологічних захворювань населення району.

Внаслідок його реалізації буде досягнуто підвищення якості медичного обслуговування в містах, селищі та сільських населених пунктах району та прилеглих районів в межах Львівської області, зокрема підвищення якості надання первинної медичної допомоги, підвищення якості та доступності вторинної медичної допомоги, приведення ліжкового фонду неврологічного, кардіологічного та реанімаційного відділення у відповідність до потреб населення району.

Опис діяльності у рамках проекту

Основні заходи проекту:

  1. Розробка проектно-кошторисної документації
  2. Проведення публічних закупівель з метою визначення генерального підрядника для виконання будівельних робіт
  3. Добудова терапевтичного корпусу
  4. Монтаж медичного обладнання
  5. Введення об’єкта в експлуатацію

Внаслідок інфляційних процесів в державі, підвищення цін на будівельні матеріали та збільшення розміру середньої заробітної плати в будівництві (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 7/15-3463 від 03.04.2017 р.), та враховуючи виявлені значні обсяги додаткових робіт під час добудови терапевтичного корпусу, у 2017 році проведено коригування проектної документації.

Згідно експертного звіту Філії ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» від 09.06.2017 р. № 14-1440-17, загальна кошторисна вартість об’єкту становить 52 192,842 тис. грн., з них виконано у попередні роки – 9 006,635 тис. грн.

Проектно-кошторисну документацію по об’єкту «Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ на вул. Коцюбинського, 18», затверджено розпорядженням голови Городоцької РДА від 06.11.2017 № 650.

Залишкова вартість будівництва, станом на 09.06.2017 р., згідно експертного звіту – 43 186,207 тис. грн.

У 2017 році виконано будівельних робіт на суму 7 290,086 тис. грн.

Станом на 01.01.2018 року, залишкова кошторисна вартість будівництва об’єкта становить 35 896,121 тис. грн., з яких вартість медичного обладнання становить 24 596,793 тис. грн.

Для завершення добудови тепапевтичного відділення (без медичного обладнання), передбачається залучити кошти у 2018 році у сумі 10 000 тис. грн, з яких: 9000 тис. грн - кошти ДФРР, 600 тис. грн. - кошти обласного бюджету та 400 тис. грн - кошти районного бюджету.

Впливу реалізації інвестиційного проекту на навколишнє природне середовище немає.

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

 Приведення ліжкового фонду неврологічного відділення у відповідність до потреб населення району.

Недостатній рівень надання медичних послуг

Продовження добудови терапевтичного корпусу

Продовження добудови терапевтичного корпусу

 

Додатково 26 ліжко місць; збільшення кількості додаткових робочих місць згідно медичних норм

 

 

Кількість наданих медичних послуг

Приведення ліжкового фонду кардіологічного відділення у відповідність до потреб населення району.

Недостатній рівень надання медичних послуг

Продовження добудови терапевтичного корпусу

Продовження добудови терапевтичного корпусу

 

Додатково 13 ліжко місць; збільшення кількості додаткових робочих місць згідно медичних норм.

 

 

Кількість наданих медичних послуг

Приведення ліжкового фонду реанімаційного відділення у відповідність до потреб населення району. Недостатній рівень надання медичних послуг Продовження добудови терапевтичного корпусу Продовження добудови терапевтичного корпусу   Додатково 11ліжко місць; збільшення кількості додаткових робочих місць згідно медичних норм     Кількість наданих медичних послуг
Близько 1700 осіб в рік з Городоцького та прилеглих районів зможуть отримати якісну медичну допомогу у новозбудованому терапевтичному відділенні Недостатній рівень надання медичних послуг Продовження добудови терапевтичного корпусу Продовження добудови терапевтичного корпусу   Покращення якості медичного  обслуговування населення     Амбулаторні книжки хворих
Створення нових робочих місць 90 чол працівників Продовження добудови терапевтичного корпусу Продовження добудови терапевтичного корпусу   100 чол працівників     Трудові книжки

 

Фінансова сталість

Балансова вартість приміщень КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ» зросте на суму виконаних в ході реалізації проекту робіт.

Реалізація проекту буде економічним поштовхом для розвитку механізмів соціально-економічної самодостатності місцевої територіальної громади, оскільки  буде досягнуто підвищення якості медичного обслуговування в містах, селищі та сільських населених пунктах району, зокрема підвищення якості надання первинної медичної допомоги, підвищення якості та доступності вторинної медичної допомоги, приведення ліжкового фонду неврологічного, кардіологічного та реанімаційного відділення у відповідність до потреб населення району.

Інстуційна сталість

Після завершення проекту, будівля перебуватиме в оперативному управлінні КЗ ГРР «Городоцька ЦРЛ», його функціонування буде здійснюватись за рахунок коштів державного та районного бюджету.

Реалізація проекту значно покращить стан комунальної інфраструктури Городоцької районної ради.

Політична сталість

Досягнуті результати дозволять значно покращить якість надання медичних послуг для жителів Городоцького району, сприятимуть підвищенню довіри громади до співпраці з владою.

Інновація

Інновації відсутні.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2018 Місяць 5 Монтаж системи водопостачання та водовідведення, вентиляція,пожежна сигналізація інші(телефон, радіо) 1895.145 500 0
2018 Місяць 5 Внутрішнє оздоблення приміщень та благоустрій 3650.998 500 0
2018 Місяць 7 Інші витрати 3453.857 0 0
2019 Півріччя 2 Монтаж обладнання 23000 2396.121 0
2019 Півріччя 2 Інші витрати 0 500 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Монтаж систем водопостачання та водовідведення, пожежна сигналізація, інші (телефон, радіо) 2395.145 1895.145 500 0
Внутрішнє оздоблення приміщень та благоустрій 4150.998 3650.998 500 0
Монтаж обладнання 25396.121 0 0 0
Інші витрати 3953.857 3453.857 0 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 35896.121 9000 100 1000 100 0 0
Добудова терапевтичного корпусу на 50 ліжок до існуючих корпусів Городоцької ЦРЛ по вул. Коцюбинського,18 35896.121 9000 100 1000 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 32000 89.15
Бюджет заявника 3896.121 10.85
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуРеменяк Володимир Васильович
Назва посадиГолова Городоцької районної державної адміністрації
Поштова адресавулиця Богдана Хмельницького, 2, м. Городок, Львівська область, 81502
Телефон та мобільний(0231) 30 533
Факс(0231) 30 131
E-mailgorodokrda@loda.go.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуФалинський Павло Омелянович
Місце роботиКЗГРР «Городоцька ЦРЛ»
Назва посадиГоловний лікар
Звання
Адреса для листування з керівником проектувулиця Коцюбинського, 18, м.Городок, Львівська область, 81502
Телефон та мобільний0(231)30-148
Факс0(231) 30 148
E-mailgorcrl@ukr.net
;