РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА ПРОГРАМИ І ПРОЕКТУ
Номер проекту014084-ДЦ
Назва проектуРеконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади
ЗаявникСоледарська міська об'єднана територіальна громада
Технічне завдання
Тематичний напрям реалізації проектуПроект добровільно об’єднаних територіальних громад
Номер і назва завдання зі Стратегії розвитку регіону1.2.1.Створювати підприємницьку інфраструктуру, спростити та збільшити прозорість адміністративних процедур, зокрема на депресивних територіях (у т.ч. малі міста)
Період реалізації проектуЗ 07.2017 по 04.2018
ОбластьДонецька
РайонБахмутський
АННОТАЦІЯ ПРОЕКТУ

Необхідність реалізації проекту пов’язана із виконанням положень Закону України «Про адміністративні послуги», забезпечення доступності та покращення якості надання адміністративних послуг. 
 Для створення належних умов щодо надання адміністративних послуг суб’єктам звернень – фізичним особам, юридичним особам, які звертаються за отриманням адміністратив-них послуг необхідно створити ЦНАП на території Соледарської міської об’єднаної  територіальної громади.  За отриманням адміністративних послуг  звертаються також багато переселенців з зони АТО.
 Будівля є комунальною власністю територіальної громади. Загальна площа усієї буді-влі становить 1548,9 кв.м., що дасть можливість  розташувати в ній ЦНАП та « Соціальний офіс».  
Центр надання адміністративних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  (далі ЦНАП) буде створено для належної організації роботи із суб'єктами звернення (суб'єктами підприємництва, фізичними особами, юридичними особами) в одному приміщенні з метою надання якісних адміністративних послуг.  
Для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб'єктам звернення потрібні належні умови: доступність до інформації, покращення якості надання адміністративних послуг, просторий, комфортний офіс, можливість звернення в електронній формі.
Діюча система надання адміністративних послуг характеризується деякими недоліками та проблемами об'єктивного характеру, що перешкоджають доступності, підвищенню якості надання таких послуг та створюють труднощі для суб’єктів звернень – фізичних осіб, юридичних осіб, які звертаються за отриманням адміністративних послуг.

 

Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект

м. Соледар – згідно перспективного плану щодо об’єднання громад є головною сади-бою міської об’єднаної територіальної громади, яка займає територію – 1411га (та приєднана територія Берестівської, Яковлівської, Бахмутської, Володимирівської, Парасковіївської, Ро-здолівської, Васюківської, Никифорівської, Миньківської сільських рад -  55244 га) Станом на 01.01.2017 населення Солелдарської міської ОТГ  складає 21732 тис. мешканців, у т.ч.  на-селення м.Соледара – 11353 тис. чол.  
 В селах, що входять до складу Соледарської міської об’єднаної територіальної грома-ди відсутні виконавчі органи, які надають адміністративні послуги. В м.Соледарі дані послу-ги надаються частково, організації по наданню послуг розташовані в різних частинах міста. Такі послуги, як: оформлення свідоцтва про право власності на квартиру (будинок); видача фізичним особам висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи діючих об’єктів; Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива тощо. Тобто, існуюча система надання адміністративних послуг населенню об’єднаної територіа-льної громади характеризується проблемами об’єктивного і суб’єктивного характеру, а саме: що створюють труднощі для суб’єктів звернень та перешкоджають підвищенню якості на-дання адміністративних послуг так як центр надання адміністративних послуг знаходиться у іншому місті до якого 30 км.
 Враховуючи вимоги чинного законодавства та соціально-економічний аспект міста з населенням 11353  мешканців та мешканців об’єднаної громади 10379 чоловік вбачається критична ситуація у реалізації на місцевому рівні реформи державного управління, пов'яза-ної із децентралізацією влади та реформуванням системи надання адміністративних послуг, організаційним забезпеченням надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг, перелік яких визначено розпорядженням Ка-бінету Міністрів України № 523-р від 16.05.2014.
Найоптимальніший спосіб вирішення цієї проблеми пропонується цим проектом

 

 

Мета та завдання проекту

Мета проекту:
Покращення доступності та якості надання адміністративних послуг для фізичних та юридичних осіб об’єднаної громади, які звертатимуться за отриманням адміністративних по-слуг у м. Соледарі шляхом створення сучасного ЦНАП на основі кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Завдання проекту:

1.Реконструкція триповерхової нежитлової будівлі під Центр надання адміністратив-них та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади;
     2.Облаштування на першому поверсі    необхідної кількості робочих місць для адміні-страторів ЦНАП та працівників «Соціального офісу»;
    3.Покращення доступності та якості надання адміністративних послуг   фізичним та юридичним особам об’єднаної громади;
     4. Забезпечення прозорості та рівності доступу до адміністративних послуг  підприє-мцям, громадянам,  переселенцям з зони АТО;  
    5. Покращення іміджу органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, а також зменшення проявів корупції, шляхом надання якісних адміністративних послуг через ЦНАП;
6.Запровадження сучасних електронних сервісів та «електронного урядування» в ро-боту органів місцевого самоврядування;
7.Побудова платформи для навчання і розвитку ключових компетенцій адміністрато-рів ЦНАП.

Опис діяльності у рамках проекту

-  Реконструкція нежитлової триповерхової будівлі  для розміщення в ній ЦНАП та «Соціального офісу»;
-   Придбання    меблів та технологічного обладнання;
 -  Благоустрій території з парковкою для автомобілів;
 - Відкриття  Центру надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської мі-ської об’єднаної територіальної громади;
  - Запровадження сучасних електронних сервісів та «електронного урядування» в ро-боту органів місцевого самоврядування.
 
Будівля має ряд приміщень вестибюльної групи  (вестибюль, хол, гардероб, санітарні вузли на першому поверсі; хол, санітарні вузли на 2-му поверсі, хол, санітарні вузли на 3-му поверсі).
Проектом передбачено на першому поверсі  відкриту частину (ФРОНТ –ОФІС), де буде здійснюватися прийом, консультування, інформування та обслуговування.  Також пла-нується     виділити  територію для надання максимальної кількості сумісних послуг (скану-вання, копіювання, телефон, Інтернет (доступ Wi-Fi) тощо).
На  другому поверсі передбачено розміщення «БЕК - ОФІСУ», де будуть розміщені робочі місця спеціалістів адміністративних  та соціальних послуг.
На третьому поверсі передбачено розміщення структурних підрозділів міської ради ОТГ. 
Будівля  буде забезпечена автостоянкою з достатньою кількістю місць для автомобілів.    

 

Очікувані результати

Показники успішності проекту

Значення показників станом на початок проекту

Значення показників станом на завершення бюджетного року

Джерела інформації про показники

1 рік проекту

2 рік проекту (за наявності)

3 рік проекту (за наявності)

1 рік після завершення проекту

2 рік після завершення проекту

3 рік після завершення проекту

Кількість послуг, що надається через ЦНАП

87

-

-

-

147

-

-

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр з урахуванням розпорядження КМУ від 16.05.2014

№ 523-р

Кількість адміністраторів

-

5

-

-

5

-

-

Штатний розпис

Продуктивність праці 1 адміністратора

-

-

-

-

23

-

-

Статистика по міській раді 

Кількість звернень громадян (наданих роз’яснень чи особистих прийомів)

25 000

-

-

-

144 000

-

-

  

Якісна оцінка роботи ЦНАП

-

-

-

-

96% опитаних громадян оцінили функціонування центру добре 

Проведення дослідження якості надання адміністративних послуг

-

Дослідження

Збільшення ефективної площі ЦНАП

 -

1548,9 кв.м.

-

-

1548,9 кв.м.

-

-

Технічний паспорт приміщення

Створено нових робочих місць ЦНАП

-

-

-

-

50

-

-

Статистика діючого ЦНАП

Обладнано робочих місць для спеціалістів

-

-

-

50

-

-

Проектно-кошторисна документація на ЦНАП та «Прозорий соціальний офіс»

Фінансова сталість

ДОВІДКА ПО ПРОЕКТУ

«Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади»

Загальна кошторисна вартість проекту, тис.грн.

19401,463

 

Використано коштів станом на 01.04.2017 року, тис.грн.

417,357

Залишок кошторисної вартості станом на 01.04.2017 року, тис.грн.

18984,106

Після реалізації проекту реконструкції будівлі під Центр надання адмінічстративних та соціальних  послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади  установа фінансуватиметься за рахунок місцевого бюджету, надалі може стати комунальним підприємством та перейти на самофінансування.

Інстуційна сталість

Інституційна сталість проекту полягає в спрощенні системи надання адміністративних послуг для мешканців Соледарської міської об’єднаної територіальної громади та внутрішньо переміщених осіб.

Політична сталість

Вирішення питання надання послуг фізичним та юридичним особам в одній будівлі, якісно та швидко посприяє авторитету органів місцевої, обласної влади та продемонструє турботу держави.

Інновація

Запровадження сучасних електронних сервісів.

ПЛАН ГРАФІК
Період виконання Захід Джерела фінансування (тис. грн.)
Передбачено ДФРР Передбачено місцевим бюджетом Передбачено з партнерських коштів
2017 Місяць 7 Капітальний ремонт покрівлі (влаштування покрівлі з металочерепиці); Перепланування приміщень I-IIIповерхів. Демонтаж та заміна вікон та дверей на металопластикові; Роботи щодо зовнішнього освітлення. 4400 600 0
2017 Місяць 8 Утеплення фасадів з оздобленням навісними фасадними системами; Проведення робіт щодо встановлення вентиляції та кондиціювання приміщень; Проведення централізованого опалення (зовнішнього та внутрішнього); Частковий благоустрій території; 6000 600 0
2017 Місяць 9 Роботи щодо монтажу водопостачання та водовідведення (зовнішнє та внутрішнього); Роботи з внутрішнього електропостачання та електроосвітлення; Встановлення охоронної сигналізації, телефонізація, проведення Інтернет мережі. 2000 200 0
2017 Місяць 10 Облаштування території для паркування автотранспорту. озеленення території 500 50 0
2017 Місяць 11 Внутрішні ремонтні та оздоблювальні роботи 1000 100 0
2017 Місяць 12 Внутрішні ремонтні та оздоблювальні роботи 950 100 0
2018 Місяць 1 Придбання оргтехніки та комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, меблів. Облаштування нових робочих місць . 1900 190 0
2018 Місяць 2 Запровадження сучасних електронних сервісів Встановлення системи «електронна черга» Проведення навчальних заходів для адміністраторів ЦНАП 300 30 0
2018 Місяць 3 Завершення робіт з благоустрою території. 35.695 28.411 0
2018 Місяць 4 Підписання актів виконаних робіт, введення ЦНАП в дію; Підвищення поінформованості населення про реформування системи надання адміністративних послуг. 0 0 0
БЮДЖЕТ ПРОЕКТУ
Загальний бюджет проекту БЮДЖЕТНА ФОРМА 1
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади 18984.106 14850 1650 0
Розклад бюджету за статтями видатків БЮДЖЕТНА ФОРМА 2
Найменування заходу Загальна вартість Джерела фінансування (тис. грн.)
ДФРР бюджет Місцевий бюджет Кошти партнерів
тис. грн. % тис. грн. % тис. грн. %
1. Видатки споживання:
2. Видатки розвитку: 18984.106 14850 100 1650 100 0 0
Реконструкція нежитлової будівлі під Центр надання адміністративних та соціальних послуг Соледарської міської об’єднаної територіальної громади 18984.106 14850 100 1650 100 0 0
Очікувані джерела фінансування БЮДЖЕТНА ФОРМА 3
Джерела фінансування Сума (тис. грн.) % загальної вартості
ДФРР 17085.695 90
Бюджет заявника 1898.411 10
Бюджет партнерів 0 0
ПАРТНЕРИ
Інформація про партнерські організації
Партнер
Повна назва Соледарська міська рада
Організаційно-правова форма установи Орган місцевого самоврядування
Поштова адреса м.Соледар, вул. Паркова, 3-А, Донецька обл., 84545
Контактна особа Рудченко Ірина Іванівна
Телефон/факс 0627442069 / 0627442065
Адреса електронної пошти irina@soledar.dn.ua
Кількість штатних співробітників (постійних та тимчасових) 83
Роль у підготовці проекту Підготовка проекту, отримання позитивного експертного звіту.
Завдання, які покладені на організацію-партнера в реалізації проекту Контроль за виконанням робіт, співфінансування проекту в розмірі 10%
Інформація про заявника
ПІБ керівника органуСтепаненко Олександр Миколайович
Назва посадиМіський голова
Поштова адресам. Соледар, вул. Паркова, 3-А, Донецька обл. 84545
Телефон та мобільний0627442068
Факс0627442065
E-mailispolkom@solerada.gov.ua
Інформація про керівника проекту
ПІБ керівника проектуРудченко Ірина Іванівна
Місце роботиСоледарська міська рада
Назва посадиНачальник відділу економічного розвитку, торгівлі та інвестицій
Звання
Адреса для листування з керівником проектум. Соледар, вул. Паркова, 3-А, Донецька обл. 84545
Телефон та мобільний0627442069, 0950541318
Факс0627442065
E-mailirina@soledar.dn.ua
;